Tekniskt råd med inriktning mot prövning enligt miljöbalken, Vänersborgs tingsrätt

Vänersborgs tingsrätt söker Tekniskt råd med inriktning mot prövning enligt miljöbalken

Om jobbet | Vem är du? | Om Vänersborgs tingsrätt | Kontaktuppgifter för frågor

 

Arbetsuppgifter

Ett tekniskt råd är ordinarie domare vid mark- och miljödomstolen och utnämns av regeringen. Som tekniskt råd vid Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, arbetar du tillsammans med drygt 40 medarbetare fördelade på två avdelningar. Varje avdelning leds av en chefsrådman. På de båda avdelningarna arbetar sammanlagt 20 ordinarie domare, varav 10 är jurister och 10 tekniska råd. Dessa avgör miljömål, fastighetsmål, mål enligt plan- och bygglagen och VA-mål. Avdelningarna är indelade i arbetslag bestående av en rådman, en beredningsjurist och en domstolshandläggare. Till målen knyts, beroende på målets innehåll, något av de tekniska råden.

Den nu aktuella anställningen kommer att vara inriktad mot prövning enligt miljöbalken, främst enligt 9 eller 11 kapitlen i balken. En central del av detta är tillståndsprövning av större industrier och av vattenverksamheter. Andra uppgifter är överprövning av myndighetsbeslut enligt miljöbalken som avser t.ex. miljöfarlig verksamhet, strandskydd eller hälsoskydd. Vid behov deltar det tekniska rådet även vid prövningar inom andra rättsområden än miljöbalkens.

Domstolen har en domkrets bestående av Hallands län, Västra Götalands län, Värmlands län samt delar av Örebro län. Arbetet innebär tjänsteresor med övernattning.

 

Kvalifikationer

Du har utbildning och examen på högskolenivå med naturvetenskaplig eller teknisk inriktning samt bred, kvalificerad och flerårig miljörättsligt relevant erfarenhet från arbete med ett eller flera av områdena miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet eller naturskydd. Erfarenhet av tillämpning av relevant lagstiftning vid myndighet eller motsvarande kan vara meriterande.

Arbetet som tekniskt råd kräver insikter i tillämplig lagstiftning, analytisk förmåga och förmåga att omsätta sina kunskaper i rättsliga ställningstaganden. Det krävs också mycket god förmåga att uttrycka sig i skrift och tal samt att förmedla sina fackmässiga kunskaper och slutsatser på ett pedagogiskt sätt.

Du som söker ska också motsvara de krav som ställs i Domarnämndens kravprofil för tekniska råd. Kravprofilen hittar du på länken nedan.

Det finns goda möjligheter till individuellt anpassad fort- och vidareutbildning bl.a. inom ramen för Domstolsakademin.
 

Övrigt

Skriftlig ansökan med meritförteckning och övriga handlingar som den sökande önskar åberopa ska ges in till Domarnämnden. Ansökan bör ske på den blankett som tagits fram för ändamålet. Blanketten finns tillgänglig på länken nedan.
Domarnämnden kommer att hämta in skriftliga yttranden från de referenser som anges. Det är därför viktigt att deras adresser (gärna e-post) anges.
 

Ansök nu

Ansök via direktansökningsknapparna senast 2018-04-29 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet.
 

 

 


Placering: Vänersborg

Yrkeskategori: Tekniskt råd

Omfattning: Tillsvidare, heltid

Lön: Månadslön enligt överenskommelse

Tillträde: Enligt överenskommelse

Varaktighet: Ordinarie domare anställs med fullmakt.

Referens nr: 33-2018

Sista ansökningsdatum: 2018-04-29

 

 
Information om tjänsten
Lagman
Stefan Nilsson
0521-270 236
stefan.nilsson@dom.se

Chefsrådman
Ulf Klerfalk
0521-270 206
ulf.klerfalk@dom.se

Tekniskt råd
Joen Morales
0521-270 208
joen.morales@dom.se

Fackliga representanter
SACO-S
Beredningsjurist
Eva Högmark
0521-270 305
eva.hogmark@dom.se


 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.


 
 

Om Vänersborgs tingsrätt


Vänersborgs tingsrätt har i dag omkring 90 anställda som är indelade på tre dömande avdelningar och en administrativ enhet. Avdelning 1 är en allmän av-delning som handlägger brottmål, tvistemål, konkurser och ärenden. Avdel-ningarna 2 och 3 är mark- och miljödomstol som handlägger miljömål, fastig-hetsmål, va-mål och mål enligt plan- och bygglagen. Vid tingsrätten tjänstgör rådmän, tekniska råd, fiskaler, beredningsjurister, notarier, domstolshandläg-gare och administrativ personal. Tingsrätten är en modern arbetsplats med fina och vackert belägna lokaler nära Vänern, med goda pendlingsmöjligheter till t.ex. Göteborg. Mer information om tingsrätten finns på www.vanersborgstingsratt. domstol.se