Nationalekonom i miljö-, hälso- eller ekologisk ekonomi, Kemikalieinspektionen

 

Nationalekonom inriktning miljö-, hälso- eller ekologisk ekonomi

 
Om jobbet | Vem är du? | Om Kemikalieinspektionen | Kontaktuppgifter för frågor

 
Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel utvecklar strategier, kemikalieregler och andra styrmedel inom KemIs ansvarsområde såväl nationellt, inom EU som internationellt. Avdelningen ansvarar också för miljömålsarbetet och internationellt utvecklingsarbete.

Enheten EU-koordinering ansvarar för att hantera frågor kopplade till utveckling av EU:s lagstiftning och policy inom ramen för EU-samarbetet. Huvudsakliga ansvarsområden är att planera, samordna och bereda underlag inför EU-möten samt att utveckla och driva prioriterade sakfrågor inom olika regelområden.
 

Arbetsbeskrivning

Arbetet på enheten för EU-koordinering innebär att tillsammans med kollegor på Kemikalieinspektionen och i andra EU-länder utveckla och genomföra EU:s kemikalielagstiftning. Det är ett intensivt och spännande arbete som pågår på flera olika plan, i allt från detaljfrågor, metodutveckling och analys till underlag för politiska ställningstaganden.

Du kommer på halvtid att arbeta i kommittén för samhällsekonomisk analys (SEAC) vid den Europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA, i Helsingfors. Tjänsten innebär att du utses till medlem i kommittén under 3 år (med möjlighet till förlängning i ytterligare 3 år) för att vetenskapligt granska samhällsekonomiska analyser i förslag till begränsningar av användning av farliga kemiska ämnen samt i företags ansökningar om tillstånd för användning av särskilt farliga kemiska ämnen. Som medlem i kommittén har du rollen som vetenskaplig expert och bidrar med din egen sakkompetens och erfarenhet.

Arbetet i SEAC innebär även deltagande i arbete med metodutveckling och processfrågor. Kommittén träffas fyra gånger årligen i Helsingfors. Mötestiden kan vara en vecka vid varje mötestillfälle. Däremellan bedrivs arbetet på hemmaplan. Arbetet i kommittén innebär samarbete med både andra ekonomer och andra discipliner som t ex kemister, miljövetare, ingenjörer och jurister. Samarbetet sker både skriftligt och muntligt och ställer höga krav på både sakkompetens och kommunikationsförmåga. Arbetsspråket i kommittén är engelska.

Utöver kommittéarbetet kommer du även att genomföra samhällsekonomiska analyser och konsekvensutredningar av nationella och EU-övergripande förslag kring kemikalieanvändning som Kemikalieinspektionen utarbetar. Även i detta arbete ingår metodutveckling för att beskriva miljö- och hälsoeffekter av kemikalieanvändning från ett samhällsekonomiskt perspektiv. I arbetet med att utforma kemikalieregler och andra styrmedel är bidrag från flera olika kompetensområden en förutsättning, och du kommer arbeta självständigt såväl som i projektgrupper där flera olika kompetenser ingår. Du kommer även att ingå i tvärgruppen för samhällsekonomer anställda vid Kemikalieinspektionen. Gruppens medlemmar ger varandra stöd i det löpande arbetet och diskuterar bl.a. metod- och processfrågor samt kompetens- och metodutveckling. Som nationalekonom på enheten för EU-koordinering kan du även behöva stödja andra avdelningar och enheter på Kemikalieinspektionen. Arbetet kan därför även innebära andra resor utöver de ovannämnda.

 

Kvalifikationer

Arbetet med regelutveckling inom EU ställer höga krav på kompetens och erfarenhet. Vi ser därför att du ska ha följande bakgrund:

Du ska ha högskoleutbildning i nationalekonomi på minst magisternivå och erfarenhet av arbete med hälso- eller miljöekonomiska analyser. Du ska ha grundutbildning och/eller forskarutbildning med inriktning inom hälso- eller miljöekonomi eller ekologisk ekonomi. Forskarutbildning är meriterande. Du bör ha kunskaper om och praktisk erfarenhet från tillämpning av metoder för styrmedelsanalys, samhällsekonomiska metoder och/eller värdering samt bedömning av dess resultat samt arbete med känslighets- och osäkerhetsanalys. Det är viktigt att du har kapacitet att systematiskt sålla bland och hantera stora mängder information. Vi lägger även stor vikt vid din förmåga till självständigt arbete, god samarbetsförmåga och ett gott omdöme.

Eftersom en stor del av arbetet handlar om att samarbeta och kommunicera med andra discipliner bör du ha förståelse för andras perspektiv, förmåga att pedagogiskt kommunicera nationalekonomiska frågor till personer från andra discipliner, vara ödmjuk, flexibel och konstruktiv. Det är meriterande med erfarenhet från tvärvetenskapliga samarbeten och utbildning inom natur- eller tvärvetenskaplig disciplin.

Du ska vara kommunikativ och kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska. Du bör också ha en övertygande argumentationsförmåga. Det är meriterande med erfarenhet från aktivt deltagande i internationella möten och förhandlingar.

Du bör ha ett engagemang för miljö- och i synnerhet kemikaliefrågor och det är meriterande med erfarenhet från eller kännedom om kemikalielagstiftning och de svenska miljömålen. Även utbildning i eller arbetslivserfarenhet från EU-rätt eller miljörätt är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

 

Övrigt om tjänsten

I tjänsten förekommer resor.

Kemikalieinspektionen bedriver ett målinriktat arbete för lika rättigheter och möjligheter.

Kemikalieinspektionen tillämpar de statliga kollektivavtalen: Villkorsavtal och Villkorsavtal-T samt lokala kollektivavtal avseende bl.a. arbetstid.

 

Ansök nu

Ansök via direktansökningsknapparna senast 2017-11-26 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet.

 

Välkommen in med din ansökan senast 26 november!

 

 

 

 


Nationalekonom inriktning miljö-, hälso- eller ekologisk ekonomi! Sök jobbet som Nationalekonom i miljö-, hälso- eller ekologisk ekonomi på Kemikalieinspektionen via Aktuell Hållbarhet senast 26 november!

Placering: Stockholm

Yrkeskategori: Nationalekonom i miljö-, hälso- eller ekologisk ekonomi

Verksamhetsområde: Enheten EU-koordinering, en del av Avdelningen Utveckling av lagstiftning och andra styrmedel

Omfattning: Tillsvidare, heltid, dagtid, provanställning 6 månader

Lön: Månadslön enligt överenskommelse

Tillträde: Enligt överenskommelse

Jobb-id/referensnr: 2.3.a-H17-07593

Sista ansökningsdatum: 2017-11-26

.

Information om tjänsten:
Nationalekonom inriktning miljö-, hälso- eller ekologisk ekonomi! Sök jobbet som Nationalekonom i miljö-, hälso- eller ekologisk ekonomi på Kemikalieinspektionen via Aktuell Hållbarhet senast 26 november!
Enhetschef
Lisa Anfält
08-519 41 229
 
Nationalekonom inriktning miljö-, hälso- eller ekologisk ekonomi! Sök jobbet som Nationalekonom i miljö-, hälso- eller ekologisk ekonomi på Kemikalieinspektionen via Aktuell Hållbarhet senast 26 november!
Maria Noring
Medlem i SEAC
08-519 41 171
 

Fackliga representanter:
ST
Ule Johansson
08-519 41 210

SACO
Erik Gravenfors
08-519 41 157

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.


 

Om Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är en myndighet under regeringen. Vi arbetar i Sverige, inom EU och internationellt för att utveckla lagstiftning och andra insatser som främjar god hälsa och bättre miljö. Vi har tillsyn över reglerna för kemiska produkter och ämnen i varor och gör inspektioner. Vi granskar och godkänner bekämpningsmedel innan de får användas. Vårt miljökvalitetsmål är Giftfri miljö. Kemikalieinspektionen har cirka 280 medarbetare och ligger centralt i Sundbyberg.