Klimatkommunerna positiva till bonus-malus och reduktionsplikt