Huvudprojektledare energi- och klimatrådgivning, Stockholms stad

Stockholms stad söker Projektledare energi- och klimatrådgivning

 
Om jobbet | Vem är du? | Vi erbjuder | Om Stockholms stad | Kontaktuppgifter för frågor

 
Miljöförvaltningen övervakar den inre och yttre miljön i Stockholm och arbetar för att alla i Stockholm ska leva i en frisk och hälsosam miljö. Miljöförvaltningen arbetar också med stadens energieffektiviserings- och klimatarbete.

På enheten Energi och klimat är vi 20 personer med olika specialistkompetenser inom energieffektivisering och klimat. Enheten ansvarar för huvudprojektledning av Stockholmsregionens samarbete kring energi- och klimatrådgivning (EKR) och bedriver lokal rådgivning inom Stockholms stad. EKR-samarbetet är ett nätverk av 27 kommuner som samarbetar kring rådgivning, projekt och informationsinsatser om energi och klimat riktade till privatpersoner, fastighetsägare, BRF:er, företag och organisationer. Verksamheten finansieras av statsstöd via Energimyndigheten. Besök gärna den regionala energi- och klimatrådgivningens hemsida www.energiradgivningen.se.

 

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med engagerade kollegor, en timmes friskvård/vecka och friskvårdsbidrag 2000 kr/år. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Miljöförvaltningen ser flerspråkighet som meriterande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
 

Arbetsbeskrivning

Den person vi söker kommer att fördela sin tid 50/50 mellan huvudprojektledning för det regionala samarbetet och projektledning/rådgivning inom Stockholms stad. Det innebär att du på halvtid är huvudprojektledare för EKR-samarbetet där du leder en projektgrupp med EKR-representanter från två andra kommuner. På den andra halvtiden jobbar du med projektledning och rådgivning i Stockholms stad. Hos oss ingår du i ett team med två andra rådgivare och en energicoach för mindre företag.

Som huvudprojektledare för det regionala EKR-samarbetet ansvarar du och projektgruppen för att ta fram verksamhetsplan och budget för samarbetet. Inom projektgruppen fördelar ni ansvar för genomförande av projekten och den löpande verksamheten. Under året har du huvudansvaret för att ta fram prognoser och utvärdera verksamheten.

Du kommer att leda nätverksträffar, workshops och samordna intern- och externkommunikation. Arbetet sker i nära samarbete med den regionala utvecklingsledaren (RUL) på energikontoret StorSthlm. Du rapporterar löpande till en styrgrupp bestående av chefer från sju av kommunerna i samarbetet.

Inom den lokala rådgivningen kommer du framför allt att ansvara för genomförande av lokala projekt samt Energimyndighetens insatsprojekt. Det kan till exempel handla om att anordna seminarier inom aktuella teman som solenergi, laddstolpar, klimatpåverkan eller energieffektivisering. Du kommer också vara delaktig i att planera lokala projekt och utveckla EKR-gruppens arbetssätt.

Tjänsten är en visstidsanställning fram till december 2019.

Se gärna www.energimyndigheten.se/ekr/omuppdraget för mer information om energi- och klimatrådgivning ur ett nationellt perspektiv.

 

Viktiga ansvarsområden

Inom det regionala EKR-samarbetet:
 • Ta fram verksamhetsplan och budget för det regionala EKR-samarbetet samt årlig utvärdering av verksamheten
 • Leda projektgruppens arbete
 • Vara föredragande vid styrgruppsmöten
 • Vara kontaktperson för media samt samordna den interna och externa kommunikationen
Inom Stockholms stads EKR-verksamhet:
 • Genomföra lokala projekt och insatsprojekt
 • Vara delaktig i att planera den lokala verksamheten
 • Rapportera till Energimyndigheten
 • Ge energi- och klimatrådgivning via telefon, mail eller platsbesök
 • Bidra till att utveckla EKR-gruppens arbetssätt

 

Kvalifikationer

 • Några års erfarenhet av att leda och genomföra projekt mot verksamhets- och budgetmål.
 • Du ska ha högskoleutbildning som innefattar projekt- eller processledning, energi- och klimatfrågor eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
 • Mycket goda kunskaper om energi- och klimatfrågor.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Meriterande erfarenheter
 • Erfarenhet som teamledare
 • Erfarenhet av kommunikationskampanjer och informationsspridning
 • Erfarenhet av påverkansarbete
 • Egen erfarenhet av energi- och klimatrådgivning

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och vid följande kompetenser:

Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang för energi- och klimatfrågor! Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter och processer. Du styrs av mål- och resultattänkande i prioritering, planering och agerade. Du trivs med att coacha och leda andra. Du är duktig på att skapa kontakt med människor och anpassar ditt sätt att kommunicera och förmedla budskap till mottagaren. Du är kreativ och kommer ofta med nya idéer till problemlösning inom området. Du trivs i en miljö där du har stor möjlighet att påverka arbetsmetoder och tillvägagångssätt.

 

Övrigt om tjänsten

Arbetet sker huvudsakligen på kontorstid men helg- och kvällsaktiviteter kan förekomma, t.ex. deltagande på seminarier, mässor m.m.. Förvaltningen tillämpar generösa flextidsramar med möjlighet att ta ut flexledighet. Vi månar om möjlighet till ett flexibelt arbetssätt för att kunna kombinera yrkes- och privatliv på ett bra sätt.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

 

Ansök nu

Ansök via direktansökningsknapparna senast 2017-12-03 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet.

 

Välkommen in med din ansökan senast 3 december!

 

 

 

 


Stockholms stad söker Projektledare energi- och klimatrådgivning! Sök jobbet som Huvudprojektledare energi- och klimatrådgivning på Stockholms stad via Aktuell Hållbarhet senast 3 december!

Placering: Stockholm

Yrkeskategori: Huvudprojektledare energi- och klimatrådgivning

Verksamhetsområde: Enheten energi och klimat, en del av Plan och miljö, Miljöförvaltningen

Omfattning: Visstidsanställning längre än 6 månader, heltid, dagtid

Lön: Månadslön enligt överenskommelse

Tillträde: Enligt överenskommelse

Jobb-id/referensnr: 2017/7498

Sista ansökningsdatum: 2017-12-03

.

Information om tjänsten:
Stockholms stad söker Projektledare energi- och klimatrådgivning! Sök jobbet som Huvudprojektledare energi- och klimatrådgivning på Stockholms stad via Aktuell Hållbarhet senast 3 december!
Enhetschef
Jonas Tolf
08-508 28 943
 
Stockholms stad söker Projektledare energi- och klimatrådgivning! Sök jobbet som Huvudprojektledare energi- och klimatrådgivning på Stockholms stad via Aktuell Hållbarhet senast 3 december!
HR-konsult
Anna de Verdier
08-508 11 726
 

Fackliga representanter:
SACO
Weronica Rydoff
08-508 28 963

Vision
Luis Lopez
08-508 27 929

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.


 

Om Stockholms stad

Stockholms stad är inne i ett expansivt skede och på exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt. Vi är cirka 240 medarbetare. Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare.