Kommissionen föreslår hållbarhetskrav för finansiell rådgivning