Klimatförändringarna kan störa balansen mellan rovdjur och bytesdjur

Ett varmare klimat kan innebära att Sverige får fler rovdjur. Det visar en ny studie.

Foto: Chung Yun Tak

Klimatförändringarna kommer inte bara att leda till att många djurarter utrotas eller minskar kraftigt. De kommer också leda till att balansen mellan rovdjur och bytesdjur förändras. Det visar en ny studie som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Climate Change.

Ett klimat med högre temperaturer och små variationer bidrar vanligtvis till ett större antal rovdjur. Det innebär att risken för att en växtätare ska bli uppäten är betydligt mindre vid polerna än vid ekvatorn. Men när temperaturerna stiger kommer flera av de rovdjur, framförallt insekter, som idag lever runt ekvatorn att ha svårt att anpassa sig till värmen. Enligt studien gör det att rovdjur i länder i Centralamerika, Afrika och Centralasien kan komma att minska medan de kan öka i länder vid högre breddgrader, som till exempel Sverige.
”Ur ett jordbruks- och skogsbruksperspektiv är det viktigt att försöka förutse vilka effekterna av en sådan förändring skulle bli för olika områden på jorden. Än så länge är det svårt att säga någonting säkert om hur det kommer att se ut. Men det vi kan se är att relationen mellan rov- och bytesdjur kommer att förändras. Det är en ny dimension av klimatförändringarna som vi måste hålla ett öga på” säger Tomas Roslin, professor i insektsekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet och en av författarna till studien.

Den nya studien baseras på en tidigare studie som publicerats i tidskriften Science, och som visade hur växelverkan mellan arter varierar med breddgrad och höjd över havet.

Länk till studien