Byggforum 2017 – miljö och hållbarhet

Byggforum 2017ProgramUtställning & PartnerskapSamarbeten

Välkommen till Byggforum 2017 – miljö och hållbarhet som är den nya mötesplatsen för alla i bygg- och fastighetsbranschen.

Konferensen presenterar strategier, verktyg och kompetens att hantera branschens miljö- och hållbarhetsutmaningar. Fokus ligger bland annat på hur giftfria, energieffektiva och transparenta byggprocesser kan uppnås. Dessutom undersöker vi hur fastighetsägare och investerare kommer att utveckla sina krav på hållbarhet och hur detta kommer att påverkar branschens olika aktörer.

Konferensen vänder sig till dig som är verksam i bygg och fastighetsbranschen och äger ansvar för strategi, affärsutveckling och/eller miljö- och hållbarhetsfrågor. Den är skapad med tanke på entreprenörer, materialleverantörer, fastighetsägare men också politiker och offentligt anställda tjänstemän inom stat, kommun och landsting.

anm-har

 

PROGRAM

08.00 Registrering och frukost 
Registrering och utställning öppnar. Kaffe och smörgås serveras.

08.15-09.00 Partnerfrukost
Arrangör: Nordskiffer

Takskiffer – ett riktigt hållbart naturmaterial i nya sammanhang
En skifferfasad är det bästa miljövalet av åtta alternativ i en jämförande studie, genomförd som ett examensarbete vid Lunds tekniska högskola. På det här seminariet berättar Tulsa Jansson, etiker, skifferexpert och delägare på Nordskiffer (nominerade till Höganäs Kommuns miljöpris 2017) om möjligheter och miljöfördelar med skiffer som byggmaterial.

Talare:
Tulsa Jansson, etiker, skifferexpert och delägare, Nordskiffer AB

Anmälan till Nordskiffers frukostseminarium görs via denna länk.

08.15-09.00 Partnerfrukost
Arrangör: Protan AB

Revolutionerade taksystem som hanterar skyfall
Med ökad urbanisering och mer nederbörd blir det svårare för dagens avloppsnät att hantera den ökade mängden dagvatten. Protan BlueProof är ett revolutionerande och kvalitetsgodkänt vattenfördröjningssystem för nya och existerande tak. På detta frukostseminarium får du höra om dagens och framtidens förändrade klimat- och väderförhållanden och hur taksystem kan utvidga takets funktion och bidra till att efterfölja lokala påsläppskrav genom effektiv vattenfördröjning vid kraftig nederbörd.

Talare:
Tone Bekkestad, meteorolog och tidigare väderpresentatör på TV4
Jens Holmlund, VD på Protan AB

Anmälan till Protans frukostseminarium görs via denna länk.

09.15 Välkomna!
Konferensens moderator Mikael Salo, chefredaktör, Aktuell Hållbarhet, och medarrangör Jonny Hellman, vd, Byggvarubedömningen öppnar konferensen.

UTMANINGEN

09.20 710 000 bostäder ska fram på tio år – vilka effekter får det egentligen?
De kommande tio åren ska det byggas hundratusentals bostäder i Sverige vilket får en betydande ekologisk och social påverkan. Här kvantifierar och analyserar vi det faktiska avtrycket, och sätter utmaningarna i ett sammanhang med bland annat klimatförändring och FN:s 17 nya hållbarhetsmål.

Talare:
Sabrina Kammeier, marknadsområdeschef Byggekonomi, ÅF
Carl Gustaf Bornehag, professor, Karlstads universitet
Jonny Hellman, vd, Byggvarubedömningen

09.35 Så ser den svenska byggboomens ambitioner ut
Boverket, myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, ger sitt perspektiv på hur vi ska bygga snabbt, rätt och hållbart.

Talare:
Peter Fransson, avdelningschef, Boverket

STRATEGI

09.50 Vad är viktigt på riktigt nu? Så går aktörerna i bräschen
Här berättar ledande branschföreträdare hur de ser att branschens olika aktörer måste utveckla sin ansvarsstrategi för att hantera riskerna, utmaningarna och samtidigt skapa en stärkt konkurrenskraft i sektorn. Hur tar branschens aktörer kommandot helt enkelt?

Talare:
Anneli Kouthoofd, vd, Byggmaterialindustrierna
Maria Brogren, energi- och miljöchef, Sveriges Byggindustrier
Rikard Silverfur, näringspolitisk expert, Sveriges fastighetsägare

 

10.15 Kaffe

ANALYS

10.45 Tillväxt, affärer och hållbarhet
En av Sveriges ledande ekonomer analyserar byggutmaningen och fastighetsbranschens klimat- och miljöutmaningar, hinder och avvägningar.

Talare:
Klas Eklund, seniorekonom SEB, tidigare ordförande Bokriskommittén

11.05 Money talks: Beslutsfattare om dagens och framtidens krav
Beslutsfattare från fastighets- och byggsbolag berättar hur de ser att hållbarhetskrav utvecklas i sina affärs- och verksamhetsstrategier. Vi undersöker vad som skiljer privata bolag från kooperativa och kommunala och diskuterar hur hållbara affärsstrategi kommer att utvecklas.

Talare:
Leif Linde, vd, Riksbyggen
Gunnar Hagman, vd, Skanska Sverige
Linus Johansson, tf vd, Stockholmshem
11.40 Trä, betong eller stål? Så tycker arkitekterna
Här berättar ledande arkitekter om sin viktiga roll i skapandet av mer hållbara byggnader, hur de ser på olika byggmaterial och hur de tror att utvecklingen framöver ser ut.

Talare:
Elisse Grosse, arkitekt, White arkitekter AB
Charlotta Holm Hildebrand, branschchef, Sveriges arkitekter

 

12.00 Lunch

FOKUS

13.00 Parallella seminarier omgång 1.

Seminarium A1. Crashcourse: Viktigt att veta om materialval vid nybyggnation
Här kan du fördjupa dina kunskaper och få insikter hur du kan förhålla dig till hållbarhetsutmaningar, kopplade till byggmaterial för nybyggnation.

Talare:
Carl-Gustaf Bornehag, professor, Karlstad Universitet
Moderator: Jonny Hellman, vd, Byggvarubedömningen

Seminarium B1. Identifiera och hantera risker i leverantörskedjan
Insyn och kontroll över långa icke-transparenta leverantörskedjor är av de stora utmaningarna i hållbarhetsarbetet.  Swedwatch berättar hur det med hjälp av ”risk mapping” går att identifiera produkter, länder och företag med hög risk för brott mot exempelvis mänskliga rättigheter. Här får du veta hur du systematiskt kan jobba för att identifiera och hantera riskerna i komplexa materialflöden.

Talare:
Linda Scott Jakobsson, researcher och upphandlingsspecialist, Swedwatch
Moderator: Jon Röhne, redaktör, Aktuell Hållbarhet

 

Seminarium C1. Strategi: Så hanterar fastighetsägare miljöutmaningarna
ÖBO, HSB, Skandia Fastigheter, Einar Matsson berättar hur de strategiskt och konkreta hanterar aktuella miljö- och hållbarhetsfrågor. Korta föredragningar följt av paneldiskussion och frågestund.

Medverkande:
Linus Larsson, miljöchef, Örebro bostäder
Magnus Ulaner, miljöchef, HSB
Helena Lundborg, hållbarhetschef, Skandia Fastigheter
Jan Pechan, projektutvecklare, Einar Matsson
Moderator: Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet

13.45 Lokalbyte

13.55 Parallella seminarier omgång 2.

Seminarium A2. Så kan miljonprogrammen renoveras hållbart
Detta seminarium fokuserar på hur fastigheter i miljonprogramsområden kan renoveras och rustas på ett hållbart sätt. Seminariet tar utgångspunkt i konkreta case från verkligheten.

Talare: Klas Ruin, arkitekt MSA/SAR, grundare arkitektbyrån Spridd
Moderator: Mikael Salo, Aktuell Hållbarhet

Seminarium B2. Lär av branscherna i framkant
Ett seminarium där du får insikt och kunskap om hur företag och branscher exempelvis genom granskningar och skandaler har utvecklat hållbarhetsarbetet på både strategisk nivå och i leverantörskedjan.

Talare: Martin Horwitz, hållbarhetsexpert, Sustema
Moderator: Jon Röhne, redaktör, Aktuell Hållbarhet

Seminarium C2. Så skapar BIM förutsättningar för livscykelanalys och hållbara byggprocesser
Arrangör: Symetri

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) har för många på kort tid blivit ett viktigt effektivt verktyg för planering, projektering, konstruktion av byggnader. Genom att inkludera livscykelperspektiv formas det också till ett strategiskt stöd för hållbarhetsanalyser. I detta seminarium ger en av de marknadsledande aktörerna konkreta exempel på hur detta kan göras och vilka nyttoeffekter som skapas.

Talare:
Mats Persson, director, Project Services Business Unit
Hamoun Ashrafzadeh, account manager, Architect MSA, MAA
Petter Alm, senior consultant, Building Information Management

14.40 Kaffe

15.10 Parallella seminarier omgång 3.

Seminarium A3. Så kommer ökad digitalisering, transparens och nya krav på loggbok förändra branschen
Två tunga trender och en lagstiftning förändrar snabbt hållbarhetsarbetet och praxis i branschen. Här får du veta vilka nya krav och möjligheter som skapas.

Talare:
Jonny Hellman, vd, Byggvarubedömningen

Seminarium B3. Social Hållbarhet: Så följer du upp dina krav
En av de största utmaningarna inom hållbarhetsarbetet är att säkerställa att de krav som ställts på leverantörer faktiskt efterlevs. Här får du ta del av strategier, metoder och verktyg för en framgångsrik uppföljning.

Talare:
Joakim Suhr, grön utvecklingsledare, Skanska Sverige
Ouliana Åhlfeldt, hållbarhetsansvarig, Byggvarubedömningen
David Carlsson, konsult, Enact
Moderator: Daniel Boman, redaktör, Aktuell Hållbarhet

Seminarium C3. Strategiskt verktyg: Livscykelanalys i byggbranschen
Arrangör: Miljögiraff

Livscykelanalyser (LCA) får en allt mer framträdande roll i ett effektivt, strukturerat och trovärdig miljöarbete. LCA har också börjat komma in som krav i offentliga upphandlingar. En korrekt genomförd livscykelanalys är en bra grund för beslutsfattande och strategier. Med hjälp av ett helhetsperspektiv och en kraftfull mjukvara kan komplexa processer hanteras och miljöpåverkan mätas – vilket i sin tur leder till utveckling av hållbara lösningar.

Talare:
Marcus Wendin, VD Miljögiraff

15.55 Lokalbyte. Samling i plenum.

16.05 Prisutdelning
Priset ”Årets medlem” delas ut av Byggvarubedömningen till ett företag som under senaste året uppvisat ett framgångsrikt resultat av sitt arbete.


STYRNING

16.10 Regeringens prioriteringar för ett ökat och hållbart byggande

I det avslutande inslaget möter du regeringens företrädare som ger sin syn på hur miljö- och hållbarhetsfrågorna bör hanteras och utvecklas i sektorn.

Talare:
Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

16.45 Mingel

 

Välkommen att delta som utställare eller partner!

Genom att bli partner/utställare på Byggforum 2017 får du en unik möjlighet att möta dina kunder, leverantörer och övriga intressenter för att diskutera hur ni kan samverka kring en giftfri, energieffektiv och socialt hållbar byggprocess. 710 000 bostäder ska byggas Sverige under 10 år. Det finns en uppenbar risk att vi bygger fast oss i förhållanden som är svåra att rätta till om vi inte redan nu hanterar hållbarhetsutmaningarna. Genom medveten planering, smarta materialval och förebyggande åtgärder kan negativa effekter på morgondagens samhälle minskas.

Konferensen riktar sig till fastighetsägare, entreprenörer, konsulter, materialleverantörer, branschorganisationer, politiskt aktiva samt anställda inom offentligt sektor som är involverade i byggprocessen.

Hur vill du ta hand om era kunder, leverantörer och övriga intressenter på plats?

  • Skapa relationer till personer med inflytande över byggprocessen
  • Presentera smarta materialval
  • För dialog med era leverantörer och övriga intressenter om vilka krav de kan förvänta sig från er
  • Presentera tillämpbara strategier och verktyg i arbetet med den hållbara byggprocessen
  • Stärk ert företags eller organisations förtroende och varumärke
  • Skapa nya och vårda befintliga kunder på plats.

Låt oss göra er närvaro till en bra affär!

För rådgivning och bokning kontakta:

Edith Jonsson-Wennberg
Tel: 0735-58 66 15
e-post: edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se

 

Om ditt företag vill delta som utställare, kontakta mig för rådgivning:

Edith Jonsson-Wennberg
Tel: 0735-58 66 15
e-post: edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se

 

 

Talare

Information

Plats: Konferens 7A, Odengatan 65, Stockholm
Datum: 9 maj 2017
Tid: Kl. 09.15–16.45 och därefter mingel (registreringen öppnar kl. 08.00)
Partnerfrukostar mellan kl. 08.15–09.00. Mer information under programfliken.

Arrangör: Aktuell Hållbarhet tillsammans med Byggvarubedömningen

Pris: 4 500 kr exkl. moms Registrering

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga plenasessioner, specialsessioner samt konferensdokumentation, lunch och kaffe under dagen. Presentationer görs digitalt tillgängliga för deltagarna direkt efter konferensen.

För frågor kontakta
Deltagarhantering och projektledning:
Marie Ekstam
konferens@aktuellhallbarhet.se

Sponsorskap och utställning:
Edith Jonsson-Wennberg
Tel: 0735-58 66 15
e-post: edith.jonsson@aktuellhallbarhet.se