Doktorand Hållbara System inom Miljömanagement/miljöteknik, Linköpings universitet

 

Linköpings universitet söker Doktorand Hållbara System

 
Om jobbet | Vem är du? | Vi erbjuder | Om Linköpings universitet | Kontaktuppgifter för frågor

 
Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av pensionsavgångar och en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Inom Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) bedrivs utbildning och forskning inom ett brett spektrum av områden, från ekonomi och management till design och teknik. Vi är en av universitetets största institutioner och vår integrerade utbildning och forskning stödjer varandras utveckling. Vårt mål är att vara en institution som uppmuntrar förnyelse, utveckling och innovation. Hos oss finns tydliga kopplingar till företag och organisationer, något som bidrar till studenternas anställningsbarhet och forskningens tillämpning. Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/iei 

Arbetsbeskrivning

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Du kommer att arbeta på avdelningen för Industriell miljöteknik. Vår forskning fokuserar hur miljöproblem och miljöperspektiv leder till förändringar av produkter, tjänster, tekniska system och organisationer och hur förändringar av dessa i sin tur påverkar miljön. Denna forskning bedriver vi oftast i nära samverkan med företag och andra organisationer så som kommuner och regioner. Bland annat studeras strategiskt miljöarbete i organisationer såsom organisationsutveckling, innovation och entreprenörskap inom miljöområdet, framtagande och spridning av nya miljötekniska lösningar, samt utformning och användning av olika verktyg och arbetssätt för miljösystemanalyser. I all forskning tillämpas en bred systemsyn och ett tvärvetenskapligt angreppsätt. Avdelningens grundutbildning bedrivs inom ramen för civilingenjörsutbildningarna samt internationella masterutbildningar vid Linköpings universitet.

Den här anställningen har ett särskilt fokus hållbar utveckling på regional och kommunal nivå i en svensk kontext. Forskningen handlar om att analysera hur FN:s globala mål kan implementeras i lokala myndigheter, dels i kommuner och dels i regioner. Det handlar bland annat om att studera hur de globala målen integreras i redan befintliga visioner, strategier och mål samt om samverkan mellan olika regionala och lokala aktörer för att samordna arbetet kring dessa mål. Forskningen har ett kvalitativt angreppssätt där intervjuer, dokumentstudier och workshops utgör centrala metoder.
 

Kvalifikationer

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ett forskarutbildningsämne krävs att den sökande har grundläggande behörighet och uppfyller den särskilda behörighet för det specifika forskarutbildningsämnet. Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller den som utom eller inom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i Hållbara system är den som fullgjort kursfordringar omfattande minst 60 hp på avancerad nivå med anknytning till ämnet. I dessa 60 hp ska ingå ett självständigt arbete (examensarbete) med en omfattning om minst 30 hp inom ett område relevant för forskarutbildningsämnet.

Det är meriterande om sökande till den här anställningen har kunskap om miljö/hållbarhetsstrategiskt arbete i organisationer samt om hur kommuner och regioner fungerar. Projektet genomförs i en svensk kontext varför det är viktigt att den sökande har goda svenskakunskaper såväl i tal som skrift. Då kommunikationen av forskningsresultaten främst sker på engelska är det även viktigt att ha goda engelskakunskaper.

 

Förordnandetid

Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

 

Lika villkor

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

 

Ansök nu

Ansök via direktansökningsknapparna senast 2018-01-08 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet.

 

Välkommen in med din ansökan senast 8 januari!

 

 

 

 


Linköpings universitet söker Doktorand Hållbara System! Sök jobbet som Doktorand Hållbara System med inriktning Miljömanagement och miljöteknik på Linköpings universitet via Aktuell Hållbarhet senast 8 januari!

Placering: Linköping

Yrkeskategori: Doktorand Hållbara System med inriktning Miljömanagement och miljöteknik

Verksamhetsområde: Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI)

Omfattning: Tillsvidare, heltid, dagtid

Lön: Månadslön enligt överenskommelse

Tillträde: Enligt överenskommelse, men senast under våren 2018

Jobb-id/referensnr: IEI-2017-00857

Sista ansökningsdatum: 2018-01-08

.

Information om tjänsten:
Linköpings universitet söker Doktorand Hållbara System! Sök jobbet som Doktorand Hållbara System med inriktning Miljömanagement och miljöteknik på Linköpings universitet via Aktuell Hållbarhet senast 8 januari!
Biträdande professor
Sara Gustafsson
+46 13 286602
sara.gustafsson@liu.se
 
Linköpings universitet söker Doktorand Hållbara System! Sök jobbet som Doktorand Hållbara System med inriktning Miljömanagement och miljöteknik på Linköpings universitet via Aktuell Hållbarhet senast 8 januari!
Professor/avdelningschef
Olof Hjelm
+46 13 285647
olof.hjelm@liu.se
 
Linköpings universitet söker Doktorand Hållbara System! Sök jobbet som Doktorand Hållbara System med inriktning Miljömanagement och miljöteknik på Linköpings universitet via Aktuell Hållbarhet senast 8 januari!
HR-konsult
Elin Bergfeldt
+46 13 284403
elin.bergfeldt@liu.se
 

Fackliga representanter:
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb
 


Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.