Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet Karriär

Miljöingenjör, Mölndal Energi

Mölndal Energi | Mölndal | 2019-01-27
Vår vision är att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle och ha Sveriges nöjdaste kunder och vi söker nu en Miljöingenjör som kan fortsätta stödja oss i att bibehålla en hög ambition i allt vi gör inom miljöområdet.

Kommunikationschef, Sustainable Innovation

Sustainable Innovation | Stockholm | 2019-02-06
Vi söker dig som brinner för hållbar samhällsutveckling, som med hjälp av målinriktad kommunikation och strategi vill bidra till att få fler att ta del av och engagera sig i omställningen genom våra miljö- och hållbarhetsprojekt.

Miljöhandläggare med särskilt ansvar för avloppsfrågor, Länsstyrelsen Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm | Stockholm | 2019-02-03
Som handläggare inom miljöfarlig verksamhet med särskilt ansvar för avloppsfrågor ansvarar du för Länsstyrelsens omvärldsbevakning inom avloppsområdet. Du kommer i första hand att arbeta med tillsyn enligt miljöbalken av tillståndspliktiga avloppsreningsverk och tillsynsvägledning om avlopp till länets kommuner.

Interim sustainability controller, Zound Industries

Zound Industries | Stockholm | 2019-02-09
We are looking for an organized, engaging and highly driven interim Sustainability controller who is able to start immediately and work for a minimum of 12 months. The role is part of Zound’s Compliance team and work together with the Sustainability manager at the Stockholm office with sustainability reporting, training, support client requests, as well as the Compliance team on product regulatory issues.

Miljöinspektör med bullerinriktning, Nacka kommun

Nacka kommun | Stockholm | 2019-01-25
Miljöenheten ingår i alla Nacka kommuns stadsbyggnadsprojekt, där enheten är ett stöd för att göra avvägningar som rör miljö och hälsa. En viktigt del i arbetet är att ha fokus på Nackas bostadsmål om planering av 20 000 nya bostäder, vilket är starkt förknippat med tunnelbanans utbyggnad till Nacka.

 

Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet Karriär erbjuder Nordens bästa samlingsplats för lediga miljöjobb, hållbarhetsjobb och lediga jobb inom hållbar utveckling.