Klimatförändringarna påverkar den globala hälsan

En ny rapport visar att klimatförändringarna redan fått allvarliga konsekvenser för hälsosituationen globalt.

I en ny internationell rapport presenteras forskning inom området klimatförändringar och folkhälsa. Till studien ”the Lancet Countdown on health and climate change” bidrar forskare från 26 olika institutioner och den slutsats de drar är att klimatförändringarna redan fått allvarliga konsekvenser för hälsosituationen globalt.

Bland annat konstaterar forskarna att antalet väderrelaterade katastrofer ökat med 46 procent sedan år 2000. Bara 2016 orsakade extrema väderhändelser ekonomiska förluster för 129 miljarder dollar.

Än så länge är det befolkningen i mindre ö-nationer som drabbats hårdast av stigande havsnivåer men om avsmältningen av polarisarna fortsätter beräknar forskarna att över en miljard människor kan behöva migrera under de närmsta 90 åren till följd av höjda havsnivåer. En annan redan märkbar effekt av klimatförändringarna är lägre jordburksproduktivitet globalt. Om temperaturen fortsätter öka kommer undernäring att bli den största hälsoeffekten av klimatförändringarna skriver forskarna i rapporten.

Men trots de mörka siffrorna anser forskarna att det finns anledning att vara optimistisk. Idag finns ett stort antal globala initiativ för att minska klimateffekter, förbättra luftkvaliteten och förbättra tillgången på livsmedel och rent vatten. Nya innovationer, inom framförallt energiområdet, bidrar också till en positiv utveckling.
– Framtidsutsikterna innebär många utmaningar, men vi har fortfarande möjlighet att vända en stundande akut hälsosituation till detta århundrades viktigaste framsteg för global hälsa. De hälsomässiga och ekonomiska fördelarna av att agera är enorma, säger Peter Byass, forskare från enheten för epidemiologi och global hälsa vid Uppsala Universitet och en av de som varit med och skrivit rapporten.

Läs rapporten här