Kolenergi ökar kraftigt

Har inte använts så mycket kol i världen på fyrtio år.

Enligt BP:s statistik över världens energikällor ökade kolförbränningen med 5,4 procent förra år medan produktionen ökade 6,1 procent. Kolets andel av världens totala energikonsumtion uppgår till lite drygt 30 procent. En så stor andel kol har vi aldrig förbränt sedan mer än fyrtio år: 1969. Trots att solenergi växer med 86 procent utgör andelen förnybar energi blygsamma 2,1 procent av världens energiförbrukning.