Klimatförändringar hotar Storbritanniens nationalskatter

Nu går organisationen National Trust ut med varningen att Storbritanniens kulturskatter hotas av stigande temperaturer och extrema väderförändringar.

Kommande klimatförändringar kan orsaka stora utmaningar för bevarandet att gamla kulturskatter i Storbritannien. Ovanliga boksamlingar, gamla trädgårdar och gobelänger från 1800-talet är några av skatterna som hotas av ett förändrat klimat.

National Turst, som har i uppdrag att underhålla och bevara landets nationalskatter, rapporterar nu att försäkringsskadorna ökar avsevärt för varje år. De har bland annat upptäckt tjuvbaggar och mögel i sällsynta boksamlingar hos Lanhydrock, Cornwall.

– Effekterna av klimatförändringarna påverkar vårt landskap, våra byggnader, trädgårdar och samlingar, vare sig det är oberäkneliga väderförhållanden, långsiktiga temperaturförändringar eller kraftig nederbörd. Risken för bestående skador på landskapet och kulturarvet ökar hela tiden, då man inte planerar för en framtid med ett förändrat klimat, säger Helen Ghosh, generaldirektör på National Trust, till The Guardian.