Kartläggning: Svagt genomslag för obligatorisk hållbarhetsredovisning