Möten som engagerar – och ökar kunskaperna

Aktuell Hållbarhet producerar och arrangerar några av miljö- och hållbarhetsområdets ledande konferenser och mötesplatser.

Aktuell Hållbarhets konferenser kännetecknas av högt tempo, varierande innehåll och stor bredd i både antal föreläsare och deltagare. Som mest har vi haft 850 deltagare, men vi arrangerar gärna också mindre event. Det viktigaste är att deltagarna lämnar konferensen med fördjupade kunskaper, stimulerade av möten och nya kontakter.

Klimatforum

Att förverkliga Parisavtalet är en av vår tids största gemensamma utmaningar. Klimatforum 2017 riktar strålkastarljuset på stora och små lösningar inom politiken, tekniken och det personliga ansvaret. Välkomna till en dag som fokuserar på de möjligheter som uppstår när alla drar åt samma håll!

Program och anmälan

Hållbar kommun

Välkommen till konferensen om strategiskt- och praktiskt miljöarbete i en kommun – som i år genomsyras av Agenda 2030 och ett extra fokus på ämnen som vatten, energi och socialt hållbar samhällsplanering.

Program och anmälan

Hållbara Finanser

Välkommen till Hållbara Finanser, mötesplatsen för finansbranschen, näringsliv och offentlig sektor. Här samlas opinionsbildare, experter och andra aktörer som ger dig inblick i nya trender, affärsmetoder och förändrade regelverk som driver utvecklingen kring hållbara investeringar.

Program och anmälan

Ekotransport 2030

Välkommen till konferensen om framtidens hållbara rörlighet och transporter. Ekotransport 2030 är konferensen för alla som berörs av omställningen till framtidens fossilfria transport- och mobilitetslösningar.

Program och anmälan