Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet Karriär

Handläggare – luft, hälsa och miljöövervakning, Länsstyrelsens Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm | Stockholm | 2018-08-12
Som handläggare kommer du att arbeta med luft och hälsofrågor kopplat till miljöövervakning och fysisk planering. Du kommer utföra och beställa miljöövervakning inom luft och hälsoområdet. Uppdraget innebär också att vara sakkunnig inom luft och hälsoskyddsområdet genom att delta i Länsstyrelsens arbete med detaljplaner och kommunernas överklagade beslut.

Handläggare till arbete med hälsoskydd och buller, Länsstyrelsens Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm | Stockholm | 2018-08-12
Länsstyrelsens avdelning för miljö arbetar för att tillförsäkra nuvarande och kommande generationers möjligheter till en god livsmiljö, folkhälsa och välfärd genom att genomföra riksdagens och regeringens politik. Verksamheten omfattar många olika områden som innefattar både strategiska frågor och handläggning vilket kräver både bred kompetens och djup sakkunskap.

Kvalitets- och hållbarhetsutvecklare, Coop

Coop | Solna | 2018-08-31
oop Kvalitet driver och utvecklar arbetssätt för att integrera Coops kvalitets- och hållbarhetsarbete i hela Coop. Vårt huvudsakliga fokus är att de produkter och tjänster som köps in till Coop är säkra för konsumenter, att de uppfyller lagstiftning samt att de inte leder till risker för människors och djurs hälsa eller för miljö- varken i Sverige eller i andra delar av världen.

Sustainability Program Coordinator, Clas Ohlson

Clas Ohlson | Stockholm Insjön | 2018-08-31
Our overall sustainability framework, From Here to Sustainability, comprises eight prioritised areas and outlines how we strategically tackle sustainability issues. We have made good progress in integrating our sustainability framework into our strategy and our processes but there is naturally more to be done.

Miljöansvarig, Telge Fastigheter AB

Telge Fastigheter AB | Södertälje | 2018-08-12
Som miljöansvarig på Telge Fastigheter ingår du i avdelningen affärsstöd. Affärsstöd är vår bolagsövergripande avdelning med bl. a. stödfunktioner för ekonomi, systemadministration och ritningshantering.

Klimathandläggare med fokus på utsläppshandel, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket | Stockholm, Östersund | 2018-08-19
Du kommer att arbeta i den grupp som ansvarar för tilldelning av utsläppsrätter, för tillståndsgivning och för tillsyn kopplat till EU:s handel med utsläppsrätter. Fokus kommer primärt att vara på genomförande av existerande och kommande regelverk för verksamheter i Sverige. Tjänsten innefattar handläggning, tolkning och genomförande av ett nationellt och EU-baserat regelverk utifrån både tekniska och juridiska aspekter och fokuserar i hög grad på utsläpp från svensk industri och energiproduktion.

Utvecklare miljö, Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun | Södermanlands län | 2018-08-12
Om du har ett stort intresse för samhällsutveckling kan vi erbjuda dig ett arbete där du får driva utvecklingsuppdrag inom områdena miljö och samhällsbyggnad! Avdelningen tar fram strategiska planer inom områdena miljö och samhällsbyggnad och dessa berör ofta hela kommunen. Som utvecklare driver du sedan utvecklingsprojekt som genererats av planerna.

Sustainability Manager, Nordic Capital

Nordic Capital | Stockholm | 2018-07-29
The role as Sustainability manager is broad and will span strategic planning and advice, sharing and training sustainability excellence, aswell as operational support and guidance together with both Nordic Capitals Investments teams and portfolio companies. The Sustainability manager will act as a catalyst for sustainable change in portfolio companies, as support for management teams and become involved in value creation planning in terms of sustainability factors during the initial phase of ownership.

Hållbarhetschef, Svenska Spel

Svenska Spel | Visby Solna | 2018-08-12
Som Hållbarhetschef för koncernvarumärket Svenska Spel så har du ett övergripande ansvar för koncernens strategi, policy och riktlinjer gällande hållbarhet och spelansvar. Hos oss går ansvar alltid före vinst – och all vår vinst går tillbaka till samhället.

Miljöplanerare, Huddinge kommun

Huddinge kommun | Huddinge | 2018-08-19
Som miljöplanerare arbetar du med att integrera miljö- och hållbarhetsfrågor i stadsbyggnadsprojekt och detaljplaner, framförallt i planeringsfas men även vid genomförandet. I Huddinge drivs många planarbeten i projektform och samarbete med samhällsbyggnadsavdelningens övriga sektioner och kommunens förvaltningar är en viktig del i arbetet.

Verksamhetsledare, Ekocentrum

Ekocentrum | Göteborg | 2018-08-31
Vi söker någon som med engagemang för hållbarhetsfrågor som vill ta ansvar för verksamheten i rollen som verksamhetsledare. Förutom relevant högskoleutbildning bör du ha erfarenhet av ledarskap och entreprenörskap. Du kanske även har kontakt med akademin och andra relevanta aktörer som kan samverka med vår verksamhet?

Dagvattenstrateg, Sundbyberg Stad

Sundbyberg Stad | Sundbyberg | 2018-09-02
I dina arbetsuppgifter ansvarar du för en granskning och kvalitetssäkring som tillgodoser både platsens specifika förutsättningar samt förhållandet till det övergripande dagvattensystemet. Staden ska främja EU:s ramdirektiv, såväl som MKN för vatten.

Miljöstrateg, Fortifikationsverket

Fortifikationsverket | Stockholm, Eskilstuna | 2018-05-07
Som miljöstrateg kommer du att svara för strategiska frågor inom miljöområdet samt ansvara för den övergripande samordningen och uppföljningen av miljöarbetet inom Fortifikationsverket. Du bevakar utvecklingen inom miljöområdet och ansvarar för miljödelarna i vårt verksamhetssystem.

Hållbarhetsspecialist med inriktning miljö, Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten | Solna | 2018-04-11
Vi söker en driven medarbetare för en visstidsanställning på 6 månader som vill arbeta inom området hållbar upphandling. Vår ambition är att utveckla den hållbara offentliga affären och ge ett tillgängligt, trovärdigt och praktiskt tillämpbart stöd till nytta för våra kunder. Visstidsanställning 6 månader, heltid.

 

Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet Karriär erbjuder Nordens bästa samlingsplats för lediga miljöjobb, hållbarhetsjobb och lediga jobb inom hållbar utveckling.