Klassningen av vatten ska ändras för att värna vattenkraften