Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet Karriär

Samordnare tillsyn gränsöverskridande avfallstransporter, Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen Västra Götaland | Göteborg, Vänersborg eller Mariestad | Sista datum 2017-11-27
Nu söker vi dig som har gedigen erfarenhet av tillsyn av miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap Miljöbalken och som också vill ta på dig en samordnarroll för området Gränsöverskridande avfallstransporter (GRÖT). Vi ser gärna att du har en gedigen och bred tillsynserfarenhet där erfarenhet från avfallsområdet är ett krav.

Handläggare samordningsansvar klimatklivet, Länsstyrelsen Västra Götaland

Länsstyrelsen Västra Götaland | Göteborg | Sista datum 2017-11-27
Som handläggare inom energi- och klimat ansvarar du för samordning och övergripande planering av arbetet med Klimatklivet. Där ingår bl.a. att vidareutveckla strategin för arbetet, yttranden i enskilda ärenden, genomförande av informationsinsatser, samt rådgivning till olika aktörer som vill ansöka om medel från Klimatklivet.

Energi- och klimatrådgivare, Stockholms stad

Stockholms stad | Stockholm | Sista datum 2017-12-03
Nu söker Miljöförvaltningen en energi- och klimatrådgivare med huvuduppdrag att förmedla kunskap om klimatpåverkan och effektiviserad energianvändning till bostadsrättsföreningar.

Huvudprojektledare energi- och klimatrådgivning, Stockholms stad

Stockholms stad | Stockholm | Sista datum 2017-12-03
Miljöförvaltningen söker nu en huvudprojektledare för regionalt samarbete inom energi- och klimatrådgivning. Du kommer att leda det regionala samarbetet samt nätverksträffar, workshops och samordna intern- och externkommunikation.

Miljörådgivare i fält, MSB

MSB | Utlandet | Sista datum 2017-12-10
Huvudsyftet i fält är att möjliggöra en välgrundad planering genom att identifiera risker mot människor, försörjning och miljön, samt ge riktade råd om hur man hindrar eller mildrar dessa risker. Din roll kan vara expertrådgivare för stöd i ett projekts samtliga faser eller strategisk rådgivare för stöd till humanitära aktörer.

Gruppchef Klimat och hållbara samhällssystem, IVL

IVL | Stockholm eller Göteborg | Sista datum 2017-11-27
Vi söker dig som brinner för att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna, har goda ledaregenskaper och vilja att utvecklas vidare som innovativ ledare och säljsamordnare. Rollen omfattar operativ ledning av 10 engagerade medarbetare, i kombination med kundnära arbete och att själv arbeta i olika projekt.

Chemical Advisor, Intertek

Intertek | Stockholm | Sista datum 2017-12-11
Du kommer att sälja in lösningar för att utreda eller implementera hantering av regulatoriska och kunddrivna kemikaliekrav inom EU och globalt. Du deltar i både internationella och lokala projekt. Du arbetar främst vara som specialist inom området kring kemikalier i varor, bland annat RoHS och REACH, men även i andra uppdrag.

Miljöspecialist förorenade områden, Stockholms stad

Stockholms stad | Stockholm | Sista datum 2017-12-03
Du hanterar miljöfrågor som är relaterade till exploateringskontorets ansvar och uppdrag. Du bidrar med miljökompetens till hela exploateringskontoret och deltar i olika projektgrupper där du samordnar och leder miljöarbetet med förorenade områden i olika skeden, från tidiga utredningar till och med byggskedet.

Energi- och klimatrådgivare, Huddinge kommun

Nationella regionfondsprogrammet CEK riktar sig till små- och medelstora företag med energianvändning under 300 MWh med rådgivning och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan och ska bedrivas i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö fram till december 2019.

Enhetschef Miljötillsyn, Länsstyrelsen Västra Götaland

Enhetschef Miljötillsyn, Länsstyrelsen Västra Götaland
Som enhetschef leder och utvecklar du verksamheten på enheten som till stor del består av tillsyn över verksamheter som tillståndsprövas av Miljöprövningsdelegationen eller Mark- och miljödomstolen. Även tillsyn enligt Seveso, över gränsöverskridande avfallstransporter, vägledning samt övervakning ingår i enhetens uppgifter.

Nationalekonom i miljö-, hälso- eller ekologisk ekonomi, Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen | Stockholm | Sista datum 2017-11-26
Du kommer att med kollegor på Kemikalieinspektionen och i andra EU-länder utveckla och genomföra EU:s kemikalielagstiftning. Det är ett intensivt och spännande arbete som pågår på flera olika plan, i allt från detaljfrågor, metodutveckling och analys till underlag för politiska ställningstaganden.

Hållbarhetsansvarig fokus miljö, Systembolaget

Systembolaget | Stockholm | Sista datum 2017-11-25
Du kommer att samordna processen för att säkerställa att de produkter som Systembolaget köper in och säljer är miljömässigt hållbart producerade. Det innebär bl.a. att driva branschsamverkan i olika nätverk samt genomföra, tolka, tillämpa olika miljöanalyser, certifieringar och ramverk inom miljö för olika delar av leverantörskedjan.

 

Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet Karriär erbjuder Nordens bästa samlingsplats för lediga miljöjobb, hållbarhetsjobb och lediga jobb inom hållbar utveckling.