Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet Karriär

Miljöhandläggare, SSAB

SSAB | Oxelösund | 2018-12-16
Vi satsar nu på att utöka vårt team av miljöhandläggare i Oxelösund. I denna roll har du som uppgift att stötta hela organisationen från högsta chefer och helt ut i verksamheten med miljöfrågor. Du kommer att bidra till att verksamheten i Oxelösund ligger i framkant gällande miljöarbetet.

Projektledare för Miljönären, Telge Fastigheter

Telge Fastigheter | Södertälje | 2018-11-22
Under 2019 kommer Södertälje kommun arbeta med att ta fram en ny avfallsplan. Du kommer ingå i det arbetet och framförallt med den delen som handlar om att ta fram mål och åtgärder för avfall som kommunen ansvarar för, vilket avser hushållsavfall och kommunens verksamhetsavfall.

Enheten för miljöprövning söker ny chef, Länsstyrelsen Västra Götalands Län

Länsstyrelsen Västra Götalands Län | Västra Götalands län | 2018-11-26
Som enhetschef leder och utvecklar du verksamheten på enheten som till största delen består av prövning av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Det förekommer också yttranden till Mark- och miljödomstol, förhandlingar vid domstol samt överklagade ärenden.

Head of Corporate Responsibility, Dustin

Dustin | Stockholm | 2018-12-01
As Head of Corporate Responsibility you will be responsible for the development and implementation of Dustin’s corporate responsibility strategy to advance business, brand and reputation goals.

Enhetschef, Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen | Stockholm | 2018-11-18
Vill du vara med i arbetet för en giftfri miljö och öka kunskapen om kemikalier i vår vardag? Då är Kemikalieinspektionen arbetsplatsen för dig.

Samordnare hållbar utveckling, Svenska kyrkan

Svenska kyrkan | Uppsala | 2018-11-22
om hållbarhetssamordnare arbetar du tillsammans med kollegor för att stödja resten av verksamheten på nationell nivå inom hållbarhetsområdet. Du samverkar också med de regionala enheterna (stiften) för att underlätta för hela kyrkan när det gäller strategiskt viktiga miljöfrågor.

Handläggare förorenade områden, Länsstyrelsen Dalarnas län

Länsstyrelsen Dalarnas län | Falun | 2018-11-20
Vi söker nu dig som är miljöhandläggare med erfarenhet av tillsyn förorenade områden och som gärna vill utvecklas och specialisera dig inom området. En viktig del i vårt arbete är att genom direkta tillsynsinsatser öka andelen privatfinansierade efterbehandlingsåtgärder.

Vattenstrategisk rådgivare, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund

Nyköpingsåsarnas Vattenförbund | Nyköping | 2018-11-14
Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund ingår i Hav och Vattenmyndighetens satsning på lokala åtgärdssamordnare, vilket innebär att vi nu söker en erfaren projektledare med vattenkunskaper till vårt fina kansli intill Nyköpingsån i Nyköping.

Chef till Viltanalysenheten, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket | Östersund Stockholm | 2018-11-18
Du arbetar med att leda, utveckla och följa upp arbetet på enheten. I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för samverkan samt att kommunicera och företräda enheten, både internt och externt. Du ansvarar övergripande för metoder, resultat och för Naturvårdsverkets långsiktiga kunskapsförsörjning samt för ekonomi och avtal med samarbetspartners och uppdragstagare.

Bioekonom, Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen | Stockholm | 2018-11-25
Vill du tillsammans med Sveriges mest inflytelserika miljöorganisation arbeta för ett mer hållbart samhälle? Brinner du för en tuffare miljöpolitik och tror på påverkansarbete, opinionsbildning och kraften i en folkrörelse? Vi på Naturskyddsföreningen söker nu en sakkunnig på bioekonomi.

 

Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet Karriär erbjuder Nordens bästa samlingsplats för lediga miljöjobb, hållbarhetsjobb och lediga jobb inom hållbar utveckling.