Kommuner ska kontrollera farliga kemikalier i varor