Kemikalieindustrin kritiserar förslag till förbud mot mikroplast