Vatteningenjör, Ekologigruppen

Ekologigruppen söker Vatteningenjör

Om jobbet | Vem är du? | Om Ekologigruppen | Kontaktuppgifter för frågor
 
Vi söker en kreativ och engagerad vatteningenjör!
 
Ekologigruppen är ett medarbetarägt konsultföretag som erbjuder kvalificerade och värdeskapande konsulttjänster inom samhällsplanering, natur- och vattenvård samt arkitektur till alla som vill arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Vi är 60 medarbetare; en dynamisk mix av ekologer, miljö- och samhällsplanerare, landskapsarkitekter, geografer och civilingenjörer. Vi har ett huvudkontor i centrala Stockholm, samt två lokalkontor i både Lund och Uppsala. Nu söker vi en ny medarbetare till vårt charmiga sydkontor i centrala Lund.

Vi på sydkontoret har länge arbetat med planering och genomförande av vattenvårdsprojekt i jordbrukslandskapet men även i stadsmiljö. En balanserad vattenhushållning med fokus på att restaurera och skapa nya vattenmiljöer (dammar, våtmarker, levande vattendrag) är ett viktigt arbetsfält för att möta en föränderlig vattenbalans, minska övergödningsproblem och öka den biologiska mångfalden knuten till vatten.
 

Vem är du?

Vi söker dig som vill arbeta handfast såväl med vattenprojektering och anläggning, som med hydrologiska och hydrauliska utredningar. Arbetet kommer sträcka sig från förankring hos markägare till projektering och framtagande av detaljerade ritningar med hydrauliska beräkningar. I detta arbete ingår även juridiska processer kopplat till vattenverksamheter.
Ekologigruppen arbetar på alla nivåer; lokalt, kommunalt, på länsnivå, mot myndigheter på nationell nivå och med förankring mot universitet och högskolor Arbetet innebär frihet och ansvar med stor möjlighet att själv styra inriktningen på arbetet och ta in intressanta uppdrag. Det är viktigt att ha fokus på kundens behov, samt ha ett intresse för naturvård, vattenvård och samhällsplanering med fokus på hållbar förvaltning.
 

Vi söker dig som

 • Har en civil- alternativ högskoleingenjörsexamen med inriktning mot vatten
 • Har minst tre års erfarenhet av konsultverksamhet
 • Har som lägst grundkunskaper om geografiska informationssystem
 • Är bra på att kommunicera både muntligt och skriftligt till olika målgrupper
 • Tar initiativ och vill arbeta utåtriktat
 • Är bra på planering och samordning

  
Meriterande:

 • Erfarenhet av projektering av vattenanläggningar
 • Erfarenhet av flödesberäkningar samt dimensionering av vattenanläggningar, till exempel dagvattendammar, våtmarker
 • Kunskap och erfarenhet om miljöjuridik med fokus vattenverksamhet
 • Erfarenhet av att ta fram underlag inför upphandling av entreprenader
 • Erfarenhet av dagvattenutredningar
 • Erfarenhet av ArcGIS, Mapinfo eller AutoCAD
 • Erfarenhet av modellering av öppna vattensystem

 

Arbetsuppgifter

Du kommer att självständigt, och med stöd från många kunniga kollegor, få arbeta med samtliga arbetsmoment som ingår i planering, projektering och genomförandet av olika typer av vattenvårdsåtgärder såsom våtmarker, vattendragsrestaurering och dagvattendammar. Arbetet innebär att du får stora möjligheter att använda och utveckla dina kreativa egenskaper i samband med planering och projektering av olika typer av vattenanläggningar. Exempel på arbetsmoment är utredning av hydrologiska förutsättningar, flödesberäkningar, markägarkontakter, projektering, upprätta anbudsunderlag, kontrollera pågående entreprenader samt medverka vid entreprenadbesiktningar. En viktig del av arbetet är förutom redovisning av förslag, projektplaner och genomförda uppdrag även förmågan att ha en god dialog med beställare och markägare.
Du kommer även få möjligheten att arbeta med de administrativa och juridiska processerna kring vattenvårdsarbetet. Exempel på arbetsmoment är att ta fram underlag till ansökan om dispenser, anmälningar om vattenverksamhet, tillståndsansökningar för vattenverksamhet och ansökningar om omprövning av befintliga tillstånd.
 

Ansökan

Vi ser fram mot din ansökan på ansokan@ekologigruppen.se. Märk mejlet med ”Vatteningenjör” och bifoga ditt CV och personliga brev. Välkommen med din ansökan senast 17 maj. Vi hanterar ansökningar och kallar till intervjuer löpande.
 

Ansök nu

Ansök via direktansökningsknapparna senast 2019-05-17 och ange att du sökt via Aktuell Hållbarhet.

 

 


Placering: Lund

Yrkeskategori: Vatteningenjör

Omfattning: Tillsvidare, heltid

Lön: Månadslön enligt överenskommelse

Tillträde: Enligt överenskommelse

Sista ansökningsdatum: 2019-05-17
 


 
Information om tjänsten
Befattning
Siri Wahlström
046-10 67 61
siri.wahlstrom@ekologigruppen.se
 

 

Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.