Aktuell Hållbarhet Arena 2016

Aktuell Hållbarhet Arena – Knutpunkten för miljö- och hållbarhetsfrågor i Almedalen 

 

Se alla seminarier från Aktuell Hållbarhet Arena i efterhand här.

ArenaHållbarhetskvällen5 juli6 juli7 juliSamarbeten

Under tre dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Du får närmare ett 30-tal lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

Följ #aktuellhallbarhet på Twitter.

Ska du inte till Almedalen? Lugn, vi direktsänder alla seminarier!

Stora Hållbarhetskvällen

Aktuell Hållbarhet arrangerar torsdagen den 7 juli traditionsenligt Stora Hållbarhetskvällen (tidigare Stora Miljökvällen) som samlar Sveriges miljö-­ och hållbarhetsproffs, opinionsbildare och politiker under avslappnade former. På scenen delas pris ut till Sveriges bästa miljökommuner, miljöprofiler trendspanar med mera.

Food for Progress är på plats och serverar Oumph!-tilltugg under kvällen. Likaså kommer Kinnarps att bjuda på en spännande överraskning. Domaine Wine och Tetra Pak bjuder på något gott att dricka till.

Tid: Torsdag den 7 juli, kl. 19.30-­23.00

Det är obligatoriskt att anmäla sig för att komma in. Anmälan garanterar dock inte att du kommer in direkt eftersom antalet personer på plats är begränsat. Vi tillämpar först till kvarn-principen. När det är fullt är det ”en ut, en in”-regeln som gäller.

Om du vill vara säker på att komma in direkt rekommenderar vi dig därför att vara ute i god tid på plats. Av erfarenhet vet vi att det brukar bli lång kö vid öppningen.

OBS! Det här är en vuxentillställning. Du måste vara 18 år och kunna visa legitimation i dörren.

 

Tisdag 5 juli

9.00-9.45 Vart är miljö- och hållbarhetspolitiken på väg, miljöministern?
Ett seminarium som sätter fokus på dagens och morgondagens politik inom miljö och hållbarhetsområdet. Vi utreder hur de närmaste årens miljöpolitik sannolikt utvecklas och hur det påverkar samhälle och näringsliv. På scenen möter du Sveriges nya miljöminister och miljöpolitiska företrädare från Sveriges riksdag samt landets främsta miljöpolitiska experter.
De 16 svenska miljökvalitetsmålen, 2030-agendan, grön skatteväxling, kemikalier, klimat, transporter, biologisk mångfald, vatten, social hållbarhet och näringslivets roll i hållbar samhällsutveckling är några av de angelägna frågeställningarna som diskuteras i detta seminarium som inleder aktiviteterna på Aktuell Hållbarhets Arena i Almedalen. Som åhörare får du en god överblick men även fördjupning inom de viktigaste frågorna.
Moderator:
Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet
Medverkande:
Karolina Skog, miljöminister (mp)
Matilda Ernkrans, miljötalesperson, Socialdemokraterna
Kristina Yngwe, miljötalesperson, Centerpartiet
Mattias Goldman, vd, Fores
Mikael Karlsson, forskare, KTH 

Arrangör: Aktuell Hållbarhet

10.00-10.45 Ingenting från jordskorpan kräver flera nyanser av grönt
Vi måste minska påverkan på klimatet och minimera behovet av jungfruliga råvaror.  Lösningen är förnybart, hållbart och effektiv användning. Enkelt att säga men svårt att styra mot! Hur kan vi minska miljöbelastningen? Är varje förnybar kilowattimme lika bra eller finns det nyanser av grönt om vi tar hänsyn till fler aspekter och till hur behovet ser och ut varierar över år och dygn? Hur bör framtidens styrmedel se ut för att driva emot en så energieffektiv användning som möjligt?  Kom och lyssna på en spaning kring vilka principer som bör prägla våra styrmedel om vi ska klara klimatet och hålla oss inom planetens ramar.
Talare:
Ulf Wikström, Fortum Värme
Mikael Karlsson, 2050
Panel:
Åsa Tynell, Energimyndigheten, projektledare framtidsspaningen ” Energisystemet 2020”
Anna Denell, Hållbarhetschef
Rikard Nordin (C), Energikommissionen
Åsa Westlund (S), Energikommissionen
Bengt Wånggren, Swedish Green Building Council
Arrangör: Fortum Värme

11.00-11.45 Vad vinner vi på att internationalisera svensk forskning?
Global forskning och kunskapsförsörjning leder mot hållbarhetsmålen. Hur stödjer vi den bästa forskningen och stärker svenska intressen samtidigt?
Moderator:
Ingrid Petersson, GD, Forskningsrådet Formas
Medverkande:
Karin Röding, statssekreterare, Utbildningsdepartementet
Sylvia Schwaag Serger, Direktör Internationell Strategi, Vinnova
Stefan Bengtsson, rektor på Chalmers
Linda Keeling, professor i djurskydd, SLU
Arrangör: Formas Forskningsrådet för hållbar utveckling

12.00-12.45 Hållbara styrsystem för hållbara drivmedel
Enligt uppsatta mål ska Sverige ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030.  Idag är biodrivmedel skattebefriade, ett undantag från EU:s direktiv som upphör att gälla 2018. För att målsättningen för 2030 ska bli verklighet behöver nya politiska styrmedel då redan vara på plats. En kvotplikt ligger inte bara i linje med EU:s energiskattedirektiv och statsstödsregler utan flyttar också kostnaden från skattebetalarna till de som förorenar. Men hur kan vi utforma en kvot- eller reduktionsplikt som säkerställer en hållbar omställning? Och hur kan vi främja den svenska produktionen av biodrivmedel? Målet är enkelt, minskade utsläpp av växthusgaser men ändå är modellerna många och komplexa. Hur säkerställer vi att vi styr mot hållbara drivmedel och en hållbar framtid. Hur svårt kan det vara, eller hur enkelt är det?
Talare:
Per Kågeson presenterar en ny rapport på uppdrag av Preem och Sveaskog om hur en svensk kvotplikt kan utformas, med kommentarer från företrädare för politik och miljöorganisationer.
Arrangör: Preem

13.00-13.45 Cirkulär ekonomi med gifter i retur?
2015 konstaterade Riksrevisionen att en fjärdedel, eller 680 000 ton, av uppkommen mängd farligt avfall i Sverige 2012 kan ha kommit på avvägar. Att omhänderta farligt avfall på ett miljöriktigt sätt är kostsamt, jämfört med att göra sig av med det på olaglig väg. Men om det inte görs kommer gifterna förr eller senare i retur. Ibland där vi absolut inte vill ha dem. Seminariet ger exempel på olaglig hantering av farligt avfall och konsekvenserna av detta. EU ställer krav på att farligt avfall ska kunna spåras från uppkomst till slutlig destination. Men tillsammans med Cypern och Rumänien är Sverige det enda EU-land som ännu inte infört något system för detta. Samtidigt som den illegala handeln med farligt avfall fortsätter att öka.
Värd:
Hanna Eriksen, Director EHSQ Ekokem Group
Moderator:
Susanne Kummel, Kummel Consulting AB
Panel:
Kerstin Cederlöf, Chef för generaldirektörens stab och ställföreträdande generaldirektör, Naturvårdsverket
Åke Bergman, Professor i miljökemi, Stockholms Universitet, Chef för Swetox
Weine Wiqvist, VD för Avfall Sverige
Matilda Ernkrans, Riksdagsledamot (S), Ordf. i Miljö- och jordbruksutskottet
Kristina Yngwe, Riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson (C) och vice ordförande i Miljö- och jordbruksutskottet
Arrangör: Ekokem

14.00-14.45 Hur kan skogsindustrin bidra till att Sverige blir en världsledande bioekonomi?
Skogsindustrin utgör kärnan i den biobaserade ekonomin och spelar en viktig roll för grön omställning och tillväxt i Sverige. Hur kan vi utnyttja skogen som resurs på ett ännu mer optimalt sätt? Hur kan vi skala upp nya innovationer från skogen så vi får ut dem på marknaden i en snabbare takt? Samhällsutvecklingen i Sverige är på väg att bli betydligt mer biobaserad och hållbar. Inom skogsindustrin är vi nu är beredda att ta ytterligare kliv och i en snabbare takt gå vidare till en ”Bioekonomi 2.0.”. Politiker behöver underlätta för industriföretag så de får rätt förutsättningar för att fortsätta utveckla sin verksamhet.
Moderator:
Weje Sandén, Halvarsson & Halvarsson
Panel:
Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister
Mårten Hellberg, vd, Organoclick
Rebecka Le Moine, medlem, Push Sverige

Arrangör: Stora Enso

15.00-15.45 Forskning för att nå hållbarhetsmålen – krävs strategisk styrning?
Vi har ett kritiskt decennium framför oss. Hur ska vi prioritera forskningen för att möta alla utmaningar som finns på såväl nationell som global nivå?
Moderator:
Thomas Malmer, Founder and partner Percipia AB
Medverkande:
Gia Destouni, huvudsekreterare, Forskningsrådet Formas och professor i hydrologi, Stockholms universitet
Lena Gustafsson, ordförande Formas forskarråd, fd. rektor Umeå universitet
Jan-Eric Sundgren, Senior CEO Advisor, Volvo
Lars Hultman, vd, Stiftelsen för Strategisk Forskning
Arrangör: Formas Forskningsrådet för hållbar utveckling

16.00-16.45 Blinda fläcken i klimatarbetet
Under senare år har kraven och önskemålen kring hållbarhet skruvats upp, på global och nationell nivå. Klimatavtalet är påskrivet och nu är det dags för handling. Svenska företag och kommuner arbetar alltmer målmedvetet med att agera som ansvarsfulla samhällsbyggare och gör ett bra jobb. På många håll finns det dock en blind fläck – kapitalet. Resultatet blir att stora mängder kapital investeras i bolag som bedriver sin verksamhet på ett sätt som man i övrigt inte står för, rakt emot globala utvecklingsmål och klimatavtal. Inte bra för världen och inte bra för plånboken. Det är i de hållbara bolagen som innovationskraften finns och förutsättningar för god avkastning som störst. Under 45 minuter diskuterar vi hur vi kan gå från ord till handling och gemensamt en gång för alla avlivar myten om att det hållbara valet skulle vara sämre för plånboken.
Moderator:
Filippa Bergin, Hållbarhetschef, SPP/Storebrand
Medverkande (oklart vilken ordning de kommer i):
Maria Wetterstrand, Fristående samhällsdebattör och f.d. språkrör för Miljöpartiet
Svante Axelsson, Generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
Mats Andersson, VD, AP4
Joakim Björck, Ekonomidirektör, Västra Götalandsregionen
Liza Jonson, VD, SPP Fonder
Arrangör: SPP/Storebrand

17.00-17.45 Solceller – en del av energiomställningen
Många spår att solceller kommer att vara en naturlig del av det framtida energisystemet och lokal elförsörjning till bostäder. Samtidigt är marknadsutvecklingen långsam där solceller skulle kunna bidra till en snabbare omställning till förnybar elproduktion. Solceller på flerbostadshus hämmas av en del begränsande regelverk. Potentialen finns dock i till exempel renovering av miljonprogram, kontinuerlig energieffektivisering och engagerade hyresgäster. Hur kan Sverige, vid sidan av skatter och lagstiftning, skapa kreativa incitament som tillvaratar såväl fastighetsägares som hyresgästers vilja att bidra till och ta del av energiomställningen?
Moderator:
Lars Bern, Områdesansvarig Energi & Innovation, Business Region Göteborg
Talare:
Johan Lindahl,  Talesperson Svensk Solenergi
Therese Rydstedt,  Energiexpert, SABO
Rudolf Antoni, VD Fastighetsägarna GFR
Björn Gustafsson, Strategidirektör Göteborg Energi AB
Lise Nordin (mp), energipolitisk talesperson
Rickard Nordin (c), energipolitisk talesperson
Cecilie Tenfjord-Toftby (m), energipolitisk talesperson
Arrangörer: Business Region Göteborg AB och Svensk Solenergi

Onsdag 6 juli

8.00-8.45 En hållbar värld – hur kan företag bidra genom ett effektfullt miljöarbete?
Idag är en organisations miljöarbete en självklarhet i många branscher. Men hur får man miljöarbetet att bli levande och leda till verklig nytta för verksamheten? Vi visar hur du med hjälp av nya miljöstandarden ISO 14001 får ett miljöarbete som engagerar medarbetare såväl som ledning samt skapar ökad lönsamhet och miljönytta. Vi har arbetat med miljöledning i 20 år och vår målsättning är att göra miljöarbetet enkelt, roligt och engagerande. Ett praktiskt inriktat seminarium för att få fart på verksamhetens miljöarbete. Deltagare kommer att få goda exempel och praktiska verktyg att starta med.
Talare:
Petra Michélsen, VD/miljökonsult, Yggdrasil Miljömanagement
Outi Kilkki, miljökonsult, Yggdrasil Miljömanagement
Arrangör: Yggdrasil Miljömanagement 

9.00-9.30 Klarar kommunerna kraven efter Paris? Så når vi klimatmålen med smart teknik och digitala lösningar
Det gäller att spela sina kort rätt! Paris har ändrat förutsättningarna för klimatarbetet. Kraven ökar, men vi ser också att den accelererande digitaliseringen ger helt nya verktyg och möjligheter. Med hjälp av vår expertpanel har vi tagit fram en kortlek som på ett konkret sätt belyser kostnad och möjliga vägval i kommunernas klimatstrategi. Var beredd på aha-upplevelser, den smarta lösningen om 30-år kanske inte alltid är den som verkar självklar idag. Kom och se om din kommun har några starka kort på hand. Vad kan näringslivet dra fram ur rockärmen? Med rätt mix av åtgärder inom exempelvis energi-, trafik- och bostadsområdet är målet med noll-utsläpp närmare än vi tror! Seminariet vänder sig särskilt till dig som arbetar med klimatfrågor inom kommun, myndigheter och näringsliv.
Moderator: 
Andreas Gyllenhammar, Swecos hållbarhetschef
Talare:
Anna Yman, vd Swecos miljö- och vattenexperter
Jonas Sundberg, seniorkonsult, adjungerad professor, Sweco
Magnus Lindén, energiexpert, Sweco
Karin Ahnqvist, kommunchef Robertsfors
Katarina Pelin, Kommunchef Båstads kommun
Gunilla Glantz, stadsbyggnadsdirektör Nacka
Arrangör: Sweco

10.00-10.45 Vem ska betala för vårt vatten?
Behovet av vattenåtgärder är stort. Knappt 40 procent av vattnet i Sverige uppnår inte god status. Grundprincipen är att förorenaren betalar. Men är kostnaderna för vattenåtgärder rimliga och var går gränsen för hur mycket en sektor kan bära? Inom ramen för en kommande vägledning om orimliga kostnader har Havs- och vattenmyndigheten utvecklat en metod för att analysera betalningsförmåga inom olika sektorer. Vägledningen syftar till att väga nyttor mot kostnader och analysera sektorernas betalningsmöjligheter som ett underlag för att sätta undantag från att nå god vattenstatus. Under seminariet presenterar vi metoden och diskuterar fördelningen av kostnader för vattenåtgärder.
Talare:
Marie Berghult, Havs- och vattenmyndigheten
Katarina Vartia, Havs- och vattenmyndigheten
Anna Löfmarck, Bisnode
Ellen Bruno, Naturskyddsföreningen
Joakim Kruse, Vattenmyndigheten Bottenhavet
Gun Åhrling-Rundström, Energiföretagen Sverige
Peter Wallenberg, Lantbrukarnas
Arrangör: Havs- och vattenmyndigheten

11.00-11.45 Ska kommunen och staten lägga sig i vad vi äter och hur vi reser?
Att ställa om till hållbara livsstilar är centralt för att nå miljömålen och för en positiv social utveckling. Hållbara livsstilar handlar om människors personliga val och agerande i kombination med de förutsättningar och sammanhang som underlättar för att välja och leva hållbart. Mistra Urban Futures – ett internationellt kunskaps- och forskningscentrum som arbetar med hållbar stadsutveckling har jobbat med frågor om hållbara livsstilar. Forskare från Chalmers och en representant från Göteborgs stad pekar på vilka omställningar som krävs på samhälls- och individnivå, vilka konsumtionsområden som har störst potential kopplat till klimat och hälsa samt vilka styrmedel som kan göra skillnad och politiker ger sin bild av deras handlingsutrymme. Samtalet kretsar kring frågan hur mycket politiken kan och bör lägga sig i vad människor äter, shoppar och hur vi reser.
Moderator:
Mikael Cullberg, Ansvarig Göteborgsplattformen, Mistra Urban Futures
Medverkande:
Jörgen Larsson, Projektkoordinator och forskare WISE, Chalmers

Erica Eneqvist, Projektledare hållbara livsstilar, Göteborgs Stad/SP
Johan Hultberg (M), Miljö- och klimatpolitisk talesperson, ledamot i Miljömålsberedningen
Emma Wallrup (V), Trafikpolitisk talesperson
Arrangör: Mistra Urban Futures

12.00-12.45 Gröna skolgårdar minskar stress och ökar inlärning – hur ska framtidens skola utvecklas?
Under 2016 görs en miljardsatsning på skolgårdar och övriga investeringar i skolan. Det visar angelägenheten på en bra miljö för barnen. Forskning visar att skolgårdar som har både grönska och ytor för lek och umgänge främjar inlärning och minskar stress.

Den miljöpsykologiska forskningen har resulterat i slutsatsen om att det finns åtta karaktärer i utemiljön som talar till grundläggande behov som vi människor har av aktivering respektive vila.  Kända campusmiljöer som visat sig vara gynnsamma för människors hälsa och utveckling är Harvard och Boston i USA. Detta har inspirerat Hemsö vid utformningen av utemiljön i ett skolprojekt i St Larsparken i Lund. Gröna ytor och grönskans olika karaktärer präglar både ute- och innemiljö. Här finns utrymme för både fysisk aktivitet och sociala möten men också vila och eftertanke. Dessa kunskaper för vi med oss genom att skapa fler gröna skolgårdar som reducerar stressnivåer och ökar inlärningsförmågan. Framtidens skola behöver gröna skolgårdar!
Moderator:
Rickard Naring
Talare:
Sofia Lagerblad, Affärs- och Projektutvecklare, Hemsö Fastighets AB
Panel:
Erik Skärbäck, Professor, SLU
Janna Valik, Generaldirektör, Boverket
Jörgen Stenquist, vice VD, Internationella Engelska Skolan
Roza Güclü Hedin, Ledamot Utbildningsdepartementet
Arrangör: Hemsö Fastighets AB

13.00-13.45 Hållbar konsumtion
Hållbar konsumtion är ett av de nya globala hållbarhetsmålen och en av våra stora utmaningar. Som ett av 17 mål är det en del av agenda 2030 där världens länder slutit samman för att bl.a. utrota extrem fattigdomen, minska ojämlikheter i världen och att lösa klimatkrisen. Konsumtions­perspektivet är en viktig del i att lösa klimatfrågan. För att vi verkligen ska få till en mer hållbar konsumtion krävs omställning och beteendeförändring. Under seminariet får vi inblick i några exempel på hur detta kan ske i praktiken. Representanter från olika delar av samhället delar med sig av hur de har arbetat för en ökad hållbar konsumtion. Att kombinera tillväxt och hållbarhet är ofta en komplex kombination där vårt traditionella synsätt på konsumtion och tillväxt behöver utmanas för att hitta nya vägar fram. Det går att konsumera hållbart!
Moderator:
Mikael Salo, chefredaktör Aktuell Hållbarhet
Talare:
Eva Ahlner, Senior Advisor Naturvårdsverket 
Maria Smith, miljöchef ICA 
Lennart Bondeson (kd) kommunalråd Örebro kommun
Hanna Dufva, hållbarhetschef Örebro kommun 
Ragnar Unge , VD, Svanen
Arrangör: Örebro kommun

14.00-15.45 Vilket ansvar har transportköparen för att 2030-målen nås?
Vi medlemmar i KNEG anser att framtidens transportlösningar finns inom räckhåll och att transportköparna är viktiga för att vi ska nå miljömålen till år 2030. Vi vill bygga vidare på våra erfarenheter och de framgångsrika upphandlingsexemplen. Låt oss visa hur vi kan utnyttja de stora infrastruktursatsningarna som en möjlighet att demonstrera det senaste inom bygglogistik och se exempel på hur kommuner kan verka för samordning av godstransporter i städer. Vad krävs av oss aktörer i transportkedjan och hur har de som nått framgång lyckats? Och hur bidrar transportköparen? Varmt välkommen till ett intressant seminarium där dessa frågor och vilka utmaningar som väntas diskuteras av representanter inom politik, myndigheter, näringsliv och forskning.

KNEG-deltagare (Presentatörer):
Håkan Johansson, Nationell samordnare klimatfrågor, Trafikverket
Tove Winiger, Samhällspolitisk ansvarig, Sveriges Åkeriföretag
Mårten Sjölin, Miljöchef, Postnord
Lars Mårtensson, Miljöchef, Volvo Lastvagnar
Urban Wästljung, Senior Advisor, Scania
Andrea Haag, Director Sustainability & Communication, OKQ8 Scandinavia

Paneldeltagare:
Anders Åkesson (c), Trafikutskottet
Emma Wallrup (v), Trafikutskottet
Patrik Larsson, Skanska, Regionchef
Charlotta Frenander, Upphandlingsmyndigheten
Jenny Bejker, Södertörnssamarbetet, projektledare Samordnad varudistribution
Kungsbacka kommun, Christer Lindström, fordonsansvarig Kungsbacka kommun
Arrangör: KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg

16.00-16.45 Kreatörers roll i grön omställning
Vi står inför ett stort trappsteg i vår utveckling. Reklam och design driver konsumtion. Hur kan kreatörerna påskynda transformationen till ett hållbart samhälle?
Moderator:
Maria Strömberg, chef Kluster & Innovation, Business Region Göteborg
Talare:

Daniel Byström, ordf. Swedish Designers
Elin Frendberg, vd, Swedish Fashion Council
David Roos, copywriter, Berghs School of Communication
Helena L Nilsson, miljöchef, Västra Götalandsregionen
Rasmus Heyman, chef, ADA
Arrangör: Business Region Göteborg

17.00-17.45 Framtidsätarna – vilka blir morgondagens livsmedel?
Vi behöver ändra våra matvanor till att bli mer hållbara. Vad äter vi i framtiden och vad kan det svenska jordbruket bidra med?
Moderator: Bane, Klimataktion
Medverkande:
Elisabeth Backteman, statssekreterare, Näringsdepartementet
Claudia Olsson, Framtidsteknolog
Helena Jonsson, ordförande, LRF
Annika Carlsson Kanyama, Forskare KTH
Christina Möller ordförande kommittén för matkvalitet och folkhälsa, KSLA
Arrangör: Formas Forskningsrådet för hållbar utveckling

Torsdag 7 juli

8.00-8.45 Lätt att göra rätt – varför beskatta frivilligt klimatansvar?
Per Bolund har lagt fram ett förslag till avdragsrätt för klimatkompensation. Är förslaget det bästa för att stödja näringslivets frivilliga klimatarbete?
Arrangör: ZeroMission AB

9.00-9.45 Hur får vi till ett fossilfritt flyg?
Hur kan vi tillsammans minska vår klimatpåverkan när vi flyger och skapa gröna arbetstillfällen i den nya bioekonomin? Möt pionjärerna i Fly Green Fund och Fly Green Platform.
Talare:
Maria Fiskerud, vd, Fly Green Fund
Lena Wennberg, koncernmiljöchef, Swedavia
Eva Eriksson, hållbarhetsdirektör, Löfbergs
Mette Lindwall-Larsson, resebyråchef, Resia Gotland
Ylwa Alwarsdotter, direktör marknadsutveckling, SEKAB
Isabel Enström, regionråd/moderator, Region Gotland
Arrangör: Fly Green Fund i samarbete med Swedavia

10.00-10.45 Hållbara CE-märkta produkter – lagar och regler gör inte själva jobbet
Små produktfel kan få stora konsekvenser. Tillverkare, importörer och distributörer av produkter har alla ansvar för att produkterna som säljs till konsumenter är säkra och uppfyller gällande produktlagstiftning. Ett stort antal produkter måste exempelvis CE-märkas av tillverkaren för att få säljas och marknadsföras inom EU.

Men lagar och regler gör inte själva jobbet! Marknadskontroller visar alltför ofta att produkter som säljs i handeln inte uppfyller kraven vilket resulterar i en snedvriden konkurrens och farliga produkter. Dagligen ser vi t ex nya larm i medierna om allt från ”livsfarlig usb-laddare” till ”farliga kemikalier i leksaker”.

Intertek, ledande globalt företag inom ATIC (Assurance, Testing, Inspection and Certification) bjuder in till en diskussion om produktsäkerhet och CE-märkning ur ett hållbarhetsperspektiv tillsammans med inbjudna gäster från myndighets-, företags- och branschnivå.
Moderator:
Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet

Medverkande:
Carin Wikström, Marketing/PA Manager, Intertek
Farzad Farzaneh, CE-specialist, konsult, Intertek
Peter Strömbäck, generaldirektör Swedac, ordförande Marknadskontrollrådet
Stina Wallström, senior rådgivare marknadskontroll, produktsäkerhet och standardisering, Teknikföretagen
Henrik Alfredsson, Manager Technique and Quality, Clas Ohlson

Arrangör: Intertek

11.00-11.45 Samhällsbyggarna i Almedalen – Seminarium: Lås upp hindren för ett hållbart samhälle
Under 45 minuter kommer vi samtala med personer som berättar om aspekter som kan få oss att tänka nytt, se nytt och sätta ihop deras perspektiv med förutfattade uppfattningar om vilka hinder som finns för att samverkan och utveckling ska ske mer effektivt.

Bäst resultat blir det oftast vid tvärvetenskapliga samarbeten där alla parter lyssnar och lär av varandra och tillsammans skapar innovation och nya tankesätt, men varför händer det så långsamt?

Vad kan få oss att våga sticka ut? Vad kan få oss att gå runt hindren?  Är det den långa bygglovstiden, budget, eller finns andra aspekter som gör att samverkan inte sker lättare? Eller handlar det bara om att man är låst i sitt huvud och svårigheten att föreställa sig något som inte finns? Eller ska vi bara slopa detaljplanerna?

Samhällsbyggarna är experter på alla delar i byggandet av ett hållbart samhälle då medlemmarna representerar flera discipliner. Samhällsbyggarna är ett öppet, oberoende forum för dialog och debatt av aktuella samhällsbyggnadsfrågor och en viktig plattform för personlig utveckling och nätverkande för alla i branschen.

Samhällsbyggnadssektorn står inför stora och viktiga utmaningar, inte minst inom området hållbarhet. Men genom att utveckla nätverk och andra nyttiga samverkansformer, lyfta fram våra medlemmars kompetenser och vara deras röst i samhällsdebatten, kan Samhällsbyggarna aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle.
Moderator: Sara Haasmark, VD, Samhällsbyggarna
Talare:
Christer Fuglesang, adj. prof. på KTH samt ESA astronaut
Åsa Kallstenius, arkitekt, grundare och partner Kod Arkitekter
Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute och adj. prof. vid Stockholms universitet
Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter, från deras perspektiv som branschorganisation
Cecilia Hertz, rymddesigner och vd Umbilical Design
Ulrika Jansson, planeringschef, Örebro kommun
Per Ankersjö, a beautiful soup

Arrangör: Samhällsbyggarna

12.00-12.45 ”Att få kemin att stämma är mitt vardagliga dilemma”
En miljökemists betraktelse över samhällets ohållbara kemikalieanvändning. Ansvaret för miljömässig och hälsosam konsumtion ligger idag för mycket på konsumenten som inte har tillräcklig information för att göra bra val. En av orsakerna är den lavinartade utvecklingen av den globala kemiska industrin. 2014 registrerades fler kemikalier än under föregående 25 år sammantaget.
Antal registrerade kemiska ämnen har idag passerat 100 miljoner och för över 80 % av dessa är riskerna okända. Vilka effekter detta kan leda till för oss och kommande generationer kan vi bara spekulera i. I en vis by i ett gott land behövs mer kemikunskap på många ställen. Kemikaliesmart produktion och inköp för rena kretslopp är ett måste men också en stor utmaning.
Talare:
Gudrun Bremle, Miljökemist / Fil dr Ekotoxikologi

Arrangör: Intersolia Sweden AB

13.00-13.45 Det ska vara lätt att göra rätt – att spåra farligt avfall
Den illegala handeln med farligt avfall är internationell och omfattande. I omsättning kan den mäta sig med såväl drog- som vapenhandel. Med förödande konsekvenser för miljön och seriösa marknadsaktörer. Men det finns ett effektivt sätt att försvåra för dem som vill tjäna pengar på dessa skumraskaffärer; att spåra vart det farliga avfallet tar vägen! Införandet av ett nationellt system för spårbarhet av farligt avfall närmar sig och här diskuterar olika aktörer vilka krav som bör ställas på ett sådant system. Vi sneglar också på lösningarna i några av våra grannländer och kan konstatera att även tillsynen vinner på införandet av ett system för spårbarhet av farligt avfall.
Värd:
Hanna Eriksen, Director EHSQ Ekokem Group
Moderator:
Susanne Kummel, Kummel Consulting AB
Panel:
Martin Påhlman, Chef för Enheten för vägledning, Naturvårdsverket
Britt Sahleström, VD, Återvinningsindustrierna
Jan Göransson, Ordf. Rådforum Miljö, Sveriges Åkeriföretag
Gunnar Caperius, Senior politiskt sakkunnig, teamledare (C), Miljö- och jordbruks-, Närings-, Skatte- och Finansutskotten samt EU-nämnden
Emma Nohrén, Riksdagsledamot, Landsbygdspolitisk talesperson (MP)
Arrangör: Ekokem AB

14.00-14.45 Hur kan smart teknik bidra till ett hållbart boende?
Utvecklingsbehovet i miljonprogrammet är stort och branschen behöver utveckla ett nytänkande. Vilka nya vägar och metoder finns som är både hållbara och efterfrågas av morgondagens hyresgäster? Case från Biskopsgården i Göteborg, där Willhem har utvecklat ett ”tänkande hus” i en fastighet byggd 1956. Projektet visar hur smart teknik och energilösningar kan lyftas in i ett äldre hus och skapa förutsättningar för ett modernt IT-liv och ett hållbart boende med miljömässiga, sociala och ekonomiska värden. Det tänkande huset har nyligen vunnit pris för sitt helhetstänkande och för det sätt som hyresgästerna har involverats i processen. Willhem delar med sig av lärdomar och lyfter upp hållbarhetsaspekter som kan inspirera fler att se på utmaningarna med befintlig bebyggelse, inklusive miljonprogrammen, på ett nytt sätt och utifrån kundens behov.
Moderator:
Bill Romanus, seniorkonsult, Ekosofia AB

Talare:
Sofia Rangmar, projektledare digitalisering, Willhem
Ingela Oscarsson, energistrateg, Willhem
Renjbar Shafik, hyresgäst i det tänkande huset
Peter Majanen, vd, Quattroporte Konsult AB
Arrangör: Willhem

15.00-15.45 Våga upphandla hållbart – att lämna ett litet avtryck är stort
Handdukar av trä och lakan av pet-flaskor. Genom att ställa tydliga hållbarhetskrav och våga tänka annorlunda har Stockholms läns landsting infört helt nya material i sjukvården.  Välkommen till ett seminarium där vi blandar teori med praktik och delar med oss av våra lärdomar från verkligheten om vad som krävs för att lyckas med hållbar upphandling över tid. Charlotta Brask, hållbarhetschef på Stockholms läns landsting guidar oss genom ett spännande samarbete som resulterat i innovationer i form av nya miljövänliga och Bra miljövalscertifierade textilier för sjukvården. Textilia och Senstex berättar om det snåriga arbetet för att hitta fabriker som kan och vill utveckla mer miljövänliga produkter. Seminariet avslutas med en gemensam diskussion tillsammans med organisationen Bra Miljöval om att våga upphandla hållbart.
Moderator:
Anna Hallberg, Kommunikationschef Textilia

Talare:
Charlotta Brask, hållbarhetschef, Stockholms läns landsting
Karin Lindmark, textilchef, Textilia
Torgny Andersson, grundare, Senstex
Johanna Sandahl, Ordförande Naturskyddsföreningen

Panel: Bra Miljöval
Arrangör: Textilia

16.00-16.45 Miljömålen nås enkelt till 2020 – med hållbar upphandling
Det är dags att gå från ord till handling. Genom att ta bort gamla förfrågningsunderlag kan offentliga sektorn upphandla energieffektivt, giftfritt och med stor ekonomisk lönsamhet.

Upphandlingsjurist Magnus Josephson föreläser samt debatterar med beslutsfattare från offentliga sektorn. Exempel på hållbar upphandling kommer att ges från offentliga sektorns mest upphandlade produkt.
Talare:
Magnus Josephson, Upphandlingsjurist, Magnus Josephson AB
Ellinor Avsan, Ordf. Sveriges Eko-kommuner
Magnus Ramstrand, Kommunalråd Sollentuna Kommun
Arrangör: Sustainable Light Solutions

17.00-17.45 Hållbarhetskraven är skillnaden i framtiden!
Det går att göra utvärderingsmodeller som tar hänsyn till hållbarhetsfrågor i IT-upphandlingar. Det har vi sett exempel på även om de inte är många. Oftast fungerar dock kraven som en biljett för att få vara med och svara och svara. Hur en leverantör eller partner når upp till kraven eller klarar av att överleverera ges sällan utrymme i utvärderingen. Sociala krav har seglat upp som det tredje vanligaste hållbarhetskravet i IT-upphandlingar under 2015 i Europa. Frågorna är komplicerade och det kan vara svårt att veta hur kraven kan ställas och hur man även får in adekvat uppföljning i upphandlingen. Eftersom Sverige ligger längst fram i de här frågorna har varje lokalt krav en global konsekvens. Vad blir nästa fråga som kommer in i upphandlingarna? Hanteringen av elektronikskrot, water footprint eller något helt annat? Vi vill försöka föra upp de här frågorna högre upp på agendan för de upphandlande organisationerna men också för livet i framtiden.
Medverkande:
Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör och skribent, Egen företagare
Johan L. Kuylenstierna, executive director, SEI
Daniel Antonsson, produktchef, HP
Eric Levander, sverigechef, Intel
Arrangör: HP 

Samarbeten

Almedalen 2016 logoboard 9 juni


Hitta hit


Information

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby
Datum: 5-7 juli 2016
Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Alla evenemang under Almedalsveckan är kostnadsfria och öppna för alla.

Stora Hållbarhetskvällen
Tid:
7 juli, kl. 19.30-23.00
Kvällen är kostnadsfri men anmälan är obligatorisk för samtliga gäster.
OBS! Det här är en vuxentillställning. Du måste vara 18 år och kunna visa legitimation i dörren.
Anmäl dig här!

För frågor kontakta:
Kundservice
konferens@aktuellhallbarhet.se

Utställning/partnerskap
Ingemar Jansson
0708-475 203