Klimatförändringarna tas bort från lista över globala hot

USA:s regering har beslutat att ta bort klimatförändringarna från en lista över de främsta globala hoten mot nationen.

I den nationella säkerhetsstrategi som presenterades på måndagen fokuserar Trump-administrationen istället på USA:s behov att öka sin ekonomiska konkurrenskraft i världen. Det innebär en stor förändring jämfört med Obama-administrationens säkerhetsstrategi som beskrev klimatförändringarna som ett av de största hoten mot USA och en nationell säkerhetsprioritering. Enligt Vita husets kommunikatörer bygger regeringens nya säkerhetsstrategi på ett långt samarbete mellan myndigheternas experter inom säkerhet, utrikespolitik och ekonomi.