Kebnekaises sydtopp inte längre Sveriges högsta punkt

Efter den rekordvarma sommaren har glaciären på sydtoppen smält så pass mycket att den nu är lägre än nordtoppen.

Foto: Mg-k/Wikimedia commons

När sommaren är slut kommer Kebnekaises sydtopp inte längre att vara Sveriges högsta punkt. Sydtoppen består av en glaciär och den har smält mycket under den rekordvarma sommaren. När sydtoppen mättes i början av juli var höjden 2101 meter över havet. Den 31 juli hade den krympt till 2097 meter över havet, alltså mindre än en centimeter  högre än nordtoppen som består av berg och mäter 2096,8 meter . Förra året var skillnaden mellan topparna två meter. Mätningarna av Kebnekaise har gjorts sedan 1880. I dag sker de med så kallad differentiell GPS med 2 centimeters noggrannhet. Under de senaste 20 åren har glaciären smält en meter per år i snitt .