Klimatpåverkan största utmaningen för ett OS i Stockholm

På konferensen Hållbar Besöksnäring ansåg deltagarna att klimatpåverkan var den största utmaningen för att genomföra OS i Stockholm.

Foto: Skistar

I sommar avgörs vilken stad som får arrangera vinter-OS 2026 och Stockholm är fortfarande med som kandidat, trots att Sveriges Olympiska Kommitté ännu inte lyckats få med sig det lokala styret i Stockholm.

När Richard Brisius, ledare för OS-kampanjen,  presenterade Stockholms koncept på konferensen Hållbar Besöksnäring i Stockholm i går var det över 86 procent av deltagarna som gav tummen upp för projektet – ett OS som ska ha hållbara förtecken och bygga på värdeorden “reduce, reuse, recycle”.

Richard Brisius och hans team är dock medvetna om den stora utmaning de tar på sig när de väljer hållbarhet som främsta mål och strategi. Till presentationen på gårdagens konferens hade Richard Brisius därför med sig några frågor till publiken om prioriteringar inom hållbarhet.

Deltagarna på konferensen svarade att klimatpåverkan är den största hållbarhetsutmaningen (45 procent) följt av annan miljöpåverkan (19 procent) och användningen av ekonomiska medel (13 procent).

Deltagarna på konferensen fick också frågan om hur OS kan användas för att driva hållbarhetsfrågor. Där var resultatet mer utspritt i enkäten. Det svar som stack ut var “att bidra till mångfald och inkludering i samhället”, 24 procent. I övrigt lyfte 13 procent av deltagarna fram klimatsmarta resor. Lika stor andel av deltagarna lyfte fram möjligheten att inspirera sponsrande företag och näringslivet i stort att agera mer hållbart.