Enhetschef, Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen söker Enhetschef

Om jobbet | Vem är du? | Om Kemikalieinspektionen | Kontaktuppgifter för frågor
 

Om arbetsplatsen

Vill du vara med i arbetet för en giftfri miljö och öka kunskapen om kemikalier i vår vardag? Då är Kemikalieinspektionen arbetsplatsen för dig.

Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet med cirka 280 medarbetare. Vi sitter i lokaler belägna i centrala Sundbyberg. Som anställd hos oss är du en del av ett betydelsefullt arbete, både på nationell och internationell nivå. Produktion och användning av kemikalier kan orsaka hälso- och miljöproblem. Därför har Kemikalieinspektionen i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. I det arbetet behöver vi dig som vill vara med och bidra till en mer hållbar utveckling.

Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.

Enheten Klassificerings- och begränsningsförslag ansvarar för arbetet med att ta fram och utvärdera bedömningsunderlag för faroklassificering och märkning av kemiska ämnen, bedömningsunderlag för särskilt farliga ämnen samt underlag för förbud och begränsningar. Dessutom ansvarar enheten för testmetoder samt för att identifiera och prioritera ämnen inom ramen för EU:s kemikalielagstiftningar Reach och för klassificeringar och märkningar. Arbetet sker huvudsakligen inom EU-samarbetet. Enheten arbetar även med regeringsuppdrag och substitutionsarbete.
 

Arbetsuppgifter

Som enhetschef ansvarar du för och driver utvecklingen av arbetet på enheten. Du bidrar aktivt till ett gott samarbets- och arbetsklimat på enheten, mellan enheterna och med andra avdelningar samt med externa intressenter. I tjänsten ingår ansvar för personal, verksamhet, planering, budget, resultat och uppföljning på din enhet.

Du förväntas vara en närvarande, engagerad, lyhörd och initiativtagande chef, som lyfter fram det bästa hos dina medarbetare. Du tycker att det är roligt och viktigt att utveckla verksamhet, medarbetare och arbetsformer. Som enhetschef kommunicerar du tydligt organisationens mål till dina medarbetare och knyter dessa till den egna verksamheten. De 20 medarbetarna inom enheten är toxikologer, ekotoxikologer, kemister och samhällsekonomer. De har ett stort engagemang och hög kompetens.

Du kommer att ingå i ledningsgruppen för Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel, vilken består av avdelningens enhetschefer och avdelningschefen. Avdelningen ansvarar för att gemensamt utveckla strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde, på nationell, EU och internationell nivå. Som en del av avdelningens ledningsgrupp behöver du samarbeta och bidra med din kompetens och erfarenhet för att utveckla avdelningens verksamhet och arbetsformer. Du rapporterar till avdelningschefen.
 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • Gedigen erfarenhet som ledare.
  • Akademisk examen inom relevant område, gärna inom naturvetenskap eller teknik.
  • Generell kunskap om och förståelse för Sveriges och EU:s mål och lagstiftning inom kemikalieområdet samt erfarenhet av och god förståelse för naturvetenskapliga frågeställningar.

 
Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av personal- och chefsansvar, gärna från offentlig förvaltning.
  • Erfarenhet av arbete inom statsförvaltningen eller annan offentlig verksamhet samt kunskap om den statliga värdegrunden.
  • Kunskap och erfarenhet av EU:s kemikalielagstiftningar Reach och CLP, samt de specifika processer och krav som finns inom EU för utveckling av kemikalielagstiftningen.

 
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som chef är du trygg, tydlig, drivande, lyssnar och fångar upp goda idéer samt har förmågan att inspirera, utveckla och stärka medarbetarna och gruppen. Du är strategisk, flexibel och har förmågan att se till din egen verksamhet såväl som till organisationen som helhet. Du är lösningsinriktad och strävar efter att ständigt utvecklas i ditt ledarskap. Det är viktigt att du är samarbetsinriktad, kan delegera och låta medarbetare växa i roll och ansvar.
 

Övrigt

På Kemikalieinspektionen är varje medarbetare viktig för att vi som myndighet ska fungera och vi värnar därför om din hälsa och arbetsmiljö. Hos oss tas dina kunskaper till vara och du har stora möjligheter att utvecklas.
Du arbetar och agerar efter vår medarbetarpolicy och vår värdegrund. Vi förväntar oss att alla medarbetare bidrar till ett gott arbetsklimat och förstår sin roll som statstjänsteman i vårt gemensamma uppdrag.
Vi bedriver också ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.
 

Ansök nu

Ansök via direktansökningsknapparna senast 2018-11-18 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet.

 

 


Placering: Stockholm

Yrkeskategori: Enhetschef

Omfattning: Tillsvidare, heltid

Lön: Månadslön enligt överenskommelse

Tillträde: Enligt överenskommelse

Referens nr: Diarienummer: H18-07663

Sista ansökningsdatum: 2018-11-18
 


 
Information om tjänsten
Avdelningschef
Mona Blomdin Persson
08-519 41 133
Mona.BlomdinPersson@kemi.se

HR Partner
Anna-Liisa Valtonen
08-519 41 302
anna-liisa.valtonen@kemi.se

Fackliga representanter
SACO
Anna Lindberg
08-519 41 221
Anna.Lindberg@kemi.se

ST
Ule Johansson
08-519 41 210
Ule.Johansson@kemi.se
 


 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.