Klimatet hotar dricksvattnet

Klimatförändringarna innebär ökade risker och hot mot dricksvattnet i Sverige.

”På sikt kan det påverka förutsättningarna för en framtida trygg dricksvattenförsörjning”, framgår det i dricksvattenutredningens delbetänkande, Klimatförändringar och dricksvattenförsörjning (SOU 2015:51), som i dag, måndag, överlämnats till regeringen (näringsdepartementet).

– Utredningen redovisar med stöd av en rad experter och myndigheter aktuella scenarier för den framtida klimatutvecklingen och hur det kan påverka dricksvattnet, säger Gunnar Holmgren, landshövding och regeringens särskilde dricksvattenutredare.

I april nästa år lämnar utredningen över ett slutbetänkande till regeringen med förslag på förändringar av framtidens dricksvattenförsörjning.