Koldioxidutsläppen från kolkraftverk fortsätter öka

För andra året i rad ökar utsläppen av koldioxid från den globala energisektorn. Enligt den internationella energimyndigheten, IEA, är orsaken nybyggda kolkraftverk i Asien.

Foto: Maxpixel

Under flera år var utsläppen från energisektorn oförändrade men under 2017 och 2018 har utsläppen ökat igen. Bakom ökningen ligger nybyggda kolkraftverk i Asien. Det säger Faith Birol, chef för den internationella energimyndigheten IEA, till Financial Times.
Asien har tio gånger fler kolkraftverk än EU och flera av dem är ineffektiva. Medan kolkraftverken i USA och Europa är gamla, i genomsnitt 42 år, så är kolkraftverken i Asien i genomsnitt elva år och ingenting tyder på att de snart kommer att tas ur drift.

Under förra året ökade koldioxidutsläppen från energisektorn med 1,4 procent. Asien stod för två tredjedelar av utsläppsökningen. I Kina ökade energiproduktionen från kolkraft med 4 procent och i Indien med 13 procent enligt IEA:s siffror.

Enligt Faith Birol innebär byggandet av nya kolkraftverk i Asien ett hot mot klimatmålen i Parisavtalet, samtidigt som det visar på den klyfta mellan ord och handling som finns när det gäller det globala klimatsamarbetet.
”Hur vi ska hantera det här problemet är för mig själva kärnan av klimatdebatten idag” säger Faith Birol till Financial Times.