Möten som engagerar – och ökar kunskaperna

Aktuell Hållbarhet producerar och arrangerar några av miljö- och hållbarhetsområdets ledande konferenser och mötesplatser.

Aktuell Hållbarhets konferenser kännetecknas av högt tempo, varierande innehåll och stor bredd i både antal föreläsare och deltagare. Som mest har vi haft 850 deltagare, men vi arrangerar gärna också mindre event. Det viktigaste är att deltagarna lämnar konferensen med fördjupade kunskaper, stimulerade av möten och nya kontakter.

Livsmedelsforum

Konferensen som belyser, analyserar och ger värdefulla svar på hur den hållbara omställningen i livsmedelskedjan kommer att se ut och hur den påverkar olika aktörer.

Program och anmälan

Chemicals Management Summit

Idag finns det olika idéer, vägar och strategier för klara en giftfri miljö och en hållbar kemikaliehantering. Chemicals Management Summit 2017 har kartan och verktygen du behöver för att navigera i en föränderlig värld med nya krav från affärspartners, myndigheter och konsumenter.

Program och anmälan

Klimatforum

Välkomna till en dag som fokuserar på de möjligheter som uppstår när alla drar åt samma håll! Klimatforum 2017 riktar strålkastarljuset på stora och små lösningar.

Program och anmälan

Hållbar kommun

Välkommen till vår årliga konferens om strategiskt- och praktiskt miljöarbete i en kommun – i år med ett extra fokus på ämnen som vatten, energi och socialt hållbar samhällsplanering.

Program och anmälan

Hållbara Finanser

Välkommen till Hållbara Finanser, mötesplatsen för finansbranschen, näringsliv och offentlig sektor. Här samlas opinionsbildare, experter och andra aktörer som ger dig inblick i nya trender, affärsmetoder och förändrade regelverk som driver utvecklingen kring hållbara investeringar.

Program och anmälan