Kompetensproblem om PBL-prövning ändras

Boverket befarar att länsstyrelserna får svårt att behålla kompetensen om ansvaret kring PBL ändras.