Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet Karriär

Projektledare, Solvatten

Solvatten | Stockholm | 2018-05-20
Din roll är viktig i Solvattens dagliga verksamhet i Stockholm och kräver noggrannhet, ett öga för detaljer och stort fokus på kundvård och relationsbyggande. Du behöver ha dokumenterad erfarenhet av projektledning och att du även kan hantera projektekonomi och rapportering.

Miljöingenjör, AstraZeneca

AstraZeneca | Södertälje | 2018-05-13
SHE avdelningen inom AstraZeneca i Södertälje ansvarar för riktlinjer och support inom området Säkerhet, Hälsa och Miljö. Som Environmental Improvement Lead är du en viktig spelare för att samordna arbetet med att minska miljöpåverkan från tillverkningen i Södertälje, och samtidigt jobba konkret med vår utmaning; avfallsreduktion.

Tekniskt råd med inriktning mot miljöfrågor, Svea hovrätt – Mark- och miljööverdomstolen

Svea hovrätt | Stockholm | 2018-05-15
I Mark- och miljööverdomstolen arbetar förutom juristutbildade domare även domare med teknisk eller naturvetenskaplig utbildning och erfarenhet inom miljö-, fastighets- och plan- och byggområdena. Dessa domare benämns tekniska råd. De tekniska råden deltar, tillsammans med juristdomarna, i avgöranden och övrig handläggning av mål och ärenden vid Mark- och miljööverdomstolen.

Hållbarhetsstrateg, Lantmäteriet

Lantmäteriet | Gävle | 2018-05-02
Vill du utveckla morgondagens Sverige och bidra till samhällsnyttan?
Lantmäteriet finns i hela landet och arbetar i teknikens framkant. Vi ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället med information om geografi och fastigheter samt bidrar till hållbart samhällsbyggande och ekonomisk utveckling.

Miljösamordnare, Ebab

Ebab | Stockholm | 2018-05-20
Som miljösamordnare hos Ebab arbetar du parallellt i flera av våra projekt i hela processkedjan. Det kan vara både i planerings- och projekteringsskedet likväl som under genomförandet. Du fungerar som sakkunnig i miljörelaterade frågor. Vissa uppdrag ligger i projekt utanför Ebabs projektorganisation och är rena miljöuppdrag, som t.ex. miljöinventeringar och miljöcertifiering av byggnader.

VD, Stiftelsen Skånska Landskap

Stiftelsen Skånska Landskap | Skåne | 2018-04-27
Vi söker en VD som är en god ledare och visionär som tillsammans med medarbetarna kan utveckla verksamheten i riktning mot vår vision ”Natur självklar för alla”.

Forskningsassistenter med miljöinriktning, Vti

Vti | Linköping, Göteborg | 2018-05-02
Miljöenheten forskar om transporter och deras klimat- och miljöpåverkan (buller, luftföroreningar, vattenföroreningar, markpåverkan mm). Vi arbetar både med grundläggande kunskapsutveckling och mer tillämpade projekt och frågor i nära samverkan med myndigheter och andra aktörer.

Miljöstrateg, Fortifikationsverket

Fortifikationsverket | Stockholm, Eskilstuna | 2018-05-07
Som miljöstrateg kommer du att svara för strategiska frågor inom miljöområdet samt ansvara för den övergripande samordningen och uppföljningen av miljöarbetet inom Fortifikationsverket. Du bevakar utvecklingen inom miljöområdet och ansvarar för miljödelarna i vårt verksamhetssystem.

Inspektörer, Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen | Sundbyberg | 2018-05-01
Enheten för tillsyn av kemiska produkter söker en till två medarbetare för arbete som
inspektör. Som inspektör kommer du att kontrollera om tillverkare och importörer av kemiska produkter tar sitt ansvar enligt kemikalielagstiftningen.

Sustainability manager, Preem

Preem | Stockholm | 2018-04-23
Din huvudsakliga arbetsuppgift innebär att samordna, utveckla och övervaka Preems styrning och arbete kopplat till bolagets hållbarhetsramverk. Du som Sustainability manager har en viktig roll i att stödja och styra verksamheten så att Preems mål och strategier på hållbarhetsområdet förverkligas.

Hållbarhetsspecialist med inriktning miljö, Upphandlingsmyndigheten

Upphandlingsmyndigheten | Solna | 2018-04-11
Vi söker en driven medarbetare för en visstidsanställning på 6 månader som vill arbeta inom området hållbar upphandling. Vår ambition är att utveckla den hållbara offentliga affären och ge ett tillgängligt, trovärdigt och praktiskt tillämpbart stöd till nytta för våra kunder. Visstidsanställning 6 månader, heltid.

 

Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet Karriär erbjuder Nordens bästa samlingsplats för lediga miljöjobb, hållbarhetsjobb och lediga jobb inom hållbar utveckling.