Koldioxidutsläpp gör att skaldjur växer onaturligt snabbt

Koldioxidutsläpp i havet gör att krabbor och humrar växer snabbare. Det innebär ett hot för de djur i näringskedjan som har skal av kalcium, och vars tillväxt hämmas när haven blir surare.

Koldioxidutsläpp från kraftverk, fabriker och trafik går ut i havet och gör att krabbor, humrar och räkor växer snabbare, rapporterar Washington Post. För andra djurarter, som ostron, som har skal av kalcium får utsläppen motsatt effekt. När vattnen blir surare formas skalen långsammare vilket gör att tillväxten hämmas. Detta leder till stora problem eftersom ostron blir mer sårbara för rovdjur som krabbor och humrar.

I Virginia och Maryland har man lagt ner stora resurser på att försöka återskapa krabb- och ostronpopulationen till de ursprungliga nivåerna men koldioxidutsläppen hotar nu att ställa hela näringskedjan på ända när krabborna växer och ostronen blir mer sårbara.

En studie som publicerades i tidskriften Geology 2009 visar att krabbor som utsatts för koldioxidutsläpp i en vattentank växte fyra gånger snabbare än de som inte utsattes för föroreningarna. Detta medan ostron som utsattes för koldioxid i vattnet växte en fjärdedel så snabbt som de som fick rent vatten.