Klimatanpassning: ”Större rör löser inte problemet”

Det räcker inte att rusta upp VA-systemet. Hela staden måste byggas om, säger vd för kommunalt bolag.

Få koll på det senaste inom klimatanpassning på Miljöaktuellts konferens den 23 september. Läs mer här.

Många kommuner håller på att anpassa sina system för vatten och avlopp efter ett blötare klimat. Men det räcker inte att investera i större anläggningar, säger Ulf Thysell, vd för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA).
 
– Det finns en tilltro att större rör skulle kunna lösa de här frågorna. Så är det inte. Det finns ingen teknisk eller ekonomisk rimlighet i en sådan lösning, säger Ulf Thysell till Miljöaktuellt.
 
Det är enligt honom jättedyrt att byta ledningar och det tar lång tid att gräva upp gatorna. Där måste finnas plats för annat också så det går inte att gräva ner hur stora ledningar som helst. Det är inte lösningen på problemet.
 
– Vid skyfall av den storleken som drabbat Köpenhamn och Hallsberg är det här inte längre en VA-fråga utan en stadsbyggnadsfråga. Frågan blir hur vi ska bygga om våra städer så att de inte förstörs, säger Ulf Thysell. 
 
Helsingborg håller på att ta
fram en klimatanpassningsplan och gör modeller och tittar på vad som händer vid riktigt stora regn eller stigande havsnivåer. För NSVA:s del är det viktigt att få med öppna stråk i planeringen så att vattnet har någonstans att ta vägen.
 
Ulf Thysell tror att det blir oundvikligt att höja VA-taxorna framöver. Men frågan om att betala för att skydda städerna är så pass mycket större än vad VA-branschen mäktar med så här måste andra finansiella lösningar komma till.
 
– Det är ingen som betalar för att skydda staden. Och då är det inte längre en fråga för VA-kollektivet utan det handlar om staden och då är det mera utav en skattefråga. Det är många miljoner vi pratar om.

Få koll på det senaste inom klimatanpassning på Miljöaktuellts konferens den 23 september. Läs mer här.