Kemikalieinspektionen ändrar sig om miljömärkningar