Kommunerna alltjämt fossiltyngda

Bara en tiondel av 60 kommuner lever upp till sina direktiv om att utesluta investeringar i verksamheter med stor miljö- och klimatpåverkan.

Det här visar en granskning som Miljöaktuellt gjort i kommunrankningen 2015 och som återfinns i nya numret av vårt magasin.

Situationen är i stort sett inte annorlunda jämfört med fjolårets kommunrakning. Kommunerna hävdar att det finns en klimatvänlig placeringspolicy men bara en bråkdel följer den.

Små framsteg görs dock. Borås, Dals-Ed och Laholm uppger att en finanspolicy ska tas fram eller förnyas och i Lidköping resulterade nya placeringsrutiner i att kommunen i våras avyttrade aktier i oljeindustrin.

Även Västerås har aviserat att exponeringar mot gas- och oljesektorn i hög grad ska avslutas. Dessutom har Västerås för avsikt att inte längre ha placeringar i Sjunde AP-fondens ”svarta lista”, men Västerås tror in på att det går att helt sluta med investeringar i fossila innehav till skillnad mot Örebro, korad till årets bästa miljökommun i nya rankningen, som menar att ”det är förvånansvärt lätt att ställa krav på banker och fondplacerare”. Örebro kommun bojkottar i dag olja, gas och kol i sin portfölj medan Ljungby och Linköping har valt en annan strategi: att bara satsa pengar i företag, fonder och obligationer ”som är konstaterat bra ur miljösynpunkt".

Också köping har en klimat- och miljövänlig framtoning. Där är filosofin att investeringarna ska ta hänsyn till kommande generationers behov av naturresurser och minimera skadorna på ekosystem och miljö.

Kommuner och landsting har nu fått en rådgivningstjänst, som KPA Pension inrättat och som Miljöaktuellt berättade om i veckan, där syftet är att hjälpa till och uppmuntra till att fler investeringar från offentliga sektorn präglas av hållbarhet.