Kommuner och företag ska ”internbeskatta” flygresor