Du hittar repriser livesändningarna under datumflikarna.

Arenan för miljö- och hållbarhetsfrågor i Almedalen 

 

Arena3 juli4 juli5 juli6 juliSamarbeten

Under fyra dagar i Almedalen intar vi Gotlands Museum och dess sköna innergård och gör den till veckans viktigaste arena för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Aktuell Hållbarhet Arena är platsen för dig som vill nätverka, fördjupa dina kunskaper och lyssna på några av de viktigaste aktörerna för utveckling av miljö och hållbarhet.

Här får du lärorika och inspirerande seminarier och debatter där initierade experter och beslutsfattare diskuterar frågor som hållbarhetsmålen, energi, klimat, transport, stadsutveckling, hållbart byggande, kemikalier, vatten, livsmedel, krav och märkningar.

Följ #aktuellhallbarhet på Twitter.

Ska du inte till Almedalen? Lugn, vi direktsänder alla seminarier!

Måndag 3 juli

09.00-09.45 Vad är hemligheten bakom Sveriges miljöbästa kommuner?
Ett seminarium om kommunernas konkreta miljöarbete som tar utgångspunkt i Aktuell Hållbarhet kommunrankning 2017. Presentation och analys av årets resultat och trender. Här möter du också representanter från Sveriges miljöbästa kommuner. Vi belyser frågeställningar som: Vad är hemligheten bakom Sveriges bästa kommuner – prioriteringar, resurs och beslut? Hur kan och borde kommuner arbeta med Agendan 2030 (de nya globala hållbarhetsmålen?) Vilka nya frågor behöver kommunerna hantera de kommande åren?

Medverkande:
Anders Lundström, ordförande miljönämnden (kd),  Helsingborg
Bo Bäckström, chef för övergripande planering och Margareta Wedin, kommunalråd (C), Gävle
Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande, Västerås
Moderator: Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet
Arrangör: Aktuell Hållbarhet
Se repris från sändningen

10.00-10.45 Vi skapar bostäder för fler – Örebro först i Sverige med ny modell för social hållbarhet
Örebro kommun är först ut i landet med en juridiskt hållbar modell för markanvisning där en viss andel mark endast säljs till fastighetsägare som bygger bostäder med en lägre hyra. Målet är att öka den sociala hållbarheten, att skapa överkomliga hyror för fler och tillsammans med fastighetsägarna skapa bostadsområden med blandad bebyggelse för ökad social inkludering.  Örebro kommun och Botrygg berättar tillsammans om den unika lösningen och diskuterar behovet av fler insatser på området.
Arrangör: Örebro kommun, Stadsbyggnad
Se repris från sändningen

11.00-11.45 Restaurering av sjöar- en lönsam affär för kommunerna
Växjö kommun satsar 100 mkr på restaurering av stadsnära övergödda sjöar och räknar med mångdubbelt tillbaka. Tillsammans med Växjö kommun berättar ALcontrol AB om sjörestaureringen i Växjösjöarna och om kommunens engagemang. Varför finns så få liknande exempel i Sverige? Övergödningsproblemen är stora och tydliga på många håll i Sverige. Inget utpekat ansvar för genomförande eller finansiering finns för dessa åtgärder, men EU kräver att Sverige uppfyller målen.
Övergödningsproblemen kring Växjö stad är fortfarande de mest uppenbara vattenmiljöproblemen i Växjö kommun. Samtidigt är problembilden gynnsam: Det handlar i princip uteslutande om att hantera de problem som staden alstrar och har alstrat. Det blir diskussion om hur finansiering ska ske av åtgärder i Sverige och genomgång av tekniska lösningar från Växjö men också vilka mjuka värden såsom välbefinnande, hälsa och en frisk natur för dess egen skull projektet ger.

Medverkande:
Fredrik Holmberg, ALcontrol AB
Andreas Hedrén, Växjö kommun
Thomas Johansson, Enhetschef Havs- och vattenmyndigheten
Moderator: Åsa Karlsson Björkmarker, kommunalråd Växjö kommun
Arrangörer: ALcontrol AB och Växjö kommun
Se repris från sändningen

12.00-12.45 Äldreboende 2030 – Hur utformar vi framtidens goda äldreboende?
Livsstilsförändringar, digitalisering, ökat antal äldre och längre livslängd. Det är några av de faktorer som ställer högre krav på hur våra äldreboenden ska se ut i framtiden. Hur ska vi bygga hållbara äldreboenden avseende sociala och miljömässiga faktorer? Vad är det för typ av äldreboenden som vi vill ha och vilka behov har en framtida operatör som vill erbjuda omsorg med hög kvalitet? Hemsö har tillsammans med bland annat Gävle kommun och Ambea hittat ett bra koncept för nybyggnationer av äldreboenden. Bland annat är forskningen om hur äldres boendemiljöer bör utformas en viktig utgångspunkt liksom utemiljöers hälsosamma inverkan. Även olika typer av äldreboenden är en fråga som blir mer och mer aktuell och som Hemsö aktivt diskuterar.

Medverkande:
Fredrik Alvarsson, Projektutvecklingschef, Hemsö Fastighets AB
Lena Isokivelä, Biträdande förvaltningschef Omvårdnad, Gävle kommun
Helle Wijk, Doktor i medicinsk vetenskap, Docent i omvårdnad, Göteborgs universitet
Thomas Persson, Regionchef Syd, Vardaga
Åsa Stenborg, Moderator, Hippodrome
Arrangör: Hemsö Fastighets AB
Se repris från sändningen

13.00-13.45 Spela mera: Så bidrar kommunens konstgräsplan till folkhälsa – inte nedskräpning
Allvädersplaner med konstgräs har revolutionerat idrotten i Sverige och gjort sommarsporter som fotboll till året runt-sporter. Oftast används granulat av återvunnet däckgummi som fyllnadsmaterial i planerna. Men i många kommuner är osäkerheten stor – vad vet forskningen om materialet? Och hur ser vi till att det inte sprids till omgivningen? På Svensk Däckåtervinnings seminarium bidrar forskare, Naturvårdsverket, Riksidrottsförbundet och Ragn-Sells med kunskap om hur allvädersplanerna kan bidra till att stärka folkhälsan på ett säkert sätt. Du får veta vad EU:s kemikaliemyndighet säger i sin hälsoutredning och konkret vägledning, bland annat utifrån Svenska Fotbollförbundets uppdaterade riktlinjer, för hur man bygger och sköter allvädersgräsplaner så att materialet stannar där det hör hemma.

Medverkande:
Fredrik Ardefors, vd, Svensk Däckåtervinning
Sara Stiernström, ekotoxikolog, Ragn-Sells
Ingela Hiltula, biträdande chef för Samhällsavdelningen, Naturvårdsverket
Patrik Oscarsson, intressepolitisk chef, Riksidrottsförbundet
Tommy Edeskär, forskare, Luleå Tekniska Universitet
Simon Magnusson, industridoktorand, Luleå Tekniska Universitet
Hanna Berheim, moderator
Arrangör: Svensk Däckåtervinning
Se repris från sändningen

14.00-14.45 Ställa och följa upp sociala krav i upphandlingar – hur kan vi kontrollera att mänskliga rättigheter respekteras i leverantörskedjan?
I vår globaliserade värld är det svårt att kontrollera att mänskliga rättigheter respekteras i komplexa leverantörskedjor. Ett exempel är IT-produkter: leverantörskedjorna är komplexa och brottmot mänskliga rättigheter är vanligt förekommande, inte minst genom att så kallade konfliktmineraler används i produktionen. Upphandlingsmyndighetens genomgång av 24 offentliga upphandlingar inom IT visar att cirka 60 procent ställer sociala krav för IT-produkter, men att få myndigheter sedan följer upp dem.

Deltagare: Elisabeth Åberg hållbarhetsspecialist Upphandlingsmyndigheten; Sebastian Svartz, ansvarig för hållbarhetsfrågor Statens inköpscentral, Kammarkollegiet; Théo Jaekel, Senior Specialist, Human rights and supply chain, Advokatfirman Vinge; Andreas Rydell, hållbarhetschef, Atea; Linda Scott Jacobsson, Upphandlingsspecialist, Swedwatch.
Arrangör: Upphandlingsmyndigheten
Se repris från sändningen

15.00-15.45 ”Klimatsäkra” kommunens förvaltade kapital – är det relevant, möjligt och lönsamt?
Många kommuner, regioner och landsting äger och förvaltar ett stort kapital. Den riktigt goda nyheten är att, hur detta kapital placeras, kan bli en kommuns viktigaste bidrag till en bättre och mer hållbar framtid och samtidigt den klokaste vägen till stabil finansiell avkastning. Fonder och andra tillgångar har ofta stor exponering mot fossilbolag och andra koldioxidintensiva företag, som tillsammans har betydligt större negativ klimatpåverkan än en kommuns samlade övriga klimatutsläpp. Under 45 minuter diskuterar vi hur offentliga kapitalägare kan ”klimatsäkra” sin förvaltning utan att äventyra sina avkastningsmål. Välkommen att stanna kvar efter seminariet.

Medverkande:
Lars Pettersson, Moderator, SPP/Storebrand Kapitalförvaltning
Lennart Bondeson, Kommunalråd (KD), Örebro Kommun/Styrelsemedlem Klimatkommunerna
Elin Dalman, Miljöstrateg, Region Västmanland
Björn Bergstrand, Hållbarhetschef, Kommuninvest
Arrangör: SPP Fonder/Storebrand
Se repris från sändningen

16.00-16.45 Går vägen mot framtiden i cirklar?
Ska vi minska miljöpåverkan måste det finnas ett återvinningstänk redan på konstruktionsbordet. Vi måste också hitta affärsmodeller som ger produkterna ett längre liv. Med 3D skrivare kan vi minska transportbehoven i en rad branscher, men hur får vi det att hända?

Lisa Kirsebom leder ett samtal med bland annat Daniel Antonsson, chef för HP Sveriges partnerorganisation och Inregos marknadschef, Fredrik Nilsson.

Välkommen till ett samtal om it och cirkulär ekonomi.
Arrangör: HP och Intel
Se repris från sändningen

17.00-17.45 I en förvandlad stad
Den som tror att bilar går på fossila bränslen har snart helt fel. De går på el. Snart är bilar lika mycket en del av ett smart elnät som de är ett transportmedel. Vilka möjligheter skapar detta för framtidens städer? Vad kan kommuner, stat och företag göra för att förvandla staden till våra drömmars stad, redan idag?
Vi står inför ett paradigmskifte på de svenska vägarna som kan jämföras med skiftet från häst och vagn till motorfordon. Paradigmen att bilar går på fossila bränslen är snart ett minne blott: fler och fler bilar drivs redan av el. Men rent mentalt har vi inte hängt med. Vårt paradigm, vårt sätt att tänka, stämmer inte med dagens bilar som redan drivs av el. Det behövs ett paradigmskifte hos beslutsfattare för att göra verklighet av målet med en fossilfri fordonsflotta 2030. Hur tänker vi oss framtidens städer? Vilket liv vill vi leva där? Vad kan vi göra redan idag för att skapa dessa städer?
Om kommuner investerar i laddinfrastruktur och möjliggör för sina invånare att köra 100 % på el vad öppnar det då för möjligheter i framtiden? Delandeekonomi? Fler bilpooler? Smarta elnät? Tystnad? Fler bostäder?
Om alla bilar gick på el skulle bullernivån i trafiken sänkas drastiskt och det skulle bli en tystare miljö För Nissan och Renault är elfordonen redan en självklarhet. De ingår i en gemensam allians för att skapa framtidens smarta städer där det både är tyst och rent – våra drömmars stad!
Under seminariet kommer kommuner, partier och industrin drömma om framtidens städer och ger konkreta steg att ta redan idag.
Elbilsalliansen Nissan Renault håller seminarium den 3 juli kl 17:00-17:45 under Kommun och Landstringsdagen på Miljöaktuellts Hållbar Arena – Gotlands museum, Strandgatan 14.

Talare:
Daniel Helldén, Trafikborgarråd Stockholm stad
Allan Larsson, Fd Finansminister, Ordförande i ElectricCity samt Hammarby Sjöstad 2.0
Susanna Hurtig, Chef E-mobility Norden, Vattenfall
Thomas Holm, Sverigechef Renault Nordic
Sanna Kaipia, Sverigechef Nissan Nordic
Moderator:
Mattias Goldmann, VD FORES och 2030 Sekretariatet
Arrangörer: Nissan Renault
Se repris från sändningen

Kommunledarmingel
18.00-20.00 Vad är nästa steg i kommunernas miljö- och hållbarhetsarbete?
Ett seminarium och efterföljande mingel exklusivt främst för politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Vi trendspanar, delar ut diplom till Sveriges miljöbästa kommuner, byter erfarenheter samt diskuterar vilka framtidens stora utmaningar för Sveriges kommuner. Vi belyser frågeställningar som: Vad är hemligheten bakom Sveriges miljöbästa kommuner? Vilka stora utmaningar väntar framöver? Vilken roll kommer Agenda 2030 att få i det kommunala arbetet?

Detta är endast en intresseanmälan till minglet. Din plats på listan bekräftas efter granskning (för kommunledare och begränsat antal platser) och informeras om via e-post. Begränsat antal platser!

OBS! Det här är en vuxentillställning. Du måste vara 18 år och kunna visa legitimation i dörren.
Gör din intresseanmälan här!

Tisdag 4 juli

08.00-08.45 Urbanisering och sydsvenska gaseller – i vilken tillväxtliga spelar våra kommuner?
Det är lätt att få intrycket av att storstädernas framgång innebär en motgång för resten av landet. Men så är det inte, tvärtom pågår en regional urbanisering där vissa små och medelstora städer växer medan andra krymper. Urbaniseringens kanske viktigaste konsekvens är inte att storstäderna växer, utan snarare att det regionala blir allt viktigare i förhållande till det nationella. Diskussionen exemplifieras av ett antal kommuner i södra Sverige som har analyserats och delats in i tre olika gasellklasser för att beskriva kommunernas utvecklingsmönster.

Medverkande:
Joakim Wernberg, forskare
Johan Wessman, vd, Øresundsinstituttet
Susanne Rikardsson, vd, Fastighetsägarna Syd
Expertkommentator: Heidi Avellan, politisk chefredaktör, HD-Sydsvenskan
Arrangör: Fastighetsägarna Syd och Øresundsinstituttet
Se repris från sändningen

09.00-09.45 Hur skapar och mäter vi samhällsnytta – på riktigt?
Till skillnad från privata företag har kommunägda energibolaget Skellefteå Kraft uppdraget att skapa både affärsnytta och samhällsnytta. Affärsnyttan är lätt att mäta och styra men hur skapar och styr vi samhällsnyttan?

Uppdraget från våra ägare, Skellefteå kommun, ställer krav på oss att förstå och styra värdeskapande ur både ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv. Ekonomistyrning är lätt liksom mätning och uppföljning av miljöprestanda inom energiproduktionen. När det däremot handlar om att skapa samhällsnytta är det svårare. De flesta av oss är nog ense om att sponsring, infrastruktursatsningar och samarbeten med skola och akademin skapar samhällsnytta. Men hur säkerställer vi det så och hur kan vi mäta och styra den?

Medverkande:
Kristina Sundin Jonsson, Kommunchef, Skellefteå kommun
Marianne Bogle, Executive Director, CSR Sweden
Erik Elvingsson Hedén, Managing Director, SB INSIGHT
Catarina Hägglund, Kommunikationschef, Skellefteå Kraft
Arrangör: Skellefteå Kraft
se repris från sändningen

10.00-10.45 Från komplicerat till komplext – så rustar vi framtidens näringsliv med rätt kompetens
Näringslivet går från att vara komplicerat till komplext. För att kunna möta stora globala utmaningar krävs att vi kan arbeta tvärvetenskapligt och nå samverkan. Vilka egenskaper krävs i ett näringsliv som driver och accelererar hållbar utveckling och skapar förändring på riktigt? Hur förser arbetsgivare verksamheten med rätt kompetens? Vad krävs för att omvandla unga talangers akademiska kunskaper till affärsnytta och resultat? Möt en insiktsfull panel som vet vad Generation Y och Z vill och behöver men också vad som krävs för att skapa ett starkt svenskt näringsliv på en global marknad där innovation och affärsutveckling ryms inom de planetära gränserna.

Medverkande:
Fredrik Nilzén, Hållbarhetschef Swedbank och styrelsemedlem Sustainergies
Sasja Beslik, hållbarhetschef Nordea
Erik Hedén, VD SB Insight
Markus Danell, VD Sustainergies
Sara Andersson, initiativtagare Young Sustainability Professionals
Moderator: Karin Nyberg, verksamhetsutvecklare Sustainergies
Arrangör: Sustainergies
Se repris från sändningen

11.00-11.45 Etik – viktigt på riktigt?
Alla företag säger att etik är viktigt. Men de senaste åren har exemplen varit många på hur företag agerat utan etisk kompass. Det behöver inte handla om att man bryter mot lagen, snarare att man bryter mot det allmänheten, investerarna eller politiken uppfattar som ett etiskt agerande. I vissa fall har ett bristande etiskt agerande stått företagen dyrt i minskat förtroende. Trots stolta deklarationer i årsredovisningar så brister det inte sällan i realiteten. Hur viktig är etiken egentligen för företagen? Är det något man mest bara talar om, men bryter mot då det verkligen gäller? Och hur skapar man en företagskultur där ett etiskt agerande tränger ut i hela organisationen? Möt företrädare för Stora Enso och Telia Company, forskare och kyrkan i ett samtal om etik.

Panel:
Ulrika Lilja, Kommunikationsdirektör, Stora Enso
Michaela Ahlberg, fd Chief Ethics and Compliance Officer, Telia Company
Johan Tyrberg, Biskop, Lunds stift
Moderator: Helena Stålnert
Arrangör: Stora Enso 
Se repris från sändningen

13.00-13.45 Livepodd: Hur störd får man vara på jobbet?
Samhall är idag Sveriges 25:e största arbetsgivare. Med tuffare krav på arbetsmarknad är risken för utslagning allt större. Hur är det att leda ett statligt bemanningsbolag med en komplex och viktig uppgift? Är verksamheten ett svar på social hållbarhet? Är det enda vägen till ett jobb för personer med funktionsnedsättningar? Eller finns det en risk för inlåsning? Kom och lyssna på ett lugnt och trevligt samtal med Samhalls VD Monica Lingegård hos CSRPOD:en i livesändning från Aktuell Hållbarhets arena.

Medverkande:
Monica Lingegård, VD Samhall
Åsa Stenborg, programledare CSRPOD
Torbjörn Olofsson, programledare CSRPOD
Arrangör: CSRPOD och Aktuell Hållbarhet
Se repris från sändningen

14.00-14.45 Är det resenärerna som bestämmer när flyget ska bli fossilfritt?
Fossilfritt flygbränsle finns, men få flyger på det. Priset är för högt. Vem ska ändra på det – resenärerna, flygbranschen, politikerna eller producenterna?
Arrangör: Fly Green Fund och Swedavia
Se repris från sändningen

15.00-15.45 Fossilfria transporter: Rappa på!
2030-sekretariatet presenterar indikatorerna för arbetet med att nå en fossiloberoende fordonsflotta till 2030, i linje med klimatlagen som nyligen antagits. Därefter får ledande aktörer inom Bilen, Bränslet och Beteendet ge sin främsta input till hur arbetet kan påskyndas – men får också själva bekänna färg: Hur hållbart är egentligen deras eget arbete? Slutligen antas en gemensam målbild för arbetet under resterande del av mandatperioden; vilka quick fix ser vi framför oss? Som inledning presenterar Aktuell Hållbarhet temaland och inriktning för Ekotransport-konferensen 2018.

Medverkande:
Mattias Goldmann, vd, FORES
Björn Anderberg, redaktör, Aktuell Hållbarhet
Arrangör: 2030-Sekretariatet och Aktuell Hållbarhet
Se repris från sändningen

16.00-16.45 Sjukvården utmaningar inom hållbarhet, klimat och miljö
Hälso-och sjukvårdssektorn är i stark tillväxt, samtidigt som samhällets ställer stora krav när det gäller att klara av utmaningarna inom klimat, miljö- och hållbarhet. I Sverige har landstingen och regionerna en viktig roll att spela i omställning till ett hållbart samhälle. Vissa av dem bedriver redan i dag ett omfattande miljö- och hållbarhetsarbete, medan andra skulle kunna lägga in en högre växel. På seminariet lyfter nätverket Nordic Center for Sustainable Healthcare, NCSH, fram de goda exemplen på hållbar utveckling inom nordisk sjukvård som visar på vägar framåt i hållbar riktning. Nyckelaktörer inom området finns på plats för att diskutera nya hållbara lösningar.
Innovationskraften är och har varit stor i de nordiska länderna, som i dag är världsledande inom hållbarhet för hälso-och sjukvårdens alla delar. Under seminariet presenteras också planerade programpunkter inför Aktuell Hållbarhet och NCSH:s årliga konferens om hållbar sjukvård i Norden.

Medverkande:
Daniel Eriksson, grundare av Nordic Center for Sustainable Healthcare
Moderator: Björn Anderberg, Aktuell Hållbarhet
Arrangör: Nordic Center for Sustainable Healthcare och Aktuell Hållbarhet
Se repris från sändningen

Onsdag 5 juli

09.00-09.45 Agenda 2030 – hur långt har Sverige kommit? Vi bjuder på inspiration och handfasta tips från näringsliv och kommuner
Hur långt har Sveriges kommuner och näringsliv kommit i arbetet för att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030? Är klimatmålen implementerade på strategisk nivå, på vilket sätt och vad kan vi lära av varandra? Sweco avslöjar hur långt kommuner och näringsliv har kommit i sitt Agenda 2030-arbete och bjuder på konkreta exempel och handfasta tips på framgångsrika arbetssätt för att nå klimatmålen. Kom igång med ditt Agenda 2030-arbete. Kom och inspireras av de som kommit längst.

Moderator:
Mats Hermansson, vd för samhällsanalys och trafikplanering på Sweco
Medverkande:
Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljöverksamhet
Johan Hassel, ledamot i Agenda 2030-delegationen, vd Tankesmedjan Global Utmaning
Margareta Rönngren, Kommunalråd Umeå
Tina Karlberg, City Account Manager, Siemens
Arrangör: Sweco 
Se repris från sändningen

10.00-10.45 Vem definierar hållbarhet – bör staten ta större ansvar för hållbara upphandlingar i byggsektorn?
Miljömålsberedningen har föreslagit ett klimatpolitiskt ramverk med inga nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige år 2045. Byggsektorn står för en ansenlig del av de globala utsläppen av växthusgaser och har således mycket att bidra med för att detta mål skall nås. Sverige står nu inför omfattande renoveringar och nybyggnationer och alla är överens om att dessa bör ske på ett hållbart sätt. Trots att många både offentliga och privata aktörer vill upphandla byggmaterial hållbart saknas dock tydlig vägledning i form av statliga regler och rekommendationer för detta. Vem definierar då hållbarhet? Ges kommuner och landsting rätt förutsättningar att upphandla byggprodukter hållbart? Kan en bredare diskussion om hållbarhet och ökad politisk styrning leda till förverkligandet av en cirkulär ekonomi?

Medverkande:
Dag Duberg, Hållbarhetschef Tarkett Nordic
Tommy Lenberg, VD Byggherrarna
Roger Tiefensee, styrelseledamot SKL Kommentus, Nämndsordförande Flens Kommun
Lars Eriksson, Riksdagsledamot (S)
Lena Hagert Pilenås, enhetschef för hållbara byggnader och byggprodukter, Boverket
Moderator: Maria Arkeby, NavPR
Arrangör: Tarkett
Se repris från sändningen

11.00-11.45 Ett fossilfritt Sverige – hur då?
Om 13 år ska alla transporter i Sverige vara fossilfria. För att nå det målet krävs stora insatser av samhällets alla aktörer. Ett stort ansvar vilar på näringslivet. Skogsindustrin är den bransch som är mest beroende av transporter. Samtidigt har skogen en nyckelroll i arbetet med omställningen från fossila bränslen. Även fordonsindustrin har en betydande roll för att omställningen ska lyckas. Samtidigt får inte företagens lönsamhet påverkas negativt. Hur det här ska gå till och vad samhället kan göra för att stötta omställningen diskuteras under detta seminarium med medverkande från Scania, Stora Enso och regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Panelister:
Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso
Åsa Petersson, PA- och hållbarhetschef, Scania
Malin Strand, projektledare på regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige
Moderator: Helena Stålnert
Arrangör: Stora Enso 
Se repris från sändningen

12.00-12.45 Workshop: Hur förbereder vi oss för nästa flyktingtopp?
Forskningen är överens: vi kan inte prognostisera flyktingrörelser.

Den historiska empirin är också tydlig: hårdare gränsbevakning, regler och fysiska hinder sänker tillfälligt antalet människor som kommer in till ett land, men så småningom återgår det alltid till tidigare nivåer – och högre.

Med kännedom om detta kan vi planera. Men hur? Hur förbereder vi oss för nästa flyktingtopp – ovetande om när den inträffar och hur många människor som då kommer att komma till Sverige?

Välkommen till en miniworkshop där du får tillfälle att samtala och utveckla embryon till en sådan planering, på kommunal, regional och nationell nivå. De idéer som genereras på workshopen kommer att förvaltas och skickas till alla deltagare.

Leder workshopen gör Carlos Rojas, analyschef på Sweden Research och författare till boken ”Var går gränsen? Om flyktingmottagande, öppna hjärtan och systemkollaps”
Arrangör: Sweden Research

13.00-13.45 Livepodd: Slå dom inte på käften, slå dom med häpnad istället
Fryshuset har ända sedan start vågat prövat nya okända vägar i arbetet med ungdomar. De har ofta varit framgångsrika och även när det har stormat har de hållit fast vid sina idéer. Hur leder man en organisation av sociala innovatörer? Hur fel får det bli på vägen till goda intentioner? Vad behöver svenska företag förstå när det gäller ungas behov och social hållbarhet? Kom och lyssna på ett lugnt och trevligt samtal med Fryshuset VD Johan Oljeqvist hos CSRPOD:en i livesändning från Aktuell Hållbarhets arena.

Medverkande:
Johan Oljeqvist, VD Fryshuset
Åsa Stenborg, programledare CSRPOD
Torbjörn Olofsson, programledare CSRPOD
Arrangör: CSRPOD och Aktuell Hållbarhet 
Se repris från sändningen

14.00-15.45 Ny strategi för fossilfritt transportsystem – hur ser framtidens spelregler ut?
En omställning till fossilfri transportsektor är möjlig men dagens kortsiktiga spelregler har varit en anledning till varför omställningen går för långsamt. Ger den nya strategin för fossilfritt transportsystem de riktlinjer som behövs för att våga satsa klimatsmart med bibehållen långsiktig lönsamhet? Vi som är medlemmar i KNEG menar att framtidens transportlösningar finns inom räckhåll och med en tydlig politisk vision kan vi ta oss dit! Kom och lyssna till oss när vi och ledande politiker diskuterar vad som nu krävs för att realisera och implementera strategin för fossilfritt transportsystem med fokus på tunga transporter!

Medverkande:
Helene Samuelsson, Kommunikationschef, Preem
Sven Hunhammar, Måldirektör, Trafikverket
Henrik Boding, Miljöspecialist, PostNord Sverige
Åsa Håkansson, Affärsutveckling, Preem
Urban Wästljung, Manager Sustainable Transport, Scania
Inger Uhrdin, Head of Cross Divisional Services Schenker Sweden, DB Schenker
Lars Mårtensson, Miljö- och innovationschef, Volvo Lastvagnar
Ulric Långberg, Branschchef, Sveriges Åkeriföretag
Per Arfvidsson, Executive Vice President Operations, Lantmännen
Anders Åkesson , Ledamot i Trafikutskottet, Centerpartiet
Karin Svensson Smith, Ordförande i Trafikutskottet, Miljöpartiet
Moderator: Per-Olof Arnäs, Chalmers
Arrangör: KNEG – Klimatneutrala godstransporter på väg
Se repris från sändningen

16.00-16.45 Förpackningsevolution 3.0
Miljöfrågor för förpackningar har länge handlat om att återvinna material. Vi berättar varför miljön vinner mer på förpackningar som minskar matsvinnet.
Arrangör: The Paper Province
Se repris av sändningen

17.00-17.45 Hållbar modevisning med Remake
Se unika modeplagg från Remake, Stockholms Stadsmissions egna designmärke, under en modevisning på arenan.

Remake, Stockholms Stadsmission är ett mode- och designmärke som står för social och miljömässig hållbarhet. Remake är ett socialt företag vars unika plagg tillverkas lokalt av återbrukat material med målet att nå ökad kvalitet och livslängd. 

Missa inte onsdagens klädbyte med Stockholms Stadsmission, Second hand
På arenan kan du under onsdag förmiddag besöka Stockholms Stadsmission Second hand för att lämna in kläder du tröttnat på och hämta ut en för dig ny favorit på eftermiddagen. De plagg som inte finner en ny ägare under dagen får en ny chans via försäljning i Stockholms Stadsmissions second hand butiker.

Arrangör: Stockholms Stadsmission

Torsdag 6 juli

10.00-10.45 Temperaturen stiger – hur måste vi klimatsäkra vi samhället?
Klimatförändringen är ett faktum med stigande havsnivåer, förändrade nederbördsmönstret med skyfall och perioder av torka vilket ger stora konsekvenser för grundvattennivåer, areella näringar och kustområden. Vi behöver redan nu påbörja en omfattande anpassning inom en stor rad områden. På detta seminarium får du en initierad uppdatering om hur vi kan och bör anpassa samhället till ett förändrat varmare klimat. Här fokuserar vi och belyser frågeställningar som:
Vilka klimateffekter kan vi vänta oss i Sverige och vilka blir konsekvenserna?
Vilka förebyggande åtgärder kan och bör vi investera i?
Hur jobbar kommuner och andra centrala aktörer i framkant?

Medverkande:
Björn Risinger, generaldirektör, Naturvårdsverket
Rolf Brennerfelt, generaldirektör, SMHI
Maria Gardfjell, kommunalråd (Mp), Uppsala (Sveriges bästa klimatanpassningskommun)
Karin Odén, geotekniker, SGI
Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet
Arrangör: Aktuell Hållbarhet, SMHI, SGI, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket
Se repris från sändningen

11.00-11.45 David med Goliat – Samarbeten som skapar lönsamhet i en cirkulär ekonomi
I övergången till en cirkulär ekonomi är det avgörande att implementera nya affärsmodeller som är mer ekonomisk lönsamma med mer positiva effekter på människa och miljö än dagens modeller. Detta har företaget GIAB lyckats väl med och är idag ett av landets främsta exempel på hur den cirkulära ekonomins teori kan omsättas till en lönsam verklighet. På fem år har bolaget vuxit från 0,5 MSEK till 100 MSEK i omsättning. Nya hållbara affärsmodeller menar GIAB uppstår genom partnerskap mellan små innovativa bolag och stora samhällsaktörer. Partnerskap som bevisligen inneburit stora ekonomiska besparingar och ett konkret, mätbart hållbarhetsarbete med positiva effekter. GIAB bjuder in till en timmes diskussion kring hållbara affärer och storbolagens outnyttjade potential i den cirkulära ekonomin.

Medverkande:
Ola Alterå, Ansvarig för Regeringens utredning om cirkulär ekonomi
Karin Stenmar, Hållbarhetschef Folksam
Ylva Öhrnell, Miljö- & Kvalitetschef DHL
Markus Larsson, programchef för Klimat och Miljö, Fores
Johan Hultberg, Riksdagsledamot (M) Kronobergs län, Ledamot i Miljö- och jordbruksutskottet samt EU-nämnden
Jonas Carlehed, Hållbarhetschef IKEA Sverige
Moderator: Christian Jansson, VD GIAB
Arrangör: GIAB Godsinlösen Nordic AB
Se repris från sändningen

12.00-12.45 Kan bygg- och fastighetssektorn ta större ansvar och verka mot ett giftfritt byggande och förvaltande!
Hur ligger branschen till avseende miljömålet ”giftfri miljö”. Varför är materialflödena viktig ur ett hållbarhetsperspektiv. Maria Wetterstrand inleder och ger sitt perspektiv, därefter modererar och guider hon oss igenom seminariet.

Göteborgs stad, Ulf Kamne, Kommunalråd och ordförande i byggnadsnämnden och Nina Jacobsson Stålheim, Utvecklingsledare Miljö & Energi berättar om hur Göteborg arbetar för att minimera risken att bygga in giftiga ämnen.

Hur kan materialleverantörer och bygg- och fastighetssektorn samverka för att bygga hållbart. Anders Mårtensson VVS fabrikanternas råd och Hans Karlsson VVS info berättar ur deras perspektiv.

Byggvarubedömningen, Jonny Hellman VD på Byggvarubedömningen redovisar hur föreningen kan hjälpa både stor och liten aktör att bygga giftfritt.

Moderator: Maria Wetterstrand
Arrangör: Byggvarubedömningen
Se repris från sändningen

13.00-13.45 När REACH inte hänger med är det medvetna och kompetenta företag som kan lära politiker hur vi bäst tar oss an framtiden
Skadliga kemiska ämnen tillkommer dagligen i explosionsartad takt – men kan vi lita på att myndigheterna skyddar oss?

Dagligen tillkommer det 15 000 kemiska ämnen i världen, tusentals av dessa ämnen återfinns på de arbetsplatser vi arbetar och i de varor vi konsumenter köper.
Vem kontrollerar egentligen att det inte förekommer cancerogena eller hormonstörande ämnen i de kemiska produkter vi behöver för att producera varor såsom de leksaker vi köper till våra barn, eller i den elektronik som vi alla använder dagligen? Reach fyller 10 år i år – men finns den skärpa som krävs eller har Reach blivit en pappersdrake utan udd? Är det företagen och inte politiken vi konsumenter ska förlita oss till?
Frågorna är många och komplexa men väldigt viktiga för den lilla människan. Om våra barn ska kunna växa upp i en giftfri miljö utan oro för exponering av tusentals skadliga ämnen krävs det krafttag från både myndigheter och företag. Intersolia ger tillsammans med Chemsec en intressant inblick i var vi står vi idag och hur vi kommer vidare in i framtiden.
Arrangör: Intersolia
Se repris från sändningen

14.00-14.45 Livepodd: Vilka är de brännande frågorna inför valet 2018?
Vilka är årets trender på Almedalsveckan? Med ett år till valet har partierna börjat leverera de heta frågorna till valrörelsen. Är hållbarhet och miljöpolitik fortfarande
på agendan eller har frågan svalnat med miljöpartiet i regeringsställning? Vilka överraskningar kan dölja sig i skuggorna? Kom och lyssna på en trendspaning med CSRPOD:en i livesändning från Aktuell Hållbarhets arena.

Medverkande:
Mikael Salo, Chefredaktör Aktuell Hållbarhet
Åsa Stenborg, programledare CSRPOD
Torbjörn Olofsson, programledare CSRPOD
+ hemlig gäst
Arrangör: CSRPOD och Aktuell Hållbarhet
Se repris från sändningen

15.00-15.45 Regeringens målsättning – halvera elbehovet för belysning
Den 3 maj 2016 presenterade energiminister Ibrahim Baylan regeringens satsning på klimatvänlig belysning – belysningsutmaningen. Ett uppdrag överlämnades till Energimyndigheten om att hålla ihop satsningen. Målsättningen är att halvera elbehovet för belysning i Sverige till år 2020. Regeringen strävar efter att Sverige ska fortsätta att vara ett föregångsland i utveckling och användning av nya energitekniker. Genom att ligga i framkant i forskning, utveckling och kommersialisering av förnybar energi och smart energianvändning skapas nya jobb och tillväxt. Hur gör vi för att ligga i framkant när det gäller att upphandla klimatvänlig belysning?

Medverkande:
Penilla Gunther, Riksdagsledamot, Sveriges riksdag (KD)
Lennart Bondesson, Kommunalråd, Örebro kommun (KD)
Karl Henriksson, Kommunalråd, Huddinge kommun (KD) 
Arrangör: Sustainable Light Sweden

Stora hållbarhetskvällen
19.30-23.00 Näringsliv vs politik: Vart är miljö- och hållbarhetsagendan på väg egentligen?
Här sätts fokus på dagens och morgondagens politik inom miljö- och hållbarhetsområdet. Kända näringslivsprofiler, experter och politiker inom miljö- och hållbarhetsområdet berättar hur de vill se den politiska utvecklingen.Fokus på frågor som: Vilka är de viktigaste miljö- och hållbarhetstrenderna idag? Vart är politiken på väg? Vad tycker och tänker om näringslivstoppar? Vad tror Sveriges initierade hållbarhetsexperter och politiker om framtiden? Efter seminarium fortsätter tillställningen med sedvanligt mingel med hundratals deltagare och presentation av miljölåtar. Detta seminarium går i folkmun även under namnet Stora hållbarhetskvällen.

Medverkande:
Karolina Skog, miljöminister (Mp)
Per Bolund, finansmarknadsminister (Mp)
Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso
Anna Yman, vd, Sweco Environment
Martin Ådahl, chefekonom, Centerpartiet
Johan Hultberg, miljötalesperson och riksdagsledamot (M)
Karin Lexen, generalsekreterare, Naturskyddsföreningenm.fl.

Det är obligatoriskt att anmäla sig för att komma in. Anmälan garanterar dock inte att du kommer in eftersom antalet personer på plats är begränsat. Vi tillämpar först till kvarn-principen. När det är fullt är det ”en ut, en in”-regeln som gäller. Om du vill vara säker på att komma in rekommenderar vi dig därför att vara ute i god tid på plats. Av erfarenhet vet vi att det brukar bli lång kö vid öppningen.

OBS! Det här är en vuxentillställning. Du måste vara 18 år och kunna visa legitimation i dörren.
Anmäl dig här!

 

 

 

 

Samarbeten


Hitta hit


Information

Plats: Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby
Datum: 3-6 juli 2017
Arrangör: Aktuell Hållbarhet

Alla evenemang under Almedalsveckan är kostnadsfria och öppna för alla.

Stora Hållbarhetskvällen
Tid:
6 juli, kl. 19.30-23.00
Kvällen är kostnadsfri men anmälan är obligatorisk för samtliga gäster.
OBS! Det här är en vuxentillställning. Du måste vara 18 år och kunna visa legitimation i dörren.
Anmäl dig här!

För frågor kontakta:
Kundservice
konferens@aktuellhallbarhet.se

Utställning/partnerskap
Amanda Fröjd Lindsjö
0735-58 66 27