Klimatministrarna diskuterade långsiktig klimatstrategi för EU