Kemikalieinspektionen lättar på regler för djurfoder

Sommarens torka har gjort att det råder brist på djurfoder i Sverige. Därför har myndigheterna nu godkänt att grödor som behandlats med växtskyddsmedel används som djurfoder.

Foto: Leah Kelley/Pexels

Det handlar bland annat om halm från gräsfröodlingar, klöverfröodlingar och otröskade gräsfröodlingar, besprutade grödor som aldrig varit tänkta som foder. Efter att Kemikalieinspektionen, i samarbete med Jordbruksverket, Livsmedelsverket och LRF undersökt om det är möjligt att använda behandlade grödor med bibehållen foder- och livsmedelssäkerhet har man beslutat att utvidga godkännandet för en rad växtskyddsmedel så att de odlingar som behandlats med dessa kan användas som djurfoder.