Kommunalråd: Därför får vi priset

Kristianstad är bäst på klimatanpassning i Sverige och förklaringen är enkel, menar kommunstyrelsens ordförande Heléne Fritzon (S):

– Kommunen pratar om hållbarhet i ett större perspektiv för att få in det i en gemensam kontext. Sedan många år har vi ett långsiktigt, framåtsträvande arbete i de stora klimatfrågorna.

– Det känns väldigt roligt. Utmärkelsen skapar självförtroende och stolthet hos vår kommun. Vi har fått bekräftat att det vi gör är bra, fortsätter Heléne Fritzon.

klimat

Hon konstaterar att kommunen har en utsatt position och som 2002 drabbades svårt av översvämningar.

– Det fick vanliga människor att tänka efter och börja arbeta för att det inte ska hända igen. Vi har lärt oss att leva tillsammans med vattnet. Det är för oss både en tillgång och ett hot. Vi har en stad där nästan hälften av de betydande byggnaderna ligger under havsnivån. Det har påverkat vår planering och det skapar en helt annan medvetenhet. Skulle vi inte arbeta med åtgärder skulle många byggnader hamna under vattnet.

Tvåa på klimatanpassningslistan är Botkyrka kommun, som i tio år bedrivit ett klimatanpassningsarbete.

– Vi är stolta men inte nöjda, vi siktar högre, säger Gabriel Melki (S), kommunalråd i Botkyrka kommun.

Läs mer här.