Klart för tester i Singapore för världens första flygande eltaxi