Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet Karriär

Chef till Klimatmålsenheten, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket | Stockholm | Sista datum 2017-10-31
Du ingår i ledningsgruppen och arbetar med att leda, utveckla och följa upp arbetet på enheten, som ansvarar för produktionen av Sveriges officiella klimatstatistik och rapporteringen till EU och FN. I ditt uppdrag ingår att skapa förutsättningar för samverkan samt att kommunicera och företräda enheten, både internt och externt.

Journalist / redaktör, Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet | Enligt överenskommelse | Sista datum 2017-10-20
Vi söker en journalist/ redaktör som kan och vill arbeta i en modern redaktionell miljö med löpande parallella publiceringar i olika typer av kanaler.

Hållbarhetschef, Skandia

Skandia | Stockholm | Sista datum 2017-10-20
Du ansvarar för att leda arbetet med att stärka och vidareutveckla Skandias hållbarhetsarbete, både på strategisk och operativ nivå. Vidare förväntas du arbeta strategiskt för att stärka Skandias position inom hållbarhet genom att säkerställa integration av hållbarhetsperspektivet i alla delar av Skandias verksamhet.

Avfallshandläggare biologisk behandling bygg- och rivningsavfall, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket | Stockholm eller Östersund | Sista datum 2017-11-06
Du ska ta fram vägledning utifrån avfallslagstiftningen och miljöbalken och särskilt i inriktning mot biologisk behandling och bygg- och rivningsavfall. En viktig del är att bidra med att ta fram nya regler och bidra med din expertis internt och med externa aktörer, såsom branschorganisationer och andra myndigheter.

 

Miljöjobb, hållbarhetsjobb, lediga jobb inom hållbar utveckling – Aktuell Hållbarhet

Aktuell Hållbarhet Karriär erbjuder Nordens bästa samlingsplats för lediga miljöjobb, hållbarhetsjobb och lediga jobb inom hållbar utveckling.