Kinas utbyggnad av solenergin går allt snabbare

Kina är fortfarande det land i världen som släpper ut mest koldioxid men utvecklingen mot ett mer hållbart energisystem går allt snabbare.

Under 2017 kommer Kina att kraftigt öka sin kapacitet att producera solenergi. Solpaneler som kan producera runt 43 gigawatt installerades under årets första nio månader. Till nyår förväntas kapaciteten ha ökat med 54 gigawatt, lika mycket solkraft som Japan producerar totalt sett. Detta har gjort att finansiella bedömare som Bloomberg har höjt sina prognoser för solenergi med 80 procent under de senaste dagarna.

Sedan 2013 har hälften av Kinas kapacitet att producera energi kommit från kärnkraft eller förnybara källor. 2040 beräknar det internationella energiorganet IEA att förnybar energi kommer att stå för 40 procent av den totala efterfrågan, medan kolet som nu bidrar med ungefär 67 procent av energitillgången kommer att falla till 40 procent.