Kemikaliejätte döms att betala 286 miljoner dollar till cancerdrabbad

En jury i Kalifornien har dömt kemikaliejätten Montsanto att betala 289 miljoner dollar i skadestånd till en man som hävdar att hans dödliga cancer orsakats av företagets bekämpningsmedel Roundup. Roundup är ett av världens vanligaste bekämpningsmedel och säljs även i Sverige.

Foto:Jetsandzeppelins/Flickr

Under sin tid som skolvaktmästare i San Fransisco applicerade DeWayne Johnson ogräsmedlet Roundup, ett av världens vanligaste bekämpningsmedel, mellan 20-30 gånger om året. Vid 42 års ålder drabbades han av den dödliga cancertypen Non-Hodgkins lymfon och enligt hans advokat, har Roundup orsakat hans sjukdom.

Den aktiva substansen i Roundup är glyfosat. 2017 skrev 1,3 miljoner EU-medborgare på ett upprop om att glyfosat borde förbjudas inom EU. EU-kommissionen beslöt då att glyfosat ska förbjudas inom fem år. Det har gjorts många studier på hur glyfosat påverkar människor. En studie som WHO genomförde 2015 drog slutsatsen att glyfosat troligen orsakar cancer hos människor. Men enligt EU:s kemikalie- och livsmedelsorgan EFSA är ämnet inte cancerogent. I Sverige används glyfosat på icke-ekologiska grödor under växtperioden, däremot är det förbjudet att spruta på ämnet innan skörd för att få en jämnare mognad.

Montsanto kommer att överklaga domen. Företagets vice vd Scott Partridge säger till CNN att han beklagar att DeWayne Johnson drabbats av cancer men att det finns hundratals studier som visar att glyfosat är ofarligt och att Montsanto kommer att fortsätta använda ämnet i sina produkter. Om domen mot Montsanto står fast kan det öppna upp för hundratals liknande fall.