Klimathotet: Så ska Australien rädda sin surfning

För australiern är kustliv en självklarhet. Men livsstilen är hotad när tusentals kilometer av landets stränder riskerar att hamna under vatten, enligt en rapport.

Stigande vattennivåer till följd av klimatförändringar hotar de australiska kusterna. Långa sträckor kan hamna under vatten och myndigheterna bör därför överväga att förbjuda boende på hotade platser, rapporterar AP med hänvisning till en rapport från en miljökommitée i det australiska representantshuset.

”Kommittéen är ense om att det här är en fråga av nationell vikt och att det är dags att agera nu”, skriver kommittén i en kommentar.

47 förslag på anpassningar för att bättre möta klimatförändringar finns i rapporten. Bland annat nämns förnyade evakueringsplaner, skärpta byggnadsstandarder för mer robusta hem och ett större statligt engagemang för att hjälpa kustsamhällen att anpassa sig till effekter av höjda vattennivåer.

I rapporten sägs ingenting om att tvinga människor att lämna kusten och flytta inåt land. Men kommittén föreslår att en grupp gör en separat studie av just den frågan.
– Det råder ingen tvekan om att Australien fortsätter att vara ett kustsamhälle. Men vi måste kanske överväga lite mer vilka delar av kusten vi utvecklar vidare och vilka delar vi inte gör det, säger Alan Stokes på Sydney-baserade organisationen National Seachange Taskforce till AP.