Möten som engagerar – och ökar kunskaperna

Aktuell Hållbarhet producerar och arrangerar några av miljö- och hållbarhetsområdets ledande konferenser och mötesplatser.

Aktuell Hållbarhets konferenser kännetecknas av högt tempo, varierande innehåll och stor bredd i både antal föreläsare och deltagare. Som mest har vi haft 850 deltagare, men vi arrangerar gärna också mindre event. Det viktigaste är att deltagarna lämnar konferensen med fördjupade kunskaper, stimulerade av möten och nya kontakter.

Byggforum 2018

Konferensen Byggforum 2018 sätter fokus på hur en mer cirkulär byggprocess kan och ska uppnås. Som deltagare får du att få värdefulla insikter och vägledning kring hur miljö och hållbarhetsfrågorna i bygg- och fastighetsbranschen utvecklas och kan hanteras i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.

Program och anmälan

Hållbar design 2018

Paradigmskiftet står för dörren – linjära materialflöden blir cirkulära – med stora ekonomiska och miljömässiga besparingar som effekt. Design av produkter och tjänster är nyckeln när den resurseffektiva cirkulära ekonomin tar över.

Program och anmälan

Almedalen 2018

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet. Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård. Välkomna!

Program och anmälan

Livsmedelsforum 2018

Hälso- och miljöeffekter från livsmedel blir allt mer uppmärksammade och konferensen Livsmedelsforum 2018 tar för tredje året i rad ett unikt helhetsgrepp över livsmedelssektorns påverkan och utveckling.

Program och anmälan