Kemikalieinspektionen föreslår EU-förbud mot kemikalie i sladdar