Klimatet en ökad risk för nordiska och europeiska bolag