Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet Karriär

VD, Avfall Sverige

Avfall Sverige | Malmö | 2018-10-14
Avfall Sverige är kommunernas branschorganisation inom avfallshantering. Nu söker vi en visionär och erfaren ledare som vill anta rollen som VD för en stark miljöorganisation!

Teamledare till miljö- och hälsoskyddsenheten, Sollentuna kommun

Sollentuna kommun | Sollentuna | 2018-09-28
Miljö- och hälsoskyddsenheten i Sollentuna kommun verkar för ett gott hälsoskydd, säker och redlig livsmedelshantering och en bra miljö för Sollentunas invånare. Vi är ett glatt gäng på 16 personer som behöver nya teamledare till våra arbetsgrupper.

Enhetschef Hälsoskydd, Göteborgs stad

Göteborgs stad | Göteborg | 2018-09-23
Göteborgs Stad arbetar för att bli en hållbar stad som är attraktiv för dem vi är till för, det vill säga boende, besökare och näringsliv. Det är en utmaning att göra detta samtidigt som staden ska växa.

Senior hållbarhetsstrateg, Coop Sverige

Coop | Stockholm | 2018-09-23
I rollen som Senior Hållbarhetsstrateg ansvarar du för att tillsammans med hela Coop driva och utveckla Coops hållbarhetsarbete med fokus på miljö och sociala frågor i ett långsiktigt perspektiv och bidra till Coops kundlöfte ”Prisvärd Hållbar Matglädje”.

Projektledare miljö, Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting | Stockholm | 2018-10-15
Som projektledare kommer du att arbeta med utfasning och substitution av miljö- och hälsofarliga ämnen inom hälso- och sjukvård och i bygg- och anläggningsprojekt.

Research Liaison Officer (vikariat), Future Earth

Future Earth | Stockholm | 2018-10-02
Future Earth is a major international programme on research and innovation for global sustainability. We provide international coordination of research around the greatest challenges facing humanity – and engage policy, business and the public in the solutions to these challenges.

Industrihandläggare, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket | Stockholm, Östersund | 2018-10-08
Du kommer att arbeta tillsammans med miljöjurister och handläggare med naturvetenskaplig eller teknisk kompetens. Arbetet sker oftast i grupp men alla medarbetare arbetar även självständigt inom sina respektive kompetensområden.

Natur- och vattensamordnare, Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun | Eskilstuna | 2018-09-30
Som natur- och vattensamordnare ansvarar du för det strategiska naturvårdsarbetet utifrån den grönplan som är på väg att bli klar. Du har ansvar för samordning av vattenförvaltningen och genomförandet av kommunens vattenplan.

Miljöspecialist/miljösamordnare, Stockholms stad

Stockholms stad | Stockholm | 2018-09-30
Exploateringskontoret har i samband med utvecklingen och byggandet av vår stad målsättning att uppfylla stadens ambitiösa hållbarhetsmål. Vi söker nu en erfaren miljöspecialist/miljösamordnare som på ett konstruktivt, engagerat och ansvarsfullt sätt är drivande i de miljöfrågor som ligger inom exploateringskontorets verksamhetsområde.

Enhetschef, Malmö stad

Företagsnamn | Arbetsort | 2018-09-23
Som enhetschef har du ansvar för verksamhet, ekonomi och personal på enheten för klimat och energi, och förväntas leda enhetens medarbetare så att avdelningen når sina mål. Som enhetschef skapar du utveckling genom delaktighet och dialog med medarbetarna och tar därefter tydliga beslut.

Avdelningschef ny avfallsavdelning, Region Gotland

Region Gotland | Gotland | 2018-09-30
Ditt uppdrag blir att leda arbetet med att göra avdelningen effektiv och rolig att arbeta inom. Du och dina medarbetare är viktiga i utvecklingen av vårt varumärke, vår myndighetsutövning och hur vi möter våra kunders behov.

Verksamhetscontroller ny avfallsavdelning, Region Gotland

Region Gotland | Gotland | 2018-09-30
Vi söker dig som har ett par års erfarenhet och ett stort intresse för utvecklingsarbete inom avfallshantering. Du har kunskap om lagar och regelverk och en relevant akademisk utbildning inom området.

 

Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet Karriär erbjuder Nordens bästa samlingsplats för lediga miljöjobb, hållbarhetsjobb och lediga jobb inom hållbar utveckling.