Projektledare, Österåkers kommun

Österåkers kommun söker Projektledare

Vill du bli projektledare för ett av Sveriges mest intressanta stadsutvecklingsprojekt?

Vi söker efter en projektledare för kommunens största stadsutvecklingsprojekt, Kanalstaden. Projektet har höga hållbarhetsambitioner och drivs inom CityLab. Kanalstaden är en del i Åkersbergas omvandling från förort till stad. Projektet kommer att utöka stadskärnan med ca 7000 bostäder samt verksamheter, och knyta an till två av Roslagsbanans stationer och koppla staden till vattnet.

Som projektledare för Kanalstaden kommer du att bli en del av en arbetsgrupp med både djup och bred kompetens och ett äkta engagemang för långsiktig hållbarhet. Vi jobbar kreativt och samtidigt effektivt, med sikte på att hitta lösningar som är hållbara på riktigt.

Österåkers kommun söker just nu en projektledande exploateringsingenjörer för att leda våra stadsutvecklingsprojekt. Kanalstaden, är det största av dessa. Till detta projekt söker vi en medarbetare som kan fokusera på projektledning, men också hantera genomförande- och avtalsfrågor.

Vi kommer att behöva flera drivna projektledande exploateringsingenjörer för att klara av också de övriga stadsutvecklingsprojekten, där de flesta har en tydlig inriktning mot hållbar samhällsutveckling. Därför söker vi dig med stort intresse för samhällsbyggnad och hållbar samhällsutveckling. Du kommer att arbeta aktivt i samhällsbyggnadsprocessen med ett ansvar för projektledning, genomförande- och avtalsfrågor. Arbete med både förvärv och försäljning av kommunens fastighetsinnehav kan vara en del av dina uppgifter. I våra samhällsbyggnadsprojekt deltar exploateringsingenjörer både som projektledare och projektdeltagare.

Kommunen har nyligen antagit en översiktsplan med ambitionen att inta en tätposition vad gäller hållbar samhällsutveckling och med sikte på att utveckla kommunens identitet som modern småstad och skärgård. Den strategiska utvecklingen är väl beskriven i ÖP och är framtagen i en dialog med förankring såväl politiskt som hos medborgarna. Samtidigt finns uttalade ambitioner att utveckla en god livskvalitet, där frågor som skola, omsorg, trygghet, fritidsaktiviteter, kulturliv, föreningsliv, integration och möjligheten att driva verksamhet är viktiga frågor. Ett tydligare och mer strategiskt arbete med hållbarhetsfrågorna har tillåtit oss att klättra snabbt i Aktuell Hållbarhets ranking över miljöbästa kommuner, samtidigt som tidningen Fokus rankar kommunen som den femte bästa att leva i.

Trycket på bebyggelseutveckling och inflyttning är fortsatt stort i kommunen. Genom Sverigeförhandlingen har vi förbundit oss att utveckla nya stadsdelar intill Roslagsbanans stationer, samtidigt som Roslagsbanan får nya stationer i Stockholms innerstad. Detta ger en hög energi i utvecklingsarbetet överlag. Vi provar därför hela tiden nya metoder och arbetssätt. Vår diskussion är saklig och kunskapsbaserad, samtidigt som det är högt i tak med ett brett deltagande i diskussionerna.

Vi behöver fler engagerade och skickliga medarbetare som är redo att anta våra framtida utmaningar!
 

Arbetsbeskrivning

Som exploateringsingenjör kommer du att ingå i ett glatt och kompetent team på kommunens exploateringsenhet. Dina arbetsuppgifter kommer främst att innebära; projektledning och projektdeltagande i mark- och exploateringsprojekt inklusive detaljplaneskedet, exploaterings- och genomförandefrågor, köp och försäljning av mark samt att företräda kommunen i fastighetsrättsliga frågor såsom t.ex. fastighetsbildning och servitutsfrågor.

Våra medarbetare har ett stort eget ansvar för sitt arbete och sin arbetstid. Vi vill att våra medarbetare ska kunna kombinera ett professionellt arbete med familj och fritid. Vi erbjuder bland annat flextid, friskvårdsbidrag, friskvårdstid och möjlighet att växla semesterdagstillägg till ledig tid.
 

Kvalifikationer

Vi söker dig som är civilingenjör inom lantmäteri, samhällsbyggnad eller som har annan motsvarande högskoleutbildning. Meriterande är om du har erfarenhet av förhandling och exploateringsavtal, arbete i en politiskt styrd organisation, detaljplaneprocessen, projektledning samt arbete i projektform. Du bör ha god kunskap om samhällsplaneringsprocessen och god kunskap om villkor för en hållbar utveckling.

För att ta dig an rollen som projektledare för Kanalstaden, bör du ha erfarenhet av större stadsutvecklingsprojekt med inriktning på hållbar samhällsutveckling. Erfarenhet av projekt inom CityLab eller Breeam är meriterande.

Du är engagerad, kommunikativ och sätter stort värde på öppenhet och god samarbetsförmåga. I ditt sätt att arbeta är det viktigt är att du har en god förmåga till såväl självständigt arbete som arbete i grupp och att du har en god känsla för prioriteringar. Viktigt är också att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Då en stor del av arbetet innefattar kontakt med fastighetsägare, byggherrar, medborgare och att arbetsleda kollegor och konsulter krävs det att du har god förmåga att skapa och vårda relationer.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

Visst låter det spännande! Registrera din ansökan via ”Ansök”. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail eller brev.

Österåkers kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Gå gärna in och läs mer på osteraker.se

Kontaktuppgifter till våra fackliga företrädare hittar ni här.

Vi har inför denna rekrytering tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda. Vi önskar därför att inte bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
 

Ansök nu

Ansök via direktansökningsknapparna senast 2019-10-23 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet.

 

 


Placering: Åkersberga

Yrkeskategori: Projektledare

Omfattning: Tillsvidare, heltid

Tillträde: Enligt överenskommelse

Sista ansökningsdatum: 2019-10-23

Information om tjänsten
Exploateringschef, Matilda Johansson, 08-540 811 75, matilda.ml.johansson@osteraker.se

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

 

Om Österåkers kommun

Det är många som väljer att flytta till vår växande skärgårdskommun. Här väntar ungefär 2 000 medarbetare fördelade på flera hundra olika yrkesroller. Alla är lika viktiga för att vi ska kunna ge bästa möjliga service till Österåkersborna. Tillsammans driver vi utvecklingen framåt för att uppnå kommunens vision om att vara en skärgårdskommun i världsklass. Välkommen att vara med på vår resa!