Kommunalt råd för hållbar stadsutveckling samlar medlemmar