Kinas kolproduktion sjönk 2014

Första gången en minskning sker sedan år 2000.

Kinas kolproduktion tros ha sjunkit med 2,5 procent under 2014, detta jämfört med året innan då landet producerade 3,7 miljarder ton kol. Enligt nyhetsbyrån Reuters är det första gången en minskning sker sedan år 2000.

Uppskattningen om 2,5 procent kommer från China Coal Industry Association. Siffrorna för december är ännu inte presenterade, men fram tills i november hade kolproduktionen sjunkit med 2,1 procent, rappoterar Reuters.

Utvecklingen beror på flera faktorer, skriver Greenpeace i en analys. Det handlar bland annat om skärpta utsläppsregler för att förbättra luftkvaliteten, om effektiviseringsåtgärder, om ökad användning av förnybar energi och gaskraft samt om en långsammare tillväxttakt inom den tunga industrin.

Enligt analytiker som Reuters pratat med är det rimligt att anta att en minskning av kolproduktionen kommer ske även i år. Men att Kina redan nått ”peak coal” är det troligen inte tal om menar nyhetsbyrån som hänvisar till analyser gjorda av International Energy Agency, IEA.