Våra aktuella konferenser – möten som engagerar och ökar kunskaperna!

Aktuell Hållbarhet producerar och arrangerar några av miljö- och hållbarhetsområdets ledande konferenser och mötesplatser.

Aktuell Hållbarhets konferenser kännetecknas av högt tempo, varierande innehåll och stor bredd i både antal föreläsare och deltagare. Som mest har vi haft 850 deltagare, men vi arrangerar gärna också mindre event. Det viktigaste är att deltagarna lämnar konferensen med fördjupade kunskaper, stimulerade av möten och nya kontakter.

Hållbart Näringsliv

Hållbart Näringsliv är Dagens industri och Aktuell Hållbarhets gemensamma satsning och mötesplats för långsiktig hållbarhet i näringslivet – med fokus på svenska storbolags affärsstrategiska hållbarhetsarbete.

Program och anmälan

Nytt om miljörätt

På konferensen Nytt om miljörätt analyseras och diskuteras dessa och andra högaktuella frågor inom miljörätt. Relevanta experter analyserar konsekvenserna för verksamhetsutövare, tillsyns- och prövningsmyndigheter och miljön.

Program och anmälan