Kina har skapat ett ”grönt” utvecklingsindex

Kina har skapat ett nytt index som rankar regionala ekonomier utifrån prestationer på miljöområdet.

Landets första ”gröna utvecklingsindex” presenterades av statistikmyndigheten i tisdags då 31 regioner bedömdes efter miljökvalitet, resursanvändning och hur pass väl lokala myndigheter lyckats med att städa upp olika typer av föroreningar under det gångna året. Kina som tampas med stora miljöproblem vill lämna en ekonomisk modell som bygger på tillväxt till varje pris. Istället vill världens näst största ekonomi satsa på en mer långsiktig och hållbar utveckling och i flera delar av landet har man tagit till krafttag för att få bukt med luftföroreningar och miljöförstöring.Med det nya indexet får den nationella regeringen ett bättre verktyg för att utvärdera hur lokala tjänstemän sköter miljöarbetet och hur pass snabba man är att implementera nationella miljöinitiativ.

Årets index toppades av Beijing som trots att man hamnade i botten när det kom till miljökvalitet fick höga poäng i miljöstyrning och ekonomisk tillväxt. Det rapporterar Bloomberg.