Möten som engagerar – och ökar kunskaperna

Aktuell Hållbarhet producerar och arrangerar några av miljö- och hållbarhetsområdets ledande konferenser och mötesplatser.

Aktuell Hållbarhets konferenser kännetecknas av högt tempo, varierande innehåll och stor bredd i både antal föreläsare och deltagare. Som mest har vi haft 850 deltagare, men vi arrangerar gärna också mindre event. Det viktigaste är att deltagarna lämnar konferensen med fördjupade kunskaper, stimulerade av möten och nya kontakter.

Ekotransport 2030

Välkommen till konferensen om framtidens hållbara rörlighet och transporter. Ekotransport 2030 är konferensen för alla som berörs av omställningen till framtidens fossilfria transport- och mobilitetslösningar.

Program och anmälan

Byggforum 2018

Konferensen Byggforum 2018 sätter fokus på hur en mer cirkulär byggprocess kan och ska uppnås. Som deltagare får du att få värdefulla insikter och vägledning kring hur miljö och hållbarhetsfrågorna i bygg- och fastighetsbranschen utvecklas och kan hanteras i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.

Program och anmälan

Hållbar design 2018

Paradigmskiftet står för dörren – linjära materialflöden blir cirkulära – med stora ekonomiska och miljömässiga besparingar som effekt. Design av produkter och tjänster är nyckeln när den resurseffektiva cirkulära ekonomin tar över.

Program och anmälan