Rekryteringsannonsera

Vi jobbar för att lyfta in hållbarhetskompetens på arbetsmarknaden i syfte att integrera den hållbara omställningen i alla verksamheter. Vår mission är att hjälpa rätt person till rätt plats. Vi hjälper hållbarhetsproffsen att finna rätt arbetsgivare och nästa steg i karriären. Vi hjälper rekryterande chefer komma i kontakt med de mest hängivna, mest erfarna och mest eftertraktade hållbarhetsproffsen som inte är öppet tillgängliga på arbetsmarknaden. Via digitala tjänsteutlysningar och effektiv arbetsgivarprofilering når arbetsgivare ut till 240 000 hållbarhetsproffs varje vecka.
.
Får du också våra nyhetsbrev?
Hos oss hittar du alltid rätt personer, aldrig flest personer.

 

Vår mission

Vi jobbar för att lyfta in hållbarhetskompetens i alla verksamheter i syfte att integrera den hållbara omställningen i kärnaffären hos alla företag och i kärnverksamheten hos alla organisationer.

I framtiden ser vi att hållbarhet som strategisk komponent kommer att vara lika naturligt integrerad i alla verksamheter som IT-infrastruktur och IT-verktyg är idag. Det kommer att gälla alla aspekter av hållbarhet och verksamheter som på ett naturligt sätt kan respektera de hållbara gränserna kommer att ha bäst motståndskraft mot risker och bäst förutsättningar för ett långt liv. Ännu längre fram ser vi att hållbarhet kommer att vara den enskilt viktigaste affärskritiska komponenten för många verksamheter, eftersom det kommer att ge kunden det bästa kunderbjudandet till det bästa priset.

Den hållbara affären kräver hållbarhetskompetens. Vi hjälper till att redan nu bygga in den kompetensen överallt i alla verksamheter  vi kan hjälpa. Hos oss hittar du alltid rätt personer, aldrig flest personer.

 

Vår styrka

Som en förutsättning för att nå sina verksamhetsmål behöver rekryterande chefer komma i kontakt med personer med rätt kompetens och erfarenhet som inte är öppet tillgängliga på arbetsmarknaden.

Vi har förtroendet från de erfarna proffsen som vill vidare i karriären som inte är öppet arbetssökande via Arbetsförmedlingen eller andra jobbsajter. De följer vår omvärldsbevakning och våra nyheter, där karriärnyheterna är ett naturligt inslag i deras dagliga nyhetsflöde. För dem är det viktigt att se vilka möjligheter du har att erbjuda, då deras nästa karriärsteg är beroende av om ett bra erbjudande dyker upp. Din styrka är att du når de proffs som inte finns där lediga jobb finns, utan där deras branschnyheter finns.

I mer än 40 år har Aktuell hållbarhet genom kunskap, nyheter, omvärldsbevakning, utbildningar och konferenser givit hundratusentals beslutsfattare stöd i arbetet med CSR, miljö och hållbar utveckling. Vår ställning i miljöverige är unik och vi har en relation till nästan alla personer med inflytande inom miljö och hållbar utveckling i Sverige.

Läs mer detaljerat om målgruppen vi når längre ner på denna sida.

Vill du också nå rätt personer? Utlys din tjänst hos oss!  

Priser och vad som ingår – vad vi gör och hur vi gör

Vår mission är att hjälpa rätt person till rätt plats och förenkla din rekrytering. Vi vill hjälpa dig som arbetsgivare att bli funnen av de mest relevanta kandidaterna med hjälp av digital rekryteringsannonsering och arbetsgivarprofilering.

Då våra följare är genuint intresserade av att arbeta med er behöver de omgående information om era lediga tjänster för sina framtida möjligheter.

Det här är vad som ingår när du publicerar din tjänsteutlysning hos oss:

För att så snabbt möjligt informera våra följare om er kravprofil i en aktuell rekrytering och skapa kännedom för er lediga tjänst kommunicerar vi er tjänsteutlysning till våra digitala följare såhär:

 • er tjänst presenteras i Karriärbrevet, ett veckovis epostutskick som  innehåller redaktionellt material om personer, karriär, och nya jobb inom miljö- och hållbarhetsområdet
 • en direktlänk till er utlysta tjänst inkluderas i Veckobrevet, ett epostutskick med nyhetsveckan i sammandrag
 • en direktlänk till er utlysta tjänst inkluderas på alla webbsidor med en nyhet på vår nyhetswebb
 • 30 dagars publicering av er lediga tjänst med tydlig synlighet och trafikdrivande utformning av er rekryteringsannons på Aktuell hållbarhet Karriär
 • totalt 8 epostutskick och 4 veckors synlighet i våra digitala kanaler

 

Detta resulterar i

 • 20-50 relevanta sökanden för er kravprofil
 • en veckovis räckvidd av ca 240 000 visningar till proffs i branschen med både bred och djup kompetens, se exempel på tidigare tjänster längre ner på denna sida

 

Pris: 19 800 kr exkl. moms per tjänsteutlysning

 

Öka utfallet för er lediga tjänst genom kraftfulla tillval

 • prioriterad VIP-placering:
  • bästa placering i Karriärbrevet och Veckobrevet samt på nyhetswebben
  • synlighet i det dagliga omvärldsbevakningsbrevet Aktuell Hållbarhet Direkt, till betalande prenumeranter med extra stor kunskap och kompetens, ökar din synlighet med 20 epostutskick till utöver grundutbudet under 4 veckor
  • tillvalspris 3 000 kr per tjänsteutlysning
 • banners på webben för ökad profilering och kännedom, prisförslag:
  Bannerformatet Widescreen sticky, där du bokar in 1/3-del av veckotrafiken (motsvarande 10 000 visningar): 4 100 kr.
  Formatet syns längst till höger på alla webbsidorna och följer med när du rullar sidan nedåt och uppåt. Se ordinarie prislista för bannerannonsering.
Vill du också nås av rätt personer? Utlys din tjänst hos oss!
Vad är en tjänsteutlysning?

En tjänsteutlysning avspeglar en tjänst eller uppdrag med arbetsuppgifter avsedda för att en fysisk person ska utföra dem. Formatet brukar vara en textbeskrivning av ett arbetsinnehåll som hör ihop och följs åt av en beskriven kravprofil med önskvärda kvalifikationer för att lyckas med arbetsuppgifterna.

Innehåller din textbeskrivning fler än en beskrivningar av arbetsinnehåll som hör ihop med fler än en beskrivningar av kravprofil avsedda för fler än en fysiska personers arbete innehåller din textbeskrivning fler än en tjänsteutlysningar. Vi tar betalt per tjänsteutlysning oavsett om du väljer att ha flera tjänsteutlysningar i samma rekryteringsannons eller inte. 

Vi rekommenderar en tjänsteutlysning per rekryteringsannons. En enda textbeskrivning ger läsarna ett entydigt och tydligt budskap, gör ett kraftfullare intryck och skapar större incitament till att söka en tjänst.

Att dela upp en text avsedd för flera tjänster, en s.k. samlingsannons, i flera rekryteringsannonser innebär att fler än en kontaktytor skapas i och med att varje rekryteringsannons har sin egen länkade rubrik som återfinns i all karriärrelaterad kommunikation. Flera kontaktytor betyder en bredare uppfångning av läsarens uppmärk- samhet i vår kommunikation till läsarna.

En samlingsannons passar istället tjänsteutlysningar med identiska positioner och kravprofil, där vi anser att en samlingsannons för ett litet fåtal identiska positioner är rimligt.

Sprid ryktet om er och er lediga tjänst i våra sociala medier – och profilera er för att sticka ut i konkurrensen!

När du rekryteringsannonserar via oss hjälper vi dig att sprida ryktet om dig via våra sociala medier till tusentals personer på LinkedIn och Facebook. Detta hjälper er att profilera er som organisation, som varumärke, som team och som arbetsplats. När hållbarhetskompetensen blir allt viktigare och därför allt svårare att få tag i är det viktigt att synas i bruset från konkurrensen.

Resultatet blir att ni får ett ökat resultat via snabb och viral spridning för er utlysta tjänst med hjälp av banners i våra sociala kanaler på Facebook och LinkedIn.

Bäst blir det om du har eget material anpassat för ändamålet – men du kan få hjälp av oss att ta fram material om du saknar det. Se exempel på hur andra gjort och vilket material som behövs!

 

Målgruppen


Aktuellt hållbarhets följare och läsare är till stor del yrkesaktiva personer med hög kompetens och kännetecknas av brinnande engagemang, upparbetat kontaktnät och erfarenhet. Många sitter i beslutsfattande positioner och ofta i någon typ av ledningsposition, där de medelseniora till seniora ofta har eget budget-, resultat- och personalansvar. Många av dem är idag beslutsfattare på hög nivå även internationellt och har följt nyhetsrapporteringen i Aktuellt hållbarhet sedan sin studietid.

Proffsen vi når är erfarna samhällsbyggare, hållbarhetsproffs och miljöexperter som just nu söker möjligheter att röra sig vidare och de använder Aktuell hållbarhet Karriär för att hålla sig à jour genom att följa det senaste i våra karriärnyheter. Många som har sadlat om eller är på väg att avsluta sina studier på sin väg ut i karriären och som kan hjälpa dig med specifika uppdrag söker också sin framtid genom våra kanaler.

Många av de unga yrkesverksamma sitter ofta med i beslutsfattande organ tack vare sin expertis och de får därför tidigt kunskap om att verka i beslut i komplexa organisationer. Dessutom har de erfarenhet från fler områden än hållbarhet, då branschen fortfarande drivs av specifik sakkunskap, vilket gör att de unga yrkesverksamma ofta har en bred erfarenhet via tidigare praktitjänstgöringar inom varierande organisationer. De kommer därför utrustade med bred erfarenhet och  upparbetade kontaktnät.

Våra följare och läsare besitter just rätt sorts nischade kompetens du behöver och söker och därför är det högintressant för dem att så fort som möjligt ta del av all information om era tillgängliga tjänster. Tveka därför inte att berätta allt ni har att erbjuda dem när de blir en del av er organisation, genom att ta hjälp av oss. Kontakta oss direkt!

Vill du också attrahera rätt personer? Utlys din tjänst hos oss!

 

Exempel på sökta tjänster via oss

Se fler konkreta exempel på tjänster här – i sociala medier!

 • Miljöchef
 • Miljöstrateg
 • Energi- och klimatstrateg
 • Ingenjör och projektledare
 • Strateg och analytiker
 • Operativ och finansansvarig chef
 • Gruppchef tekniska miljökonsulter
 • Gruppchef HSE
 • KMA-ansvarig
 • Strategiskt utvecklingsansvarig hållbar upphandling
 • Produkt- och kvalitetsansvarig
 • Sustainability Expert Material Innovations
 • Enhetschef plan- och bygglovsenheten
 • Tillsynschef
 • Naturvårdsdirektör
 • Gruppchef bygg
 • Tillståndshandläggare
 • Arbetsmiljösamordnare
 • Gruppchef certifiering och samordning
 • Kommunikationsansvarig
 • Affärsutvecklare
 • Upphandlingsexpert miljökrav
 • Upphandlingsexpert sociala krav
 • MKB-utredare
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Byggnadsinspektör
 • Miljö- och hälsoskyddsinspektör
 • Miljöinspektör
 • Miljöcontroller (EHS)
 • Miljöingenjör
 • Teknisk konsult miljö
 • Miljökonsult
 • Konsult samhällsbyggnad
 • Miljöutredare
 • Hållbarhetskonsult
 • Konsult och rådgivare kemikalier
 • Verksamhetskonsult ledningssystem
 • Utredare klimat
 • Hållbarhetskoordinator
 • Ekolog
Vill du också komma igång direkt? Utlys din tjänst hos oss nu!