Kinas kolimport kan fördubblas till 2015

Kina, som är världens största kolproducent, har sedan något år tillbaka inte kol så det räcker för eget bruk. De kommande åren ser landets kolimport ut att öka stort.

Det är nyhetsbyrån Reuters som skriver att Kinas kolimport väntas öka från dagens 90 miljoner ton till runt 200 miljoner ton år 2015. Länge var Kina nettoexportör av kol, men 2009 vände det och landet blev i stället en av de största importörerna.

För Indien ser trenden ut att vara densamma. Importen tros här bli över 100 miljoner ton 2015, mot 67 miljoner ton i år.

Siffrorna presenterades enligt Reuters på konferensen Coaltrans Asia, som i dagarna hålls på Bali. Indonesien är det land som står för den största kolexporten.