Karolina Skog tillsätter utredning för minskad övergödning