”Klarlägg statliga bolags rätt att vara med i intresseorganisationer”