Våra aktuella konferenser – möten som engagerar och ökar kunskaperna!

Aktuell Hållbarhet producerar och arrangerar några av miljö- och hållbarhetsområdets ledande konferenser och mötesplatser.

Aktuell Hållbarhets konferenser kännetecknas av högt tempo, varierande innehåll och stor bredd i både antal föreläsare och deltagare. Som mest har vi haft 850 deltagare, men vi arrangerar gärna också mindre event. Det viktigaste är att deltagarna lämnar konferensen med fördjupade kunskaper, stimulerade av möten och nya kontakter.

Nytt om miljörätt

På konferensen Nytt om miljörätt analyseras och diskuteras dessa och andra högaktuella frågor inom miljörätt. Relevanta experter analyserar konsekvenserna för verksamhetsutövare, tillsyns- och prövningsmyndigheter och miljön.

Program och anmälan

Hållbara Finanser

På Hållbara Finanser riktas strålkastarna mot hur kapitalägare och finanssektorns aktörer kan bidra till att öka takten i klimatomställningen. I fokus ligger ny lagstiftning, påverkansinvesteringar och innovationer för att öka finanssektorns bidrag till en hållbar samhällsutveckling

Program och anmälan

Byggforum

Konferensen riktar blickarna mot bland annat planen för en mer hållbar byggprocess med minskat klimatavtryck. I fokus finns även frågorna kring återbruk, transporter, materialval, samverkan och innovation.

Program och anmälan

Ekotransport 2030

Nu är det 10 år kvar för att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. Ekotransport har blivit den årliga mötespunkten för beslutsfattare från företag, organisationer och myndigheter för att diskutera vägen framåt.

Program och anmälan

Hållbar Kommun

Kommunerna är en nyckelaktör när det handlar om att realisera och konkretisera de globala hållbarhetsmålen. Här får du exempel på hur kommuner arbetar med att omsätta de globala visionerna i praktiken. Under dagen presenteras också resultaten i årets Kommunrankning. Vilka blir årets miljöbästa kommun 2020?

Program och anmälan

Almedalen

Vår arena i Almedalen är knutpunkten för miljö- och hållbarhetsfrågor. Vi erbjuder fyra dagar med lärorika och inspirerande seminarier och debatter. Arenan är ett självklart forum för er som har hållbarhet högt på agendan ochvill knyta kontakter och nätverka med några av de viktigaste aktörerna inom hållbarhetsområdet.

Program och anmälan

Klimateffekter

Vattenbrist, bränder och skyfall. Klimatförändringens effekter är tydliga redan idag och spännande initiativ för att hantera de utmaningar som följer bubblar runt om i Sverige. Välkommen till en lösningsorienterad dag fylld med inspirerande exempel, workshops och diskussioner, med fokus på hur vi från olika håll kan ta oss an vår tids största utmaning.

Program och anmälan

Livsmedelsforum

Livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar både globalt och lokalt och världen söker efter nya hållbara lösningar. Hur kan produktionen öka samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minskar? Vad säger den senaste forskningen om hur kosten behöver förändras?

Program och anmälan

Hållbart Näringsliv

Hållbart Näringsliv är Dagens industri och Aktuell Hållbarhets gemensamma satsning på långsiktig hållbarhet i näringslivet – med fokus på svenska storbolags affärsstrategiska hållbarhetsarbete. Under året har vi genomfört olika satsningar för att lyfta de affärskritiska hållbarhetsfrågorna på svenskt näringslivs agenda.

Program och anmälan