Projektledare vattenförvaltning, Stockholms stad

Miljöförvaltningen söker projektledare inom vattenförvaltning

Om jobbet | Vem är du?  |  Om Stockholms stad | Kontaktuppgifter för frågor | Vi erbjuder

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Miljöförvaltningen övervakar den inre och yttre miljön i Stockholm och arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Förvaltningens arbetsområden är mycket varierade, det kan röra sig om allt ifrån mathygien och, inomhusmiljö till trafikbuller, vattenkvalité eller kemikalier.

Miljöförvaltningen, Avdelningen för Miljöanalys, söker en projektledare som ska vara med och driva stadens arbete med att ta fram lokala åtgärdsprogram för att uppnå god ekologisk och kemisk status i stadens vattenområden. Miljöanalys består idag av 22 medarbetare som arbetar med strategisk program- och projektverksamhet samt miljöövervakning och är expertstöd inom områdena vatten, mark, klimat och natur samt miljöfarliga ämnen. Miljöförvaltningen är en trivsam arbetsplats med god gemenskap och blandade åldrar. Vi har flexibel arbetstid med moderna flexramar och satsar på hälsa och friskvård.

Arbetsuppgifter

Stockholm kommunfullmäktige har i mars 2015 beslutat om en handlingsplan för god vattenstatus till 2021/2027. Handlingsplanen anger hur stadens vattenarbete ska utvecklas och fokusera på operativa åtgärder. Lokala åtgärdsprogram ska tas fram för stadens samtliga vattenförekomster och arbetet drivs av miljöförvaltningen i samverkan med Stockholm Vatten och Avfall AB.

Du hittar handlingsplanen här:
http://miljobarometern.stockholm.se/Handlingsplan_god_vattenstatus.pdf

Ett annat viktigt styrdokument för arbetet är stadens dagvattenstrategi som du hittar här:
http://miljobarometern.stockholm.se/Stockholms_dagvattenstrategi_2015-03-09.pdf

Du kommer att arbeta med projektledning och framtagande av lokala åtgärdsprogram samt driva genomförande av fysiska åtgärder, främst kopplat till dagvattenrening och förbättring av fysiska livsmiljöer i urbana vatten.

I din roll kommer du att samarbeta med såväl externa som interna aktörer så som nationella myndigheter, grannkommuner, stadens förvaltningar och bolag (framförallt med Stockholm Vatten och Avfall AB). Du kommer även ha möjlighet att delta i ett eller flera större vattenrelaterade forskningsprojekt där avdelningen för Miljöanalys företräder Stockholms stad.

Du kommer att ingå i en arbetsgrupp om 5 personer som arbetar med vattenförvaltning och miljöövervakning av vatten. Arbetsgruppen består av en samordnare samt 4 projektledare.

Mer information om stadens vattenarbete kan du hitta på: www.miljobarometern.stockholm.se/vatten

Kvalifikationer

Vi söker Dig som är en engagerad, strategisk och kreativ projektledare med god kännedom om operativt åtgärdsarbete inom vattenområdet. Arbetsuppgifterna sker i stor utsträckning i samarbete med andra specialister, både inom och utanför stadens organisation. Du kommer att kommunicera resultaten från arbetet till kollegor, politiker och allmänhet. Arbetet kräver därför att du är kommunikativ, serviceinriktad och drivande. Du har minst fyra års arbetslivserfarenhet med inriktning på ett eller flera av följande områden:

  • Vattenanknutet åtgärdsarbete i urban miljö
  • Miljöövervakning av vattenmiljöer
  • VA-projektering och utredning
  • Projektledning

Du har en relevant högskoleutbildning med inriktning mot akvatisk ekologi, ekotoxikologi, miljö- och vattenteknik eller motsvarande. Det är meriterande om du har kännedom om vattenförvaltningen, internationell och nationell lagstiftning inom vattenområdet, miljökommunikation, kommunala processer samt kunskaper i GIS.

Rollen projektledare med ansvar för egna delprojekt ställer höga krav på förmåga att planera och organisera arbetet så att du kan leverera resultat mot uppsatta mål utifrån tids- och budgetramar. Du har god datorvana och är bra på att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Då arbetet innebär mycket samverkan och nära arbete med andra fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi erbjuder

Miljöförvaltningen med cirka 250 anställda är en trivsam arbetsplats med god gemenskap belägen mitt i centrala Stockholm. Vi erbjuder dig ett intressant och varierande arbete på en arbetsplats med både bred och djup expertkunskap. Vi har vida flexramar och satsar på hälsa och friskvård. Du blir en del av en framåtsträvande verksamhet där vi arbetar för en frisk och hälsosam miljö.

Övrigt

Miljöförvaltningen ser mångfald som en tillgång och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ansök nu

Ansök via direktansökningsknapparna senast 2018-02-19 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet.

 

 


Placering:Stockholm

Yrkeskategori: Projektledare vattenförvaltning

Omfattning: Tillsvidare, heltid

Lön: Månadslön enligt överenskommelse

Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse

Utbildningskrav: Högskola/universitet

Referens nr:2017/8437

Sista ansökningsdatum: 2018-02-19

 

 
Information om tjänsten
Avdelningschef
Maria Svanholm
08-508 28 936

Vattensamordnare
Juha Salonsaari
08-50828792

fackliga representanter
SACO
Weronica Rydoff
08-508 28 963

Vision
Luis Lopez
08-508 27 929
 

 

 


 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.